Organisatie » Over ons

Wie zijn wij?

Penta Nova is het samenwerkingsverband van de educatieve opleidingen van zeven hogescholen, die hun professionele krachten bundelen om leiderschap in het onderwijs breed te ondersteunen en verder te ontwikkelen. De doelgroep van de opleidingen van Penta Nova zijn professionals die werken in het basisonderwijs, het voortgezet (speciaal) onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. 

De zeven hogescholen die samenwerken als Penta Nova zijn:

Christelijke Hogeschool Ede
Driestar Hogeschool in Gouda
Hogeschool Inholland (meerdere leslocaties)
Hogeschool Leiden
Marnix Academie in Utrecht
Hogeschool Viaa in Zwolle
Hogeschool de Kempel in Helmond
 

Waarom kiezen voor Penta Nova?

Penta Nova biedt kwalitatief hoogwaardige opleidingen voor leidinggevenden en (aankomende) schoolleiders uit het po, vo en mbo. In alle opleidingen is een sterke koppeling tussen de theorie en de praktijk met de focus op onderzoeksmatig leiderschap in scholen met een onderzoekende cultuur. Penta Nova maakt gebruik van ervaren docenten van de participerende hogescholen en er worden ook regelmatig externe specialisten ingezet.

Waarin onderscheidt Penta Nova zich:

• Penta Nova heeft een unieke set competenties ontwikkeld voor po en vo/mbo.
• Onderzoeksmatig leiderschap is de focus in alle opleidingen van Penta Nova.
• In alle opleidingen is er sprake van een persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling van de schoolorganisatie. 
• De opleidingen worden ontwikkeld in samenwerking met het lectoraat Leiderschap in het onderwijs.
• Waardegericht leiderschap heeft een herkenbare plaats in de opleidingen van Penta Nova.
• Penta Nova maakt gebruik van de expertise van zeven hogescholen.
• Penta Nova heeft leslocaties vespreid over het hele land.
• Penta Nova biedt trajecten aan die toegespitst zijn op verschillende doelgroepen en levert maatwerk.
• De opleidingen van Penta Nova zijn geregistreerd bij Cpion, het Schoolleidersregister PO dan wel geaccrediteerd door de NVAO.
• De opleidingen van Penta Nova zijn erkend door het ministerie van Onderwijs, de NSA en door het CNV.