Organisatie » Samenwerking

Goed leiderschap in het onderwijs is bepalend voor de kwaliteit van ons onderwijs. Daarom werkt Penta Nova actief samen met andere hogescholen en platforms. Het doel hiervan is om de kwaliteit van de schoolleidersopleidingen te waarborgen en wildgroei tegen te gaan. Door kennis te delen kan de kwaliteit van de schoolleidersopleidingen en van Penta Nova in het bijzonder verbeterd worden.

SAMOS 
SAMOS is het samenwerkingsplatform van de officieel erkende opleidingen voor leidinggevenden in het onderwijs. In SAMOS werken samen Magistrum, NSO-CNA Leiderschapsacademie , Interstudie, Stenden, en Penta Nova. SAMOS wil zich profileren als kwaliteitslabel voor hoog gekwalificeerde en officieel erkende opleidingen voor schoolleiders.

Lees meer over SAMOS

CPS
Het CPS en Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap, gaan samenwerken op het gebied van professionalisering van leidinggevenden in het po en vo. Hiervoor is in januari 2012 een overeenkomst getekend.

De samenwerking betekent dat het CPS en Penta Nova de opleiding Middenmanagement van Penta Nova en de Basistraining voor middenmanagement van het CPS op dezelfde competenties voor leiderschap in het onderwijs baseren. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de studielast  en de wijze van toetsing, zodat de doorstroming van cursisten vergemakkelijkt wordt.

Concreet betekent dit voor de deelnemers die de Basistraining Middenmanagement van het CPS met succes hebben afgerond vrijstelling ontvangen voor de module 1 Visie op onderwijs en management  van de opleiding Middenmanagement van Penta Nova.
Lees meer over CPS

CNV Schoolleiders                                                               
Penta Nova en CNV Schoolleiders werken samen in het professionaliseren van schoolleiders PO en VO door met elkaar af te stemmen welke competenties de schoolleider van nu nodig heeft om succesvol een school te leiden. Lees meer over CNV Schoolleiders op de website 

Edukans
Penta Nova en Edukans werken beide aan de kwaliteit van onderwijs. Onderwijs is tenslotte de basis voor alle ontwikkeling. Edukans werkt aan de kwaliteitsverbetering van onderwijs en onderwijsmanagement in ontwikkelingslanden en Penta Nova ondersteunt Edukans hierbij met expertise. Het deelnemen aan Edukans Werelddocent verrijkt docenten en schoolleiders op persoonlijk en professioneel gebied. Meer informatie is te vinden op de website van Edukans.