Opleidingen » Master Educational Leadership » Toelatingseisen

Instroom

Voorwaarden voor toelating tot het eerste jaar zijn:

  • ten minste een afgeronde bacheloropleiding voor het onderwijs
  • een (basis)opleiding onderwijsmanagement
  • een leidinggevende positie/functie in een onderwijsorganisatie met enkele jaren ervaring
  • een werkplek die voldoet aan de eisen van leerwerkplek
  • een positief studieadvies na de intakeprocedure 

Twijfel je over het volgen van de MEL? Je kunt ook eerst ons ontwikkeltraject Leadership Development Course volgen. Dit traject start in september. Daarna kun je doorstromen naar de MEL.
 

Intakeprocedure

Hieronder staan de stappen beschreven die je moet nemen voor de intakeprocedure.

Stap 1 Voorlopige aanmelding
Master Educational Leadership in Zwolle start in september 2021
Master Educational Leadership in Haarlem start in september 2021
Master Educational Leadership Seminars Noord start in oktober 2021
Master Educational Leadership Seminars Zeeland start in oktober 2021
Master Educational Leadership in Utrecht start in januari 2022

Stap 2 Intakeformulieren
Je ontvangt een bevestiging van aanmelding van het secretariaat met een set intakeformulieren. Je vult de betreffende formulieren in en stuurt deze retour naar het secretariaat van Penta Nova.

Stap 3 Intakegesprek
Je wordt uitgenodigd voor het intakegesprek met de kerndocent of de opleidingsmanager. Het gesprek wordt gevoerd op basis van de ingevulde intakeformulieren. Het intakegesprek duurt maximaal een uur. Na het gesprek wordt het advies geformuleerd of wordt er aanvullende informatie gevraagd.

Stap 4 Definitieve inschrijving
Bij een positief advies word je definitief ingeschreven als student en ontvang je daarvan een schriftelijke bevestiging. Na de definitieve inschrijving ontvang je de benodigde informatie voor de eerste bijeenkomst.

In het intakegesprek komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • het door de student opgestelde position paper waarin de aankomende student zijn eigen positie en functioneren op de werkplek analyseert
  • de leerwerkplek van de student en of deze voldoet aan de eisen
  • de motivatie van de student
 

Voorlichtingsavond

Ben je geïnteresseerd in het volgen van deze master? Kom dan naar een voorlichtingsavond.

Loading