Middenmanagement PO | Toelatingseisen

De opleiding Middenmanagement PO van Penta Nova is voor onder andere ambitieuze leerkrachten, intern begeleiders, bouwcoördinatoren uit het primair onderwijs, die al een middenmanagementfunctie hebben of die een dergelijke functie ambiëren. Je wilt je bekwamen in het voeren van lastige gesprekken, leiden van vergaderingen en aansturen van veranderingen in een project. Tijdens de opleiding krijg je ook meer zicht op jouw visie op onderwijs en leidinggeven.  

Toelatingseisen 

  • afgeronde bacheloropleiding voor het onderwijs 
  • werkzaam in het primair onderwijs 

Intake 

Inschrijven voor de opleiding gebeurt aan de hand van een intakeprocedure. Voorafgaand aan de intake vul je een intakeformulier in. Het intakeformulier vormt de basis voor het intakegesprek met een kerndocent van de opleiding. In het intakegesprek worden jouw verwachtingen en die van de opleiding uitgesproken en op elkaar afgestemd.