Module: Strategisch leiderschap

Strategische keuzes worden voor de schoolleider steeds belangrijker. Maar hoe maak je zulke keuzes in goede afweging? En hoe maak je daarbij gebruik van de verschillende sturingsdomeinen?

In de module Strategisch leiderschap ga je aan de slag met jouw strategisch denken en handelen.  

Inhoud 

Er zijn veel maatschappelijke ontwikkelingen gaande die relevant zijn voor het onderwijs en voor schoolleiders. Hoe ga je daar als schoolleider strategisch mee om? In de module verken je hoe jij als leidinggevende strategische keuzes kunt maken en hoe je daarbij de verschillende sturingsdomeinen elkaar kunnen laten versterken. Je krijgt handvatten om vanuit ‘hogere orde denken’ beslissingen te nemen, zodat je kunt blijven aansluiten bij relevante maatschappelijke ontwikkelingen. Daarbij maken we onder andere gebruik van scenario’s. 

Opzet 

De module heeft vier contactdagen. De module start met het in kaart brengen van jouw eigen strategisch denken en handelen in de eigen organisatie. Vanuit een zelfgekozen inhoudelijke ontwikkeling in de eigen organisatie werken we tijdens lesdag 2 en 3 aan de relatie van het onderwerp met de bredere context, de inrichting van het onderwijs en de vier sturingsdomeinen: structuur, cultuur, HR-beleid en bedrijfsvoering. 

Toetsing 

Toetsing bestaat uit een presentatie op de laatste lesdag, gebaseerd op de uitgevoerde analyse en strategie-uitwerking. 

Doelgroep 

De module Strategisch leiderschap is voor leidinggevenden uit het primair en voortgezet onderwijs die zich verder willen professionaliseren op het gebied van onderwijsontwikkeling naar de toekomst. Je hebt al een opleiding gevolgd op het gebied van onderwijsmanagement, bijvoorbeeld de opleiding Schoolleider Vakbekwaam of een vergelijkbare opleiding bij een erkende aanbieder. 

Training op maat 

Deze module kunnen wij op maat maken. Bij een in company traject bestaat de mogelijkheid om tijdens lesdag 3 een parallelsessie te organiseren voor bestuursleden en RvT-leden, met aansluitend een dialoogsessie tussen de deelnemers aan de module, bestuur en RvT. Deze optie draagt bij aan alignement in de bredere organisatie. Neem voor meer informatie contact op met de coördinator Sander Hurkmans, via s.hurkmans@hsmarnix.nl

 

Praktische informatie

Deze module wordt alleen als incompany traject aangeboden. 

Deze module wordt als incompany traject aangeboden. Laat je school of bestuur informeren naar de mogelijkheden.

Deze module wordt alleen als incompany traject aangeboden.

De studiebelasting is 5 EC (140 uur) en bestaat uit het lezen van literatuur, het maken van praktijk- en reflectieopdrachten en het uitvoeren van kleinschalige onderzoeksopdrachten. 

Bedrijfsvoering | Onderwijsinrichting en schoolorganisatie | HRM in het onderwijs | Wildcard. 

70 punten