Opleidingen » Schoolleider Vakbekwaam » Inhoud opleiding

Overzicht opleiding Schoolleider Vakbekwaam

Inschrijven

Leerlijnen
De opleiding Schoolleider Vakbekwaam is opgebouwd langs drie leerlijnen:
1. De thematische lijn; in de thematische lijn wordt de inhoud van de opleiding vormgegeven. In deze lijn stoeien we met actuele complexe vraagstukken uit de praktijk. Deze bekijken we vanuit verschillende perspectieven, mede op basis van literatuur.
2. De onderzoekslijn; in de onderzoekslijn worden onderzoeksvaardigheden geleerd en toegepast. Je gaat elkaar als collega-schoolleider schaduwen in de dagelijkse praktijk. Via interviews geef je elkaar begrip en onderbouwing van je handelen.
3. De persoonlijke lijn; in de persoonlijke staat de persoonlijke ontwikkeling van jou als student centraal in relatie tot de beroepsstandaard voor schoolleiders.
In het programma is er een constante wisselwerking tussen de verschillende leerlijnen. Deze leerlijnen sluiten aan op de leerlijnen van de Master Educational Leadership

Praktijk en opdrachten
De opleiding is sterk verbonden met de praktijk, je ontwikkelt tijdens de opleiding zicht op vraagstukken uit je eigen school en die van andere schoolleiders. Ook kijk je naar scenario’s voor de nabije toekomst van je school en/of bestuur.

Registratie
Als je de opleiding positief hebt afgerond, ontvang je het diploma Schoolleider Vakbekwaam van Penta Nova. Met dit diploma kun je je registreren als directeur po bij het Schoolleidersregister PO (SRPO).