Community of Practice

Het lectoraat Leiderschap in het onderwijs van Penta Nova biedt schoolleiders en bestuurders de gelegenheid om deel te nemen aan een Community of Practice (CoP) rond het thema Waardegericht leiderschap.

De CoP is één van de initiatieven vanuit het lectoraat om een brug te slaan tussen praktijk en onderzoek om leiderschap in scholen te ondersteunen. In de CoP werken schoolleiders en/of bestuurders uit verschillende sectoren van het onderwijs op een onderzoeksmatige manier samen, waarbij waardegericht leiderschap als belangrijk middel gezien wordt voor school-, onderwijs- en teamontwikkeling.

Bij waardegericht leiderschap gaat het om het bevorderen van waardegerichte interacties rondom thema’s die leven in de eigen schoolpraktijk zodat een gezamenlijke taal en verbinding ontstaat, over verschillen heen. Hoe ga je als schoolleider of bestuurder bijvoorbeeld om met botsende waarden? Hoe maak je waarden bespreekbaar en zichtbaar in de school? Of: hoe koppel je organisatiewaarden aan thema’s die leven in de praktijk? Dit zijn voorbeelden van vragen die aan bod kunnen komen.

In een CoP gaat het om het samen leren vanuit theorie en praktijk, om het delen en construeren van kennis met het doel te komen tot verbetering van het eigen handelen in de praktijk. Tijdens de bijeenkomsten wordt literatuur besproken en gekoppeld aan ervaringen in de praktijk. Daarnaast wordt praktisch onderzoek gedaan in de eigen school om meer zicht te krijgen op wat werkt op het gebied van waardegericht leiderschap en hoe dit door anderen in de school (docenten, leerlingen, ouders) ervaren wordt. De resultaten hiervan worden gedeeld en gebruikt om in het eigen leiderschap en de eigen school een verbeterslag te maken. Ook vindt kennisdeling plaats met onderzoekers uit de kenniskring van het lectoraat, waardoor het op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen gewaarborgd wordt.

Doelgroep

Schoolleiders en bestuurders die op een onderzoekende manier bezig willen zijn in de eigen organisatie, die de verdieping in literatuur willen zoeken en het eigen leiderschap blijvend willen versterken. De CoPs kunnen in overleg gevormd worden door:
• schoolleiders binnen een sector of juist vanuit verschillende sectoren;
• bestuurders binnen een onderwijssector of juist over verschillende sectoren heen;
• een combinatie van schoolleiders en bestuurders.

Praktische informatie

• Frequentie: Vijf keer per jaar (een dagdeel per twee maanden)
• Begeleiding: Inge Andersen (lector leiderschap in het onderwijs & academic director Master Educational Leadership) of Dr. Lisette Uiterwijk (associate lector leiderschap in het onderwijs en opleidingscoordinator Master Educational Leadership)
• Start: Mogelijk vanaf januari 2021
• Kosten: €750 per jaar
• Locatie: Marnix Academie in Utrecht (bij landelijke groepen) of in overleg (bij regionale groepen)

Deelname aan de CoP kan ingezet worden voor herregistratie onder de noemer ‘informeel leren’.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de lector Inge Andersen via i.andersen@hsmarnix.nl of 06-13555070.