Waardengericht leiderschap: krachtig verbinden in je eigen praktijk

Als schoolleider en bestuurder is het sterk als je weet wat je eigen waarden en drijfveren zijn. Je draagt ze uit in je handelen en ze komen terug in je visie op onderwijs. Het is daarnaast belangrijk om de waarden van collega’s en die van de schoolorganisatie te kennen. Waarden kunnen botsen en leiden tot miscommunicatie, terwijl waarden die op elkaar zijn afgestemd leiden tot beter begrip en tot versnelling in veranderingen.

Krachtig verbinden

Na dit traject doorzie je als schoolleider welke onderliggende botsingen van waarden aan de orde zijn als zich een vraagstuk of dilemma voordoet. Je slagkracht neemt toe doordat je het goede gesprek kan voeren met alle partijen, waarbij je de koers van je school of bestuur kan meenemen in je keuzes.  Je weet daardoor ouders, leerkrachten, bestuur en partners in de omgeving beter te binden aan doelen. Je versterkt je vaardigheden in procesbegeleiding, in het boven water halen van onderliggende tegenstellingen en belangen en vooral in het verbinden van mensen vanuit waarden. Dit komt je elke dag van pas in bijvoorbeeld gesprekken over samenwerking bij duo's, verschillen in opvatting over didactisch handelen of bij het overbruggen van verschillen in verwachtingen bij ouders.  

Je leiderschap wordt sterker en consistenter, doordat je ondertiteling geeft bij je handelen door waarden vaker bewust te benoemen. Deze verbindende kracht wordt zichtbaar bij je team, ouders maar ook collega schoolleiders en samenwerkingspartners. 

Dit traject is opgezet dankzij een unieke samenwerking van Penta Nova en Verus. Penta Nova hecht waarde aan ‘Leiderschap in waardengericht werken’, zoals zichtbaar is in het lectoraat. Verus stimuleert identiteitsontwikkeling, geïnspireerd onderwijs en verbondenheid; thema’s die terugkomen in dit traject.  

Inhoud 

Het traject bestaat uit vijf dagen: een start met een tweedaagse en daarna volgen drie losse dagen. De docenten Erik Renkema (Verus) en André Guijs (Penta Nova) hebben ruime ervaring als procesbegeleider op terreinen van persoonlijk leiderschap en identiteitsontwikkeling van schoolleiders en scholen.  

Tweedaagse 

In de tweedaagse maken we meteen een verdiepingsslag, waarbij we vanuit je onderwijsbiografie gaan kijken naar bewustwording van waarden en drijfveren. Zo leren we elkaar meteen goed kennen.  

 • Dag 1 
  Waar doe je het vandaag de dag voor? Wat houdt jou veerkrachtig? We gaan in op waarden en drijfveren van jou als schoolleider of bestuurder, gerelateerd aan jouw onderwijsbiografie.  
 • Dag 2
  Waar ben je trots op? We gaan in op situaties uit eigen praktijk waar je trots op bent. Wat zijn good practices en wat zijn dilemma’s. We gaan deze bekijken op onderliggende waarden. Wat stuurt jouw handelen? Hoe pak jij complexe situaties aan, wat is je onderliggende strategie eigenlijk? 

Daarna volgen drie lesdagen: 

 • Dag 3
  Verdiepen in maatschappelijke invloeden en eigen leiderschap. Inspiratie van gastdocent hoogleraar Gerdien Bertram-Troost, verbonden aan de VU en Verus. 
 • Dag 4 
  Onderzoeken van spanningen tussen jouw eigen waarden en de organisatiewaarden. Wat biedt houvast? Waardengericht leiderschap vraagt immers om het afstemmen van eigen waarden en organisatiewaarden. Onder leiding van Wouter Schenke, aan Penta Nova verbonden als lector ‘Leiderschap in waardengericht werken'.
 • Dag 5
  Afsluiting: professionele dialoog in kleine groepen, geleid door deelnemers vanuit de vraag: hoe benut je het concreet inzetten van waarden bij het omgaan met complexe situaties?  

Doelgroep 

Schoolleiders en bestuurders in primair onderwijs en schoolleiders en bestuurders in voortgezet onderwijs en mbo. Je hebt al een opleiding gevolgd op het gebied van leiderschap, bijvoorbeeld de opleiding Schoolleider Vakbekwaam of een vergelijkbare opleiding bij een erkende aanbieder. 

Bijeenkomsten 

De dagen vallen in de periode november-april 2024/2025: 

 • Dag 1 en 2: Tweedaagse donderdag 7 en vrijdag 8 november 2024. Locatie: midden van Nederland.
 • Dag 3: Vrijdag 13 december 2024, Newton House Utrecht
 • Dag 4: Vrijdag 7 februari 2025, Newton House Utrecht
 • Dag 5: Vrijdag 11 april 2025, Newton House Utrecht

Waardering schoolleidersregister SRPO 

60 punten.

Leslocatie 

Locatie tweedaagse: Leerhotel Amersfoort, een voormalig klooster.
Locatie drie lesdagen: Penta Nova, Newtonhouse, Newtonlaan 201 in Utrecht.

Kosten 

€ 2.350 

Kosten zijn inclusief persoonlijke online kennismaking en afsluitend 'meedenk'-gesprek na afloop van het traject. 

Tijdsinvestering en afronding 

De tijdsinvestering is 100 uur en bestaat uit het volgen van de bijeenkomsten, het oefenen met waardengerichte gesprekken en dialogen in en rond je school, het lezen van literatuur. Je geeft een korte presentatie over je ervaringen als procesbegeleider bij het voeren van waardengerichte dialogen. Tot slot bereid je een professionele dialoog voor met je medeschoolleiders. Je ziet dus veel voorbeelden van zowel docenten als van elkaar, deze kun je direct toepassen in je eigen school.  

Persoonlijk contact 

Heb je vragen over dit herregistratietraject? Dat is welkom! Neem contact op met Wouter Schenke via w.schenke@hsmarnix.nl

Inschrijven

Schrijf je in via onderstaande knop.

Inschrijven