Opleidingen » Schoolleider Basisbekwaam » Basisbekwaam voor leraren

Basisbekwaam voor leraren

Wil je nog meer weten over de opleiding? Lees dan de brochure of kom naar een voorlichtingsbijeenkomst. Je kunt de brochure ook per post ontvangen

Voor wie?

Gezien de aard van deze opleidingsvariant en de investering die dat vraagt van de deelnemer, de school en het bevoegd gezag, wordt gezocht naar deelnemers van bovengemiddelde niveau. Gedacht wordt daarbij aan deelnemers die vragen durven te stellen, sensitief zijn t.a.v. de (eigen) onderwijsorganisatie, verbanden kunnen zien, goed kunnen reflecteren, afstand kunnen nemen van de dagelijkse gang van zaken en sociaal en communicatief vaardig zijn. 
 
Aangepast curriculum
In deze nieuwe opleiding gaan we werken met een curriculum dat wordt aangepast aan de doelgroep. Blended learning en een traineeship in de praktijk spelen hierin een belangrijke rol. Het fundament van deze studievariant is het traineeship op de ‘leer-gastschool' bij een sterke schoolleider. Het minimum aantal stagedagen is 20 dagen. De studenten lopen stage en werken mee met sterke, ervaren schoolleiders. 

De opleiding Schoolleider (Basisbekwaam en Vakbekwaam) is opgebouwd langs drie leerlijnen.

  1. De thematische lijn: met onderwerpen als cultuur en structuur, HRM, gespreksvoering en financiën.
  2. De onderzoekslijn: sturen op het benutten van data voor kwaliteitsontwikkeling. 
  3. De persoonlijke lijn: thema’s rondom persoonlijke effectiviteit. Deze lijn bevat onder andere coachgesprekken. 

In colleges wordt literatuur gekoppeld aan ervaringen, waarbij studenten intensief samenwerken, ook in de voorbereidingen. Er wordt gewerkt vanuit blended learning en interactie.

Intakeprocedure
Aan deze opleidingsvariant gaat een uitgebreide intake vooraf. Deze intakeprocedure bestaat uit drie onderdelen:

  • een startopdracht, waarin de deelnemer zijn blik op kwaliteitsontwikkeling  geeft.
  • een assessment op basis van de vijf basiscompetenties van leiderschap (Big Five Leadership), doel is om ontwikkelpotentieel in beeld te brengen.
  • een intakegesprek naar aanleiding van bovenstaande onderdelen

Op basis van deze intakeonderdelen wordt in overleg met de student besloten wel of niet  deel te nemen aan de opleiding. 

Leerwerkplek
Om toegelaten te worden dient de kandidaat ook te beschikken over een passende leerwerkplek op de eigen school. De schoolleider op de eigen school fungeert als mentor en begeleider van de aankomende schoolleider in de praktijk. Er zijn heldere afspraken over de mogelijkheden voor de deelnemer om opdrachten uit te voeren en over de tijd die beschikbaar is voor de begeleiding van de deelnemer door de schoolleider. Andersom mag de leerschool verwachten dat de aankomend schoolleider zich opstelt als lerende professional die (deel)taken kan uitvoeren.

Kosten
Voor de opleiding Schoolleider Basisbekwaam voor leraren betaal je € 5.450,- inclusief koffie/thee en lunch. De verblijfskosten voor het seminar bedragen € 300,- inclusief BTW. Voor de aanschaf van boeken moet je rekening houden met een bedrag van € 450,-.

Locatie
De leslocatie is de Marnix Academie in Utrecht.

Start en duur
Deze nieuwe opleidingsvariant zal in november 2019 starten en duurt één jaar. De lesdag is woensdag van 9.30 tot 16.30 uur. Aan het begin van de opleiding is een tweedaags seminar gepland op een externe locatie. Gemiddeld eens per twee weken is er een studiedag op de hogeschool. Kijk hier voor het rooster dat medio mei 2019 beschikbaar.

Voorlichtingsavond
Wij vertellen je graag meer over de opleiding! Je bent van harte uitgenodigd om bij een voorlichtingsbijeenkomst aanwezig te zijn. Je krijgt informatie over de opleidingen, kunt praten met studenten en een persoonlijk adviesgesprek aanvragen. De voorlichting wordt gegeven door kerndocenten van de opleidingen.

Een voorlichtingsavond heeft een vast programma, het is dus geen inloopavond. 

De volgende voorlichtingsavond is op 31 oktober van 17.00 tot 19.30 uur in Den Haag of Rotterdam

Aanmelden voorlichtingsavond

Loading