Opleidingen » Master » Toelatingseisen

Instroom

Voorwaarden voor toelating tot het eerste jaar zijn:

  • ten minste een afgeronde bachelor opleiding voor het onderwijs;
  • een (basis)opleiding onderwijsmanagement
  • een leidinggevende positie/functie in een onderwijsorganisatie met enkele jaren ervaring;
  • de student heeft een werkplek die voldoet aan de eisen van leerwerkplek;
  • de intakeprocedure wordt met een positief studieadvies afgerond.

De intakeprocedure bestaat uit een toets op de formele ingangseisen en een gesprek tussen de studentkandidaat en de coördinerende docent of een lector. In dit gesprek komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Het door de student opgestelde presentatieportfolio. In dit ‘position paper’ analyseert de student zijn eigen positie en functioneren op de werkplek;
  • De leerwerkplek van de student en of deze voldoet aan de eisen;
  • De motivatie van de student.

Voorlichtingsavond
Ben je geïnteresseerd in het volgen van deze master? Kom dan op donderdag 16 november naar de voorlichtingsavond en we vertellen je alles over de Master Educational Leadership. Ook is er een student van de master aanwezig om al je vragen te beantwoorden.

Doorstroom

Om te kunnen doorstromen naar het tweede jaar moet de student 75% van de te behalen ECTS (European Credits) behaald hebben.

Intakeprocedure

Leren doe je met elkaar. Daarom heeft Penta Nova een intakeprocedure voor de opleiding Master Educational Leadership verplicht gesteld. Hieronder staan die stappen beschreven.

Stap 1 Voorlopige aanmelding
Je meldt je aan

Stap 2 Ontvangst
Je ontvangt een bevestiging van aanmelding van het secretariaat met een set intakeformulieren. Je vult de betreffende formulieren in en stuurt deze retour naar het secretariaat van Penta Nova.

Stap 3 Intakegesprek
Je wordt uitgenodigd voor het intakegesprek met de kerndocent of de opleidingsmanager. Het gesprek wordt gevoerd op basis van het ingevulde intakeformulieren.

Het intakegesprek duurt maximaal een uur. Na het gesprek wordt het advies geformuleerd of wordt er aanvullende informatie gevraagd.

Stap 4 Definitieve inschrijving
Bij een positief advies word je definitief ingeschreven als student en ontvang je daarvan een schriftelijke bevestiging. Na de definitieve inschrijving ontvang je de benodigde informatie voor de eerste bijeenkomst. 

Algemene voorwaarden

Penta Nova heeft toelatingseisen en algemene voorwaarden geformuleerd om de kwaliteit van de opleidingen te garanderen. Lees de algemene voorwaarden aandachtig door voor je je aanmeldt. Klik hier voor de algemene voorwaarden in PDF.