Opleidingen » Middenmanagement VO » Certificering

De opleiding Middenmanagement VO van Penta Nova is geregistreerd door de Stichting Post-HBO. Dit betekent dat wanneer je deze opleiding positief afrondt je het officiële diploma van de Stichting Post-HBO Nederland ontvangt.

De Toetsingscommissie van de Stichting Post HBO was zeer positief over de opleiding: “Naar het oordeel van de Toetsingscommissie is de opleiding Middenmanagement een zeer zinvolle opleiding. Ten eerste omdat de theorie vooral uit een docentgestuurd programma bestaat, en de praktijkopdrachten meer zelfsturend zijn, waarmee ruimte ontstaat om de praktijkopdrachten inpasbaar te maken in de eigen schoolpraktijk. Ten tweede omdat heel goed is nagedacht over de benodigde competenties. De bijbehorende indicatoren hebben echt veel raakvlak met wat in de dagelijkse praktijk op school zal spelen.”

Post-hbo: wat is dat?
Heb je een afgeronde bachelor hoger beroeps onderwijs (hbo) en wil je doorstuderen? Dan kun je ervoor kiezen een post-hbo-opleiding te volgen (post bachelor en post initieel hebben dezelfde betekenis). Dit is ook het niveau dat je nodig hebt om aan een dergelijke opleiding te kunnen deelnemen. Het niveau is hbo+ en wordt door besturen vaak als zodanig ook gehonoreerd in het kader van de functiemix.

Praktijkgericht
Post-hbo-opleidingen zijn praktijkgericht. Dat betekent: wat ik vandaag leer, pas ik morgen toe. Leren en kenniscreatie gaan hand in hand. Er is een goede balans van coöperatief leren tussen studenten en het leren van experts. Leren wordt hierbij gezien als een actief, betekenisvol en toepassingsgericht proces, waarbij de eigen onderwijspraktijk centraal staat. De opleidingen gaan ervan uit dat de eigen werkplek de belangrijkste plaats is om te leren. Door deze koppeling wordt de opleiding betekenisvol en wordt fragmentatie voorkomen. Deelnemers voeren gedurende de opleidingen praktijkopdrachten uit binnen de eigen school en vragen hierop feedback van collega’s en management.

Register
Bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (onderdeel CPION) kunnen post-hbo-opleidingen geregistreerd worden als officiële Registeropleiding. Het is een beschermd predicaat, dat alleen door de SPHBO kan worden verleend. Doel hiervan is om door middel van kwalitatieve toetsing onderscheid aan te brengen in het uitgebreide aanbod aan post-hbo-opleidingen in Nederland. 

De opleidingen worden getoetst en bij een voldoende resultaat ontvang je na afronding het diploma Post-HBO Nederland en word je ingeschreven in het Abituriëntenregister. Dit landelijk register is bijvoorbeeld te raadplegen voor personeelsfunctionarissen die de getuigschriften van een sollicitant willen verifiëren, voor beroepsverenigingen die de Permanente Educatiepunten willen bijhouden van hun leden, alsmede voor oud-studenten zelf. Ook biedt het oud-deelnemers de gelegenheid kopieën van verloren getuigschriften aan te vragen.