Opleidingen » Middenmanagement PO

Let op. De bovengenoemde kosten en studiebelastingsuren zijn per module.

Voor wie?
De opleiding Middenmanagement PO van Penta Nova is voor ambitieuze leerkrachten, intern begeleiders, bouwcoördinatoren enz. uit het primair onderwijs, die al een middenmanagementfunctie hebben of die een dergelijke functie ambiëren. Je wilt je bekwamen in het voeren van lastige gesprekken, leiden van vergaderingen, aansturen van veranderingen in een project. Daarnaast word je je bewust van je visie op onderwijs en leidinggeven.

Studielast
De opleiding Middenmanagement PO is een opleiding van in totaal 15 European Credits (ECTS) die gelijk verdeeld zijn over drie modules van 5 ECTS. 1 ECTS staat voor 28 uur studiebelasting gemiddeld; dit betekent per module 140 uur. Voor de gehele opleiding moet je rekenen op 420 uur studiebelasting. Er zijn vijf lesdagen per module, de drie modules samen duren één jaar.

Lesdagen en lestijden
Elke module heeft vijf contactdagen. De lesdag is woensdag van 9.30 tot 16.30 uur.

Start module 1 - Visie op onderwijs en management september 2019
Start module 2 - Algemene communicatieve managementvaardigheden eind november 2019
Start module 3 - Schoolorganisatie en schoolcultuur eind februari 2020

Bekijk het actuele rooster.

Kosten
Het cursusgeld per module in cursusjaar 2019-2020 bedraagt € 1.345,– inclusief lunch en koffie/thee. Voor de aanschaf van boeken moet je rekening houden met een bedrag van ca. € 250,-.

Locaties
De opleiding wordt aangeboden in Haarlem/Alkmaar, Leiden, Rotterdam/Den Haag, Gouda, Utrecht, Ede, Zwolle.

Afronding
Deelnemers die alle modules positief afsluiten worden opgenomen in het Abituriëntenregister en ontvangen een officieel erkend diploma van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO). Zie voor meer informatie de website van CPION. Als je een losse module volgt, ontvang je na afronding een certificaat.

“De opleiding is boeiend en inspirerend met enthousiaste docenten.”

Vrijstelling CPS
Cursisten die bij het CPS de basiscursus Middenmanagement hebben gevolgd, ontvangen vrijstelling voor module 1 van de opleiding Middenmanagement van Penta Nova. Zie de website van CPS Onderwijsontwikkeling.

Voorlichtingsavond
Wil je meer weten over onze opleidingen? Dan ben je van harte welkom bij een van de voorlichtingsbijeenkomsten. Je krijgt er informatie over de opleidingen, kunt praten met studenten en een persoonlijk adviesgesprek aanvragen. De voorlichting wordt gegeven door kerndocenten van de opleidingen.

Een voorlichtingsavond heeft een vast programma, het is dus geen inloopavond.