Organisatie

Penta Nova is een samenwerkingsverband van zeven hogescholen. Gezamenlijk bundelen zij hun krachten om opleidingen te verzorgen voor leidinggevenden en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs en het mbo/bve. Penta Nova is opgericht in januari 2009. De opleidingen worden verzorgd op de leslocaties van de zes hogescholen. Penta Nova maakt gebruik van de kennis en expertdocenten van de participerende hogescholen. Ook worden regelmatig externe specialisten ingezet. Op beleidsniveau wordt de samenwerking tussen de vier hogescholen vormgegeven in een Stuurgroep, waarin alle hogescholen zijn vertegenwoordigd.

De hogescholen zijn:

Christelijke Hogeschool Ede
Driestar Hogeschool in Gouda
Hogeschool Inholland
Hogeschool de Kempel
Hogeschool Leiden
Marnix Academie in Utrecht
Hogeschool Viaa in Zwolle

Visie
Penta Nova staat voor professionele opleidingen voor schoolleiderschap met als doel het verbeteren van de leerlingresultaten. Centraal uitgangspunt in de opleidingen van Penta Nova is het onderzoeksmatig leiderschap in een school met een op onderzoek gerichte cultuur. 
De ontwikkeling van de opleidingen van de academie wordt ondersteund door het lectoraat Leiderschap in het onderwijs. 

Opleidingen
Veel schoolleiders en andere leidinggevenden zijn inmiddels bij Penta Nova opgeleid. Onderzoek wijst uit dat de kwaliteit van schoolleiders van beslissende invloed is op de kwaliteit van het onderwijs en dus op de resultaten van de leerlingen. Penta Nova biedt opleidingen aan voor leidinggevenden en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs. De opleidingen van Penta Nova voldoen aan de eisen van het schoolleidersregister.

Penta Nova verzorgt de volgende opleidingen:
• Oriëntatie op management; 6 maanden

• Opleiding Middenmanagement PO & VO; 1 jaar
• Opleiding Schoolleider Basisbekwaam; 1 jaar

• Opleiding Schoolleider Vakbekwaam; 1 jaar
Leadership Development Course; 4 maanden 
• Master Educational Leadership; 2 jaar

Daarnaast verzorgt Penta Nova:
• Zij-instroomtraject Directeur basisschool (voorheen Dubbelspoor); 1 jaar
• Herregistratietrajecten voor schoolleiders die al geregistreerd zijn bij het Schoolleidersregister PO.
• Maatwerkopdrachten voor besturen en onderwijsinstellingen in heel Nederland.