Informatie voor schoolbestuurders

Tekort aan schoolleiders

Naast een tekort aan leerkrachten is er ook een groeiend tekort aan schoolleiders. Schoolbesturen zijn actief op zoek naar leiders met ervaring. Inzicht in onderwijs en onderwijskundig leiderschap is daarbij een voorwaarde. Dat is waar dit opleidingstraject zich dan ook op richt. Om het tekort aan schoolleiders te verminderen en vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen heeft het Ministerie van VWS een subsidieregeling in het leven geroepen om bestuurders en zij-instromers tegemoet te komen in de opleidingskosten. Daarmee wordt het extra aantrekkelijk om een zij-instromer in dienst te nemen. 

Nieuwe subsidieregeling voor schoolleiders po van buiten het onderwijs

Vanaf 1 september 2022 kan er voor onze opleiding subsidie worden aangevraagd bij de kosten van de opleiding en de begeleiding van schoolleiders van buiten het onderwijs. Per schoolleider van buiten bedraagt de subsidie maximaal € 20.000,-.

Er is een aantal voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor de subsidie:

  1. De schoolleider van buiten dient een aanstelling te hebben bij het bestuur; daarvoor zijn meerdere vormen mogelijk;
  2.  Er moet een begroting ingediend worden;
  3. De schoolleider dient ingeschreven te staan bij een van de opleidingen zoals genoemd in de bijlage van de subsidieregeling (Marnix Academie/Penta Nova) en de startdatum van de opleiding mag niet ouder zijn dan 6 maanden;
  4. Er dienen afspraken gemaakt te zijn over onder meer de begeleiding van de schoolleider van buiten, het studieverlof en de verdeling van de kosten. Voor de volledige lijst, zie de subsidieregeling via de link hierboven.

Meer informatie en aanvragen subsidie

Vraag de tegemoetkoming snel aan! Er zijn verschillende aanvraagrondes. De tegemoetkoming wordt toegekend op binnenkomst van aanvragen.

Let op! Alleen een directeur of bestuurder kan de tegemoetkoming aanvragen. Is dat niet mogelijk? Dan gebruikt u het machtigingsformulier

Ik wil subsidie aanvragen