Middenmanagement VO

Ben je ambitieus en werk je als docent in het voortgezet onderwijs? Met de éénjarige opleiding Middenmanagement VO van Penta Nova geef je vorm aan je visie op onderwijsmanagement, doe je managementvaardigheden op en leer je organisatieontwikkelingen in kaart te brengen en te beheren. De opleiding is gebaseerd op de beroepsstandaard van het Schoolleidersregister VO.

Middenmanagers hebben vier belangrijke verbintenissen: verbintenissen met leerlingen en hun ouders, de directie, docenten en andere middenmanagers. Als middenmanager opereer je hiertussen en onderhoud je relaties met hen. Met als doel het bouwen aan en versterken van goed onderwijs: de kerntaak van de school. De thema's van de opleiding Middenmanagement VO/MBO gaan in op de vier verbintenissen van de middenmanager.

Opleiding Middenmanagement VO/MBO 

De opleiding Middenmanagement VO/MBO is een praktische opleiding, waarin de instrumentele vaardigheden van de middenmanager centraal staan. De opleiding is gebaseerd op de beroepsstandaard van het Schoolleidersregister VO en heeft twee doorlopende leerlijnen: 

  • de thematische lijn; waarin de inhoud van de opleiding wordt vormgegeven 
  • de persoonlijke lijn; waarin jouw persoonlijke ontwikkeling centraal staat. 

Het studiejaar heeft drie trimesters: 

Trimester 1 - Visie op onderwijs en leiderschap 

In dit trimester gaat het over de verschillende opvattingen over leiderschap in de school. Wat zijn jouw eigen opvattingen van leiderschap? Welke gangbare concepten over leiderschap in de school zijn er? Wat zijn de kenmerken van goed leiderschap? Welke leiderschapsstrategieën en leiderschapsstijlen zijn er en hoe moet je deze inzetten? 

Ook staan we stil bij jouw persoonlijke visie op onderwijs, in relatie tot de visie van de school en van de collega’s in de school. 

Trimester 2 - Communicatie 

De effectiviteit van een leidinggevende wordt in hoge mate bepaald door het vermogen om te communiceren. Begrijpen en begrepen worden blijkt een kunst in vrijwel elke organisatie. Het helder maken van belangen, verwachtingen en procedures kan ruis en conflicten voorkomen. 

Dit trimester omvat zowel kennis als vaardigheidstraining op de volgende gebieden: 

• Voeren van tweegesprekken 

• Leidinggeven aan een vergadering 

• Inzicht in groepsprocessen 

• Persoonlijke stijl van communicatie in relatie tot leidinggeven 

Trimester 3 - Schoolorganisatie en schoolcultuur 

Centrale onderwerpen in dit trimester zijn structuur en cultuur van een schoolorganisatie. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: 

• Factoren die de cultuur beïnvloeden 

• Organisatieontwikkeling 

• Kwaliteitszorg 

• Management van projecten 

• Financiën 

De didactiek van de opleiding Middenmanagement VO/MBO bij Penta Nova is gebaseerd op een sociaal-constructivistische definitie van leren. Daarbij hanteren we de volgende uitgangspunten: 

* Leren is een sociaal proces, waarin studenten door dialoog en interactie samen kennis creëren; 

* Leren is betekenisvol, studenten doen dit door aan concrete ervaringen betekenis te verlenen of bestaande betekenissen te herstructureren; 

* Het leerproces verloopt in zekere mate zelfsturend, studenten zijn actief en zelfregulerend. 

De opleiding Middenmanagement VO/MBO is officieel geregistreerd als registeropleiding. Sluit je de opleiding positief af? Dan word je opgenomen in het Abituriëntenregister en ontvang je een officieel erkend diploma van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO).  

Cursisten die bij het CPS de basiscursus Middenmanagement hebben gevolgd; ontvangen vrijstelling voor trimester 1 van de opleiding Middenmanagement van Penta Nova. 

Schrijf je in voor de opleiding

Of meld je aan voor de voorlichting

Voor wie is de opleiding Middenmanagement VO/MBO? 

De opleiding Middenmanagement VO/MBO van Penta Nova is voor ambitieuze leraren, jaarcoördinatoren, teamleiders enz. uit het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, die al een middenmanagementfunctie hebben of die een dergelijke functie ambiëren. Je wilt je bekwamen in het voeren van lastige gesprekken, leiden van vergaderingen, aansturen van veranderingen in een project; daarnaast word je je bewust van je visie op onderwijs en leidinggeven.  

Toelatingseisen 

  • afgeronde bacheloropleiding voor het onderwijs  
  • werkzaam in het voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs  

Intake  

Inschrijven voor de opleiding gebeurt aan de hand van een intakeprocedure. Voorafgaand aan de intake vul je een intakeformulier in. Het intakeformulier vormt de basis voor het intakegesprek met een kerndocent van de opleiding. In het intakegesprek worden jouw verwachtingen en die van de opleiding uitgesproken en op elkaar afgestemd.

Bekijk meer praktische informatie over de opleiding Middenmanagement Voortgezet Onderwijs/Middelbaar Beroepsonderwijs. 

Voorlichting opleiding Middenmanagement VO/MBO 

Wil je meer weten over onze opleiding Middenmanagement VO/MBO? Dan ben je van harte welkom bij een van onze voorlichtingsbijeenkomsten. De voorlichting wordt gegeven door docenten van de opleiding. Tijdens de voorlichting kun je in gesprek gaan met studenten die al jouw vragen kunnen beantwoorden. Je krijgt er genoeg informatie over de opleiding zelf en je kunt een adviesgesprek aanvragen.  

Schrijf je in voor de opleiding Download de brochure