Edith Pijpers

Tutor MEL, leerkringbegeleider OSL

Aanpak

Professionals helpen om hun kwaliteiten steeds beter te benutten. Professionals helpen te om mooi onderwijs te faciliteren en realiseren, zodat kinderen tot hun recht komen in het onderwijs. Dat is wat mij motiveert in mijn werk.  

Met liefde en passie begeleid ik als tutor en leerkringbegeleider schoolleiders. Schoolleiders hebben cruciale invloed op het welzijn en de leerprestaties van leerlingen, omdat ze van grote invloed zijn op de kwaliteit van de schoolorganisatie en schoolcultuur. Schoolleiders die zichzelf kennen zijn in staat hun leiderschapspraktijken vanuit zelfsturing vorm te geven. Het gaat hierbij om persoonlijk leiderschap, het kennen van de eigen identiteit als schoolleider: wie ben ik en wil ik zijn. Als tutor en leerkringbeleider nodig ik schoolleiders uit tot kritisch zelfreflectie, waarbij het ‘onderzoek naar de ijsberg onder de waterlijn’ (McClelland, 1987) niet wordt geschuwd.  

Ik vind het belangrijk dat mensen zich gezien en gehoord voelen. Ik help mijn gesprekspartners hierbij door écht kijken en luisteren, het stellen van vragen en het benoemen wat ik zie en hoor. Dit geeft mensen handreikingen het onderzoek onder de waterlijn vorm te geven. Door aan te sluiten bij de kwaliteiten die al aanwezig zijn kan krachtige en duurzame groei plaats vinden.  

Ik word gewaardeerd om mijn zorgvuldigheid en respectvolle en tegelijkertijd kritische houding. In de veiligheid die hierdoor ontstaat, durven mensen zich uitgedaagd te voelen om zich te ontwikkelen, om te groeien. Ik vind het belangrijk dat mensen zich gezien en gehoord voelen. Ik help mijn gesprekspartners hierbij door écht kijken en luisteren, het stellen van vragen en het benoemen wat ik zie en hoor. Dit geeft mensen handreikingen om zelf de volgende stap te zetten.  

Ik nodig schoolleiders uit tot kritisch zelfreflectie, waarbij het ‘onderzoek onder de waterlijn’ niet wordt geschuwd.  

Mijn activiteiten

Coaching / Individuele begeleiding Supervisor Beeldcoach  

Zij-instroomtraject leerkracht 

Penta Nova Master Educational Leadership- Tutor 

Penta Nova Opleiding Schoolleider- leerkringbegeleider 

Zij-instroomtraject directeur basisonderwijs - leerkringbegeleider 

Herregistratie voor schoolleiders via informeel leren- assessor 

Zij-instromende leraren 

Zij-instromende schoolleiders 

Mijn expertise   

Individuele begeleiding  
Schoolleiders 
Zij-instromen  

Mijn publicaties