Opleidingen » Schoolleider Basisbekwaam » Verkort traject

Voor wie?
Deze opleiding is geschikt voor (aankomend) schoolleiders in het bezit van het diploma Middenmanagement (of een gelijkwaardig diploma), die verantwoordelijkheden dragen in hun huidige praktijk. Om te worden toegelaten is een leidinggevende rol in de school vereist.Er wordt een stevige inzet gevraagd vanuit een nieuwsgierige basishouding

Intakegesprek
Wij vinden een goede match tussen aanbod en verwachtingen belangrijk, daarom volgt toelating na een persoonlijk intakegesprek met de kerndocent van de opleiding. Bij het intakegesprek komen de volgende onderwerpen aan bod: tijdsinvestering, literatuur, schrijfvaardigheid, taken in school en samenwerkend leren.

Omvang
De opleiding Schoolleider Basisbekwaam verkort is een deeltijdopleiding. De studielast is 10 ECTS (European Credits) wat overeenkomt met 280 uur. Inclusief contacttijd is dit per week een gemiddelde studielast van tien uur.

Lesdagen / lestijden
Het eerste traject start in oktober 2017 met een doorlooptijd tot eind mei 2018. De lesdag is woensdag van 10.00 tot 17.00 uur. Gemiddel is er eens per maand een studiedag op de hogeschool. Aan het begin van de opleiding is een tweedaags seminar gepland op een centrale locatie. Bekijk het actuele rooster.

Kosten
Voor Opleiding Schoolleider Basisbekwaam verkort traject betaal je € 3.450,- inclusief koffie/thee en lunch. De verblijfskosten voor het seminar bedragen € 300,– inclusief BTW. Voor de aanschaf van boeken moet je rekening houden met een bedrag van € 450,–. 

Locatie
De leslocatie is de Marnix Academie in Utrecht.

Afronding
De opleiding wordt afgerond met twee toetsen. Als je de opleiding positief hebt afgerond ontvang je het reguliere diploma Schoolleider Basisbekwaam van Penta Nova. Met dit diploma kun je je registreren als adjunct-directeur po bij het Schoolleidersregister PO (SRPO).

Nadere informatie?
Een vervolgopleiding kiezen is een belangrijke stap, vandaar dat je uiteraard kunt overleggen met de kerndocent van de opleiding. Stuur dan een mail naar Rob Freeke (r.freeke@hsmarnix.nl) of naar Jacqueline Frentrop (j.frentrop@hsmarnix.nl) met contactgegevens, dan kunnen zij je vragen binnen enkele dagen (vaak telefonisch) beantwoorden.   

Download de brochure