Module: Omgaan met incidenten en crisis

Een school is als organisatie altijd in beweging. Soms wordt die beweging fors verstoord door incidenten of calamiteiten. Gebeurtenissen die een beroep doen op jou als schoolleider.

Deze module is in een incompany traject op te nemen.

In deze module ga je aan de slag met je persoonlijk handelen en leidinggeven in dergelijke situaties. 

Inhoud 

Incidenten waarbij de veiligheid van kinderen, personeel en soms ook ouders in het geding is doen een beroep op de schoolleider als regisseur en strateeg in het herstellen en bevorderen van de sociale veiligheid op de school. In deze module ga je aan de slag met je persoonlijk handelen, aansturing en leidinggeven in dergelijke situaties. We nemen daarbij onder andere de inrichting van het onderwijs in je school, de organisatie van je school, HR-beleid en bedrijfsvoering onder de loep. 

Opzet 

De module bsstaat uit vijf contactdagen, waarin de theorie en de eigen praktijk aan elkaar worden gekoppeld.

Toetsing 

Toetsing bestaat uit een Je maakt een strategische analyse van sociale veiligheid in je eigen organisatie, gekoppeld aan een reflectie op je eigen leerproces op basis van leervragen. 

Doelgroep 

Leidinggevenden in het po, vo en mbo.

Docenten 

Kerndocent Marco van der Zwaard MS is werkzaam op het gebied van professionalisering, organisatieontwikkeling en leiderschap. Hij is inhoudelijk medeverantwoordelijk voor de opleidingen voor schoolleiders van Penta Nova. Ook verzorgt hij trainingen, coaching en procesbegeleiding op het gebied van leiderschap. 

Praktische informatie

Deze module wordt alleen als incompany traject aangeboden. 

Deze module wordt als incompany traject aangeboden. Laat je school of bestuur informeren naar de mogelijkheden.

Deze module wordt als incompany traject aangeboden. 

De studiebelasting is 5 EC (140 uur) en bestaat uit het lezen van literatuur, het maken van praktijk- en reflectieopdrachten en het uitvoeren van kleinschalige onderzoeksopdrachten. 

Wildcard

35 punten