Opleidingen » Middenmanagement VO » Toelatingseisen

Doelgroep

De opleiding Middenmanagement VO van Penta Nova is voor ambitieuze leraren, jaarcoördinatoren, teamleiders enz. uit het voortgezet onderwijs, die al een middenmanagementfunctie hebben of die een dergelijke functie ambiëren. Je wilt je bekwamen in het voeren van lastige gesprekken, leiden van vergaderingen, aansturen van veranderingen in een project. Daarnaast word je je bewust van je visie op onderwijs en leidinggeven.

Toelatingseisen

Toelatingseisen zijn een hulpmiddel bij het goed voorsorteren van de deelnemers en geen doel op zich.

Algemene toelatingseisen:
Elke deelnemer aan de opleidingen van Penta Nova dient in het bezit te zijn van een  afgeronde (educatieve) hbo-opleiding. Om de praktijkopdrachten goed uit te kunnen voeren moet de deelnemer werkzaam zijn in het onderwijs; in het po, vo of mbo.

Intake
Voorafgaand aan de intake vult de student een intakeformulier in. Het intakeformulier vormt de basis voor het intakegesprek met een kerndocent van de opleiding. In het intakegesprek worden de verwachtingen van de opleiding en de student uitgesproken en op elkaar afgestemd.