Organisatie » Lectoraat

Per 1 september 2009 heeft Penta Nova het lectoraat Leiderschap in het onderwijs ingesteld. Meta Krüger vervulde dit lectoraat tot haar pensionering in september 2017. Op dit moment is het lectoraat vacant.

Vanuit het lectoraat willen wij de ontwikkeling en verbetering van leiderschap in het onderwijs bevorderen. De internationale ontwikkeling naar nieuw leiderschap en naar onderzoekende scholen is daarbij leidraad. Onderzoeksmatig leiderschap is daarom een centraal begrip in het lectoraat: hoe stimuleren schoolleiders de onderzoekende houding van leraren, hoe bevorderen zij de onderzoeksvaardigheden van leraren, hoe gaan zij zelf om met het gebruik van onderzoeksgegevens in het leidinggeven aan de school?

Ook willen wij vanuit het lectoraat door middel van onderzoek schoolleiders po, vo en mbo ondersteunen in het ontwikkelen en in stand houden van een professionele leergemeenschap met een onderzoekende cultuur in hun school. Schoolleiders worden betrokken bij de kenniskring door onderzoeksvragen aan te dragen vanuit hun praktijk en samen met de leden van de kenniskring onderzoek te doen in hun scholen. Het lectoraat wil een centrum zijn voor schoolleiders waar door middel van (praktijk)onderzoek kennis wordt gecreëerd, waar kennis wordt verspreid, en waar deling van kennis en ervaringen plaatsvindt.

Daarnaast levert het lectoraat een bijdrage aan het ontwikkelen van de opleidingen van Penta Nova, in het bijzonder aan de Master Educational Leadership.

Publicaties Meta Krüger

Hieronder vind je een lijst met publicaties van dr. Meta Krüger. Wil je de bestanden inzien die niet klikbaar zijn? Stuur een email naar info@pentanova.nl.

- Krüger, M.L. & I. Andersen (2018)  Effecten van professionalisering

- Krüger, M.L. (2017)  De zoektocht naar nieuw leiderschap

- Krüger, M.L. & I. Andersen  (2017)  De lerende schoolleider  - Effecten van Professionalisering

- Krüger, M.L. red. (2014). Leidinggeven aan onderzoekende scholen. Bussum: Coutinho.

- Andersen, I. & Krüger, M. (2013). Competentieprofiel schoolleiders Voortgezet Onderwijs. Utrecht, VO Academie. Rapport voor het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

- Krüger, M.L. (2012). Onderzoeksmatig leidinggeven in de onderzoekende school. In G.J. van Luin & K. Pit (red.), MESO Focus deel 87, Rijnlands schoolleiderschap (pp. 75-86). Deventer: Kluwer.

- Krüger, M.L. & Scheerens, J. (2012). Conceptual perspectives on school leadership. In Scheerens, J. (ed). School Leadership Effects Revisited; Review and Meta-analysis of Empirical Studies. Book series Springer Briefs in Education. Springer, Dordrecht, Heidelberg, London, New York.

- Krüger, M., Andersen, I. e.a. (2012). Professionele schoolleiders. Advies actualisering beroepsstandaard schoolleiders Primair Onderwijs´. Utrecht, NSA. Download adviesrapport

- Emmelot, Y, Van Daalen, M. & Krüger, M. (2011). Wetenschap en techniek en opbrengstgericht werken. Zes basisschoolportretten. Amsterdam, Kohnstamm Instituut.

- Krüger, M.L. (2010). Leading Schools in the Knowledge Society: On the Way to Leaders of Learning in Inquiry-Based Schools. In Global Perspectives on Educational Leadership Reform: The Development and Preperation of Leaders of Learning and Learners of Leadership. Book series Advances in Educational Administration Vol. 11 (ed. Anthony H. Normore), pp 397 -417. Bingley UK: Emerald Group Publishing Limited. ISBN – 9780857244451 Download publicatie.

- Krüger, M.L. (2010). De schoolleider als leerling. Op weg naar onderzoekende scholen en onderzoeksmatig leiderschap. Penta Nova, lectorale rede. Download lectorale rede.

- Krüger, M.L. (2010). De invloed van schoolleiderschap op het onderzoeksmatig handelen van leraren in veranderingsprocessen. Hogeschool van Amsterdam, Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding, Kenniscentrumreeks no.6 

- Geijsel F.P., Krüger, M.L. & Sleegers P.J.C. (2010). Data feedback for school improvement: the role of researchers and school leaders. Australian Educational Researcher 37 (2), 59-75. 

- Krüger, M.L. (2009). The big five of school leadership competencies in the Netherlands. School Leadership & Management 29 (2), 109-127.

- Ledoux, G., Blok, H., Boogaard, m.m.v. Krüger, M. (2009). Opbrengstgericht werken; over de waarde van meetgestuurd onderwijs. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. Download publicatie.

- Geijsel, F.P., Sleegers, P.J.C. , Stoel, R.D., Krüger, M.L. (2009). The Effect of Teacher Psychological, School Organizational and Leadership Factors on Teachers’ Professional Learning in Dutch Schools. The Elementary School Journal 109 (4), 406-427

- Krüger, M.L. (2008). School leadership, sex and gender: welcome to difference. International Journal of Leadership in Education 11 (2), 155-168.

- Krüger, M.L., Witziers, B. & Sleegers, P.J.C. (2007). The impact of school leadership on school level factors: validation of a causal model. School Effectiveness and School Improvement 18 (1), 1-20.

- Krüger, M.L. e.a. (2007). Basiscompetenties schoolleider VO. Praktische handleiding voor het werken met basiscompetenties. ISISQ5 / VO-Raad. 'Op weg naar de basiscompetenties voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs'.

- Krüger, Meta (2007) Leidinggeven aan een onderzoekende cultuur. In M.Snoek (red.): Eigenaar van kwaliteit; veranderingsbekwame leraren en het publieke onderwijsdebat (pp. 95-103). Hogeschool van Amsterdam, EFA. 

Interviews:

Interview www.besturenraad.nl april 2014
Interview: Meta Krüger in de Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA)
Artikel in SBM Nieuws, september 2010. Besturenraad, pp. 20-21 'schoolleiders met visie'
Artikel in SBM Nieuws december 2010. Besturenraad: ‘Een onderzoekende cultuur ontbreekt nog op scholen’. Interview door Frans Weeber.