Organisatie » Vacatures

Vacature

Penta Nova, Academie voor schoolleiderschap, zoekt per direct een

Lector Waardengericht leiderschap in het onderwijs (0,5 fte)


Penta Nova is een samenwerkingsverband van zes hogescholen dat sinds 2009 bestaat. Gezamenlijk bundelen we krachten om opleidingen voor schoolleiders te verzorgen voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het mbo/bve en het hbo. In praktische zin betekent dit dat de opleidingen worden verzorgd op verschillende locaties en gebruik wordt gemaakt van de kennis en expertdocenten van de verschillende hogescholen.

In Penta Nova werken de volgende hogescholen samen: Christelijke Hogeschool Ede, Driestar Hogeschool, Hogeschool Inholland, Hogeschool Leiden, Marnix Academie en Hogeschool Viaa. De hogescholen hebben een levensbeschouwelijke achtergrond. Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, ondersteunt dit lectoraat.

Inhoud van de functie
De taken van de lector zijn verdeeld over drie domeinen:

 • het doen van onderzoek;
 • het ontwikkelen van onderwijs;
 • het verzorgen van onderwijs.

Binnen het lectoraat van Penta Nova is er naast de lector ook een associate lector werkzaam, waarmee de lector samenwerkt. De lector geeft leiding aan de kenniskring, die is samengesteld uit onderzoekers vanuit de verschillende participerende hogescholen en vanuit het veld. De lector schoolt de kenniskring in onderzoeksvaardigheden en begeleidt hen in hun onderzoeksprojecten. Ook bewaakt de lector dat de inhoud en de opbrengst van de onderzoeken een bijdrage leveren aan de verdieping van de programma’s en opleidingen van Penta Nova.

De lector is academic director van de Master Educational Leadership van Penta Nova. Dit betekent dat de lector verantwoordelijk is voor de kwaliteit, de actualiteit en de samenhang van het onderwijsprogramma en toeziet op de kwaliteit van het onderwijs en degenen die dat verzorgen.

De lector geeft gestalte aan het door Penta Nova gekozen profiel en stemt het onderzoeksprogramma en de andere activiteiten daarop af en levert output, waarmee het profiel van Penta Nova versterkt wordt. Dat houdt onder meer in dat de te benoemen lector zich ook zal bezighouden met de acquisitie van opdrachten in het veld en bij de overheid.

Functie-eisen
De lector is gepromoveerd op een leiderschapsthema.
De lector heeft:

 • aantoonbare ervaring met onderwijs en praktijkgericht onderzoek op het gebied van leiderschap in het onderwijs;
 • bewezen kwalitatief hoogwaardige prestaties binnen dit domein, tot uiting komend in recente richtinggevende publicaties en/of geslaagde (project)resultaten;
 • zicht op de ontwikkelingen in het vakgebied en zet eigen lijnen uit naar de toekomst; is een autoriteit en visionair maar realistisch denker;
 • een innovatieve eigen visie op de ontwikkelingen op het gebied van schoolleiderschap vanuit de concerns van het beroepenveld en een bijbehorend helder conceptueel kader;
 • het vermogen om nieuwe kennis te verwerven, te ontwikkelen en te delen in samenwerking met anderen;
 • het vermogen de innovatieve kennis te vertalen naar bruikbare diensten en/of producten ten behoeve van kennisdienstverlening aan scholen;
 • communicatieve en sociale competenties met het oog op de verdere uitbouw van een relevant (internationaal) netwerk in de onderzoekswereld, de beroepspraktijk en de onderwijspraktijk;
 • een professionele, academische en inspirerende attitude;
 • het vermogen om inspirerend leiding te geven aan de kenniskring en samen te werken met de associate lector;
 • affiniteit met de levensbeschouwelijke achtergronden van de partners van Penta Nova;
 • samenbindende leiderschapskwaliteiten in een complexe context.

Arbeidsvoorwaarden
De lector wordt aangesteld in een tijdelijk dienstverband (D4) bij de Marnix Academie in Utrecht voor de duur van vier jaar.
De functie is ingeschaald in schaal 14 van de cao-hbo. Het salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding en bedraagt op fulltime-basis minimaal € 4.956,23 en maximaal € 6.317,86. 
Daarnaast wordt een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden geboden, waaronder een eindejaarsuitkering.

Geïnteresseerd?
Voor meer informatie over de functie kan contact worden opgenomen met drs. Rens Rottier, voorzitter bestuur Penta Nova:  l.n.rottier@driestar-educatief.nl, tel. 0182 540333

Sollicitatieprocedure
Solliciteren kan tot en met 15 april 2018 via e-mail: vacature-lectorleiderschap@hsmarnix.nl.
De briefselectie vindt in de derde week van april plaats. De sollicitatiegesprekken zullen eind april/begin mei plaatsvinden. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.