Leidinggeven aan een IKC

De samenwerking tussen school en kinderopvang biedt prachtige kansen om kinderen in bevlogenheid te laten leren. Maar hoe ontwerp je als schoolleider-IKC een gezamenlijke visie? Hoe organiseer je samenwerking en overleg tussen de verschillende professionals en partners?

Je gaat aan de slag met een beleidsplan voor de integrale ontwikkeling van een Integraal Kindcentrum (IKC). 

Binnen de IKC ontstaan nieuwe vormen van samenwerking tussen professionals van de kinderopvang, het onderwijs en buitenschoolse organisaties. Deze samenwerking biedt prachtige kansen voor het versterken van de school en kinderopvang in hun bevlogenheid om kinderen te laten leren. 

Inhoud 

Als schoolleider-IKC heb je te maken met uiteenlopende thema’s zoals de verschillende visies en cultuur op basisschool en kinderopvang, het hanteren van een context gebonden managementstijl, het beheer en de exploitatie van gebouwen, het vinden van partners en de samenwerking met ouders.  

Je werkt aan het ontwerpen van een gezamenlijke visie die leidt tot een verantwoord aanbod dat de integrale ontwikkeling van kinderen in spelen en leren stimuleert. Daarnaast focussen we ook op het bedrijfsmatig binnen een IKC, zoals het organiseren van samenwerking en overleg tussen de verschillende professionals en partners, zoals ouders en educatieve instellingen.  

Doelgroep 

Het traject Leidinggeven aan een IKC is voor leidinggevenden uit het primair onderwijs die werkzaam zijn als schoolleider in een IKC of de ambitie hebben om dat te gaan doen. Je hebt al een opleiding gevolgd op het gebied van onderwijsmanagement, bijvoorbeeld de opleiding Schoolleider Vakbekwaam of een vergelijkbare opleiding bij een erkende aanbieder. 

Intake

Tijdens het intakegesprek bespreken we de leerbehoeften over leidinggeven aan het IKC.

Lesdagen

Tijdens de lesdagen koppelen we de geleerde theorie aan de (eigen) praktijk. Alle lesdagen in 2025 zijn op woensdag van 9.30 tot 16.00 uur (inclusief lunch): 

  • Woensdag 29 januari
  • Woensdag 5 maart
  • Woensdag 26 maart
  • Woensdag 9 april
  • Woensdag 14 mei

Locatie

De lessen vinden plaats bij de Marnix Academie, locatie NewtonHouse.
Adres: Newtonlaan 201, 3584 BH Utrecht

Kosten

€ 2.250

Kosten zijn inclusief persoonlijke online kennismaking en afsluitend 'meedenk'-gesprek na afloop van het traject. 

Studiebelasting

De studiebelasting is 140 uur. De uren besteed je aan het lezen van literatuur, het maken van praktijk- en reflectieopdrachten en het uitvoeren van kleinschalige onderzoeksopdrachten. 

Afronding 

Tijdens de laatste bijeenkomst geef je een presentatie. In deze presentatie laat je zien op welke wijze jij leidinggeeft aan het eigen IKC of welke accenten je zou leggen in het geval je (nog) niet aan een IKC bent verbonden. Aandacht gaat uit naar visieontwikkeling, samenwerking en communicatie. 

Inschrijven

Schrijf je in via onderstaande knop.

Inschrijven

Contactpersoon

Heb je nog vragen over dit herregistratie traject? Dan kan je persoonlijk contact opnemen met Petra Beukelman, docent en adviseur bij de Marnix Academie in Utrecht. Vragen kun je mailen naar: p.beukelman@hsmarnix.nl