Organisatie » Samos

Penta Nova is lid van SAMOS (Samenwerkende Opleidingen voor Schoolleiders). Dit is het samenwerkingsverband van opleidingen – verbonden aan een hogeschool of universiteit - voor leidinggevenden in het onderwijs po, vo, mbo). Naast een kwaliteitsmerk is SAMOS een actieve belangengroep die zich bezig houdt met de lobby voor kwalitatief hoge opleidingen voor leidinggevenden in het onderwijs. SAMOS staat voor goed opgeleide leidinggevenden die optimaal functioneren in de scholen. Kortom: toekomstgericht en geregistreerd leiderschap. 

Opleiders die lid zijn van SAMOS bieden opleidingen die voldoen aan de schoolleiderregistratie-eisen en richten zich op in de onderlinge samenwerking op de kwaliteit, de kwaliteitsbevordering en de kwaliteitsborging van de opleidingen.
Bij de SAMOS leden staat centraal:

  • Hart voor het onderwijs
  • Vakmanschap op het terrein van leiderschap en leiderschapsontwikkeling
  • Leren, van, met en door elkaar

De kernwaarden van SAMOS zijn: verbinding, verantwoordelijkheid en vakmanschap.

Verbinding
De leden van SAMOS, opleidingsinstituten verbonden aan hogescholen, hebben hun krachten en ervaring gebundeld. Ze bevorderen en bewaken actief de kwaliteit van de opleidingen. De vraag naar leiders in het onderwijs neemt toe door de forse uitstroom van zittende leidinggevenden. De behoefte aan kwalitatieve opleidingstrajecten die samenhangend en op de doelgroep afgestemd zijn, neemt toe. SAMOS komt tegemoet aan de toenemende vraag uit het veld.

Verantwoordelijkheid
Vanuit gezamenlijkheid en verantwoordelijkheid zijn intensieve contacten met ‘stakeholders’ op landelijk niveau van belang. SAMOS doet dat als platform met als legitimering haar kennis en ervaring op het terrein van opleiden, leiderschap en leiderschapsontwikkeling en het beroepenveld. Ook zet SAMOS kennis in die voortkomt uit onderzoek, landelijk en internationaal,  zoals uitgevoerd door wetenschappelijke instituties.

Vakmanschap
De formele eisen die gesteld worden aan scholen nemen de komende jaren toe. Om aan de eisen te voldoen, in een complexe dynamische omgeving, is de kwaliteit van de sturing in complexiteit een belangrijke indicator voor succesvol toekomstgericht leiderschap. Ervaren en goed opgeleide leiders in het onderwijs leveren daaraan een belangrijke bijdrage.  

Meer infomatie vind je op de website van SAMOS.