Organisatie

Penta Nova is een samenwerkingsverband van zes hogescholen. Gezamenlijk bundelen zij hun krachten om managementopleidingen te verzorgen voor het primair en voortgezet onderwijs en het mbo/bve. In praktische zin betekent dit, dat de opleidingen worden verzorgd op verschillende locaties en gebruik wordt gemaakt van de kennis en expertdocenten van de verschillende hogescholen. Penta Nova is opgericht in januari 2009. 

De hogescholen zijn:

Christelijke Hogeschool Ede
Driestar Hogeschool in Gouda
Hogeschool Inholland
Hogeschool Leiden
Marnix Academie in Utrecht
Hogeschool Viaa in Zwolle

Veel schoolleiders en andere leidinggevenden zijn inmiddels bij Penta Nova opgeleid. Onderzoek wijst uit dat de kwaliteit van schoolleiders van beslissende invloed is op de kwaliteit van het onderwijs en dus op de resultaten van de leerlingen. Penta Nova biedt opleidingen aan voor leidinggevenden en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs. De opleidingen van Penta Nova voldoen aan de eisen van het schoolleidersregister.

Penta Nova verzorgt de volgende managementopleidingen:
• Oriëntatie op management; 6 maanden

• Opleiding Middenmanagement PO & VO; 1 jaar
• Opleiding Schoolleider Basisbekwaam; 1 jaar

• Opleiding Schoolleider Vakbekwaam; 1 jaar 
• Master Educational Leadership; 2 jaar 
• Zij-instroomtraject Directeur basisschool (voorheen Dubbelspoor); 1 jaar

Ook verzorgt Penta Nova herregistratietrajecten voor schoolleiders, die geregistreerd zijn door het Schoolleidersregister PO.

Daarnaast voert zij vele maatwerkopdrachten uit. De ontwikkeling van de opleidingen van de academie wordt ondersteund door het lectoraat Waardegericht Leiderschap. 

Penta Nova maakt gebruik van ervaren docenten, die afkomstig zijn van de participerende hogescholen. Ook worden regelmatig externe specialisten ingezet. Op beleidsniveau wordt de samenwerking tussen de vier hogescholen vormgegeven in een Stuurgroep, waarin alle hogescholen zijn vertegenwoordigd.

Visie

Penta Nova staat voor professionele opleidingen voor schoolleiderschap met als doel het verbeteren van de leerlingresultaten. Centraal uitgangspunt in de opleidingen van Penta Nova is het onderzoeksmatig leiderschap in een school met een onderzoek gerichte cultuur.