Opleidingen » Schoolleider Vakbekwaam » Inhoud

Leerlijnen
De opleiding Schoolleider is opgebouwd langs drie leerlijnen.
1. De thematische lijn; in de thematische lijn wordt de inhoud van de opleiding vormgegeven
2. De onderzoekslijn; in de onderzoekslijn worden onderzoeksvaardigheden geleerd en toegepast
3. De persoonlijke lijn; in de persoonlijke staat de persoonlijke ontwikkeling van de cursist centraal.
Deze leerlijnen sluiten aan op de leerlijnen van de Master Educational Leadership

Inschrijven

In de thematische lijn komt de theorie over leiderschap in de breedste zin aan de orde. In de onderzoekslijn gaat het met name over de onderzoekende houding van de schoolleider in relatie tot opbrengstgericht werken. In de persoonlijke lijn staat de persoonlijke ontwikkeling van de student centraal in relatie tot de schoolleiderscompetenties. In het programma is er een constante wisselwerking tussen de verschillende leerlijnen. De opleiding is concentrisch van opbouw. Dat wil zeggen dat de thema’s uit het eerste jaar (Basisbekwaam) terugkomen in het tweede jaar (Vakbekwaam), maar dan op een verdiept niveau. In het eerste jaar worden actuele thema’s aan de orde gesteld in relatie tot de eigen organisatie en een plan van aanpak voor een organisatieverandering gemaakt. Het tweede jaar staat in het teken van de implementatie van de verandering.

Peer-Assisted Leadership
In het eerste jaar (Basisbekwaam) wordt ‘Peer-Assisted Leadership’ (PAL) geïntroduceerd. Het PAL concept vindt haar basis in het beschrijvingsmodel van effectief  leiderschap (Bossert et al, 1982; Dwyer et al, 1985; Dwyer et al, 1987). Hetzelfde model ligt ten grondslag aan de basiscompetities die de leidraad vormen van de opleiding. Uitgangspunt van PAL is dat collegaschoolleiders elkaar helpen betere onderwijskundig schoolleiders te worden.

Persoonlijk ontwikkelingsplan
Het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is gedurende de opleiding Schoolleider de leidraad voor de keuzes die de deelnemer maakt in het kader van de competentieontwikkeling.

Praktijk en opdrachten
De praktijkopdrachten in het eerste jaar (Basisbekwaam) van de opleiding Schoolleider zijn enkelvoudig en gericht op analyse en inventarisatie van de eigen organisatie. In het tweede jaar (Vakbekwaam) werkt de student aan een integrale opdracht over schoolontwikkeling.  

Registratie
Als u de opleiding positief heeft afgerond, ontvangt u het diploma Schoolleider Vakbekwaam van Penta Nova. Met dit diploma kunt u zich registreren als directeur po bij het Schoolleidersregister PO (SRPO).