Middenmanagement PO

Ben je ambitieus en werk je als leerkracht in het basisonderwijs? Met de éénjarige opleiding Middenmanagement PO geef je vorm aan jouw visie op leiderschap, doe je managementvaardigheden op en leer je om mee richting te geven aan schoolontwikkeling.

Middenmanagers nemen een centrale positie in tussen meerdere actoren. In de basisschool zijn de voornaamste actoren de kinderen en hun ouders, de leerkrachten, de directie en andere middenmanagers. Als middenmanager opereer je hiertussen en onderhoud je relaties met hen. Het doel van deze relaties is het bouwen aan en versterken van goed onderwijs: de kerntaak van de school. 

Als middenmanager heb je vier belangrijke verbintenissen: verbintenissen met kinderen en hun ouders, de directie, leerkrachten en andere middenmanagers. De thema's van de opleiding Middenmanagement PO gaan in op deze vier verbintenissen. 

Opleiding Middenmanagement PO 

De opleiding Middenmanagement PO bestaat uit drie trimesters met elk een eigen thema.  

Trimester 1: Visie op onderwijs en leiderschap 

In dit trimester komen de volgende onderwerpen aan de orde: visie op onderwijs, visie op leiderschap, vormen van leiderschap, leiderschapsstijlen, taak en rol middenmanager en opbrengstgericht leiderschap. 

Trimester 2: Communicatie 

In dit trimester komen onderwerpen aan de orde als gesprekken met professionals en ouders, actief luisteren, feedback geven, vragen stellen, kritiekgesprek, slechtnieuwsgesprek, evaluatiegesprek, de middenmanager als leider van overlegsituaties, soorten vergaderingen, fasen in vergaderingen, taak en proces in vergaderingen. 

Trimester 3: Schoolorganisatie en schoolcultuur 

Onderwerpen in dit trimester zijn cultuur en structuur van de organisatie, factoren die de cultuur van de organisatie beïnvloeden, organisatieontwikkeling, managen van projecten, financiën, timemanagement en kwaliteitszorg. 

De didactiek van de opleiding Middenmanagement PO bij Penta Nova is gebaseerd op een sociaal-constructivistische definitie van leren. Daarbij hanteren we de volgende uitgangspunten: 

* Leren is een sociaal proces, waarin studenten door dialoog en interactie samen kennis creëren; 

* Leren is betekenisvol, studenten doen dit door aan concrete ervaringen betekenis te verlenen of bestaande betekenissen te herstructureren; 

* Het leerproces verloopt in zekere mate zelfsturend, studenten zijn actief en zelfregulerend. 

Heb je de opleiding positief afgerond dan ontvang je een officieel erkend diploma van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO). Ook word je opgenomen in het Abituriëntenregister.  

Cursisten die bij het CPS de basiscursus Middenmanagement hebben gevolgd, ontvangen vrijstelling voor trimester 1 van de opleiding Middenmanagement van Penta Nova. 

“Er wordt in de opleiding heel veel aandacht besteed aan hoe jij zelf in de praktijk staat en je als schoolleider kunt ontwikkelen” 

Schrijf je in voor de opleiding

Of meld je aan voor de voorlichting

Voor wie is de opleiding Middenmanagement PO? 

De opleiding Middenmanagement PO van Penta Nova is voor ambitieuze leerkrachten, intern begeleiders, bouwcoördinatoren enz. uit het primair onderwijs, die al een middenmanagementfunctie hebben of die een dergelijke functie ambiëren. Je wilt je bekwamen in het voeren van lastige gesprekken, leiden van vergaderingen, aansturen van veranderingen in een project. Daarnaast word je je bewust van je visie op onderwijs en leidinggeven. 

Toelatingseisen Middenmanagement PO 

Toelatingseisen zijn een hulpmiddel bij het goed voorsorteren van de deelnemers en geen doel op zich.

Algemene toelatingseisen

Elke deelnemer aan de opleidingen van Penta Nova dient in het bezit te zijn van een afgeronde (educatieve) hbo-opleiding. Om de praktijkopdrachten goed uit te kunnen voeren moet de deelnemer werkzaam zijn in het onderwijs; in het po, vo of mbo.

Intake

Voorafgaand aan de intake vult de student een intakeformulier in. Het intakeformulier vormt de basis voor het intakegesprek met een kerndocent van de opleiding. In het intakegesprek worden de verwachtingen van de opleiding en de student uitgesproken en op elkaar afgestemd.

Bekijk meer praktische informatie over de opleiding Middenmanagement Primair Onderwijs 

Voorlichting opleiding Middenmanagement PO 

Wil je meer weten over onze opleiding Middenmanagement PO? Dan ben je van harte welkom bij een van onze voorlichtingsbijeenkomsten. De voorlichting wordt gegeven door docenten van de opleiding. Tijdens de voorlichting kun je in gesprek gaan met studenten die al jouw vragen kunnen beantwoorden. Je krijgt er genoeg informatie over de opleiding zelf en je kunt een adviesgesprek aanvragen. 

 Schrijf je in voor de opleiding Download de brochure