Module: Leidinggeven aan een IKC

De samenwerking tussen school en kinderopvang biedt prachtige kansen om kinderen in bevlogenheid te laten leren. Maar hoe ontwerp je als schoolleider-IKC een gezamenlijke visie? Hoe organiseer je samenwerking en overleg tussen de verschillende professionals en partners?

Voor deze module kun je je individueel inschrijven.

De module is ook in een incompany traject op te nemen.

Tijdens deze module ga jij aan de slag met een beleidsplan voor de integrale ontwikkeling van een Integraal Kindcentrum (IKC). 

Binnen de IKC ontstaan nieuwe vormen van samenwerking tussen professionals van de kinderopvang, het onderwijs en buitenschoolse organisaties. Deze samenwerking biedt prachtige kansen voor het versterken van de school en kinderopvang in hun bevlogenheid om kinderen te laten leren. 

Inhoud 

Als schoolleider-IKC heb je te maken met uiteenlopende thema’s zoals de verschillende visies en cultuur op basisschool en kinderopvang, het hanteren van een context gebonden managementstijl, het beheer en de exploitatie van gebouwen, het vinden van partners en de samenwerking met ouders.  

Tijdens de module werk je aan het ontwerpen van een gezamenlijke visie die leidt tot een verantwoord aanbod dat de integrale ontwikkeling van kinderen in spelen en leren stimuleert. Daarnaast focussen we ook op het bedrijfsmatig binnen een IKC, zoals het organiseren van samenwerking en overleg tussen de verschillende professionals en partners, zoals ouders en educatieve instellingen.  

Opzet 

De module bestaat uit een intakegesprek en vijf contactdagen. Tijdens het intakegesprek bespreken we de leerbehoeften over leidinggeven aan het IKC. Tijdens de praktijkdagen koppelen we de geleerde theorie aan de (eigen) praktijk.  

Toetsing 

Toetsing bestaat uit het geven van een presentatie tijdens de laatste bijeenkomst. In deze presentatie laat je zien op welke wijze jij leidinggeeft aan het eigen IKC of welke accenten je zou leggen in het geval je (nog) niet aan een IKC bent verbonden. Aandacht gaat uit naar visieontwikkeling, samenwerking en communicatie. 

Doelgroep 

De module Leidinggeven aan een IKC is voor leidinggevenden uit het primair onderwijs die werkzaam zijn als schoolleider in een IKC of de ambitie hebben om dat te gaan doen. Je hebt al een opleiding gevolgd op het gebied van onderwijsmanagement, bijvoorbeeld de opleiding Schoolleider Vakbekwaam of een vergelijkbare opleiding bij een erkende aanbieder. 

Docent 

Kerndocenten zijn Rob Freeke, docent en adviseur bij de Marnix Academie in Utrecht, en Annemarie Stolper, als directeur verbonden aan een IKC.

Praktische informatie

€ 1795 

De lesdagen zijn op maandag van 9.30 tot 16.30 uur op:

30 januari 2023
6 maart 2023
17 april 2023
15 mei 2023
12 juni 2023

Marnix Academie (Utrecht)

De studiebelasting is 5 EC (140 uur) en bestaat uit het lezen van literatuur, het maken van praktijk- en reflectieopdrachten en het uitvoeren van kleinschalige onderzoeksopdrachten. 

Bedrijfsvoering | Onderwijsinrichting en schoolorganisatie| HRM in het onderwijs | Wildcard

70 punten