Opleidingen » Middenmanagement VO » Inhoud opleiding

Middenmanagers nemen een centrale positie in tussen meerdere actoren. In de school zijn de voornaamste actoren de kinderen en hun ouders, de docenten, de directie en andere middenmanagers. De middenmanager opereert hiertussen en onderhoudt relaties met hen. Het doel van deze relaties is het bouwen aan en versterken van goed onderwijs: de kerntaak van de school. De middenmanager heeft vier belangrijke verbintenissen: verbintenissen met kinderen en hun ouders, de directie, leerkrachten en andere middenmanagers. De thema's van de opleiding Middenmanagement gaan in op de vier verbintenissen van de middenmanager.

Inhoud
De opleiding Middenmanagement is gebaseerd op de beroepsstandaard van het Schoolleidersregister VO. Voor de opleiding Middenmanagement is een keuze gemaakt voor de competenties die vooral van toepassing zijn voor middenmanagers. De opleiding Middenmanagement is een praktische opleiding, waarin de instrumentele vaardigheden van de middenmanager centraal staan. De opleiding kent twee doorlopende leerlijnen:

- de thematische lijn; waarin de inhoud van de opleiding wordt vormgegeven
- de persoonlijke lijn; waarin de persoonlijke ontwikkeling van de cursist centraal staat.

De opleiding Middenmanagement is opgebouwd uit drie trimesters:

Trimester 1 Visie op onderwijs en leiderschap
Dit trimester heeft als centraal onderwerp: Visie op leiderschap, visie op onderwijs en de relatie tussen beide visies.
Visie op leiderschap:
In dit trimester gaat het over de verschillende opvattingen over leiderschap in de school. Wat zijn jouw eigen opvattingen van leiderschap? Welke gangbare concepten over leiderschap in de school zijn er? Wat zijn de kenmerken van goed leiderschap? Welke leiderschapsstrategieën en leiderschapsstijlen zijn er en hoe moet je deze inzetten?
Visie op onderwijs:
In dit trimester gaat het over de persoonlijke visie op onderwijs van de middenmanager in relatie tot de visie van de school en van de collega’s in de school.

Trimester 2 Communicatie in praktijk
De effectiviteit van een leidinggevende wordt in hoge mate bepaald door het vermogen om te communiceren. Begrijpen en begrepen worden blijkt een kunst in vrijwel elke organisatie. Het helder maken van belangen, verwachtingen en procedures kan ruis en conflicten voorkomen.
Dit trimester omvat zowel kennis als vaardigheidstraining op de volgende gebieden:
• Voeren van tweegesprekken
• Leiding geven aan een vergadering
• Inzicht in groepsprocessen
• Persoonlijke stijl van communicatie in relatie tot leidinggeven

Trimester 3 Schoolorganisatie en cultuur
Centrale onderwerpen in dit trimester zijn structuur en cultuur van een schoolorganisatie. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:
• Factoren die de cultuur beïnvloeden
• Organisatieontwikkeling
• Kwaliteitszorg
• Management van projecten
• Financiën

Didactisch ontwerp opleiding Mddenmanagement
De didactiek van de opleiding Middenmanagement is gebaseerd op een sociaal-constructivistische definitie van leren. Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
a) leren is een sociaal proces, waarin lerenden door middel van dialoog en interactie samen kennis creëren;
b) leren is betekenisvol, lerenden doen dit door aan concrete ervaringen betekenis te verlenen of bestaande betekenissen te herstructureren;
c) het leerproces verloopt in zekere mate zelfsturend, de lerenden zijn actief en zelfregulerend.

Registratie
De opleiding Middenmanagement is officieel geregistreerd als registeropleiding. Sluit je de opleiding positief af? Dan word je opgenomen in het Abituriëntenregister en ontvang je een officieel erkend diploma van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO). Zie www.cpion.nl.

Bekostiging
De opleiding Middenmanagement is een korte opleiding en deze valt niet onder de regeling van de lerarenbeurs. Wel wordt er extra geld vrijgemaakt voor scholing in de prestatiebox.

Wil je meer weten over deze opleiding? Download dan de brochure.