Opleidingen » Master » Toelatingseisen

Instroom

Voorwaarden voor toelating tot het eerste jaar zijn:

  • ten minste een afgeronde bacheloropleiding voor het onderwijs
  • een (basis)opleiding onderwijsmanagement
  • een leidinggevende positie/functie in een onderwijsorganisatie met enkele jaren ervaring
  • een werkplek die voldoet aan de eisen van leerwerkplek
  • een positief studieadvies na de intakeprocedure 

Intakeprocedure

Hieronder staan de stappen beschreven die je moet nemen voor de intakeprocedure.

Stap 1 Voorlopige aanmelding
Meld je hier aan

Stap 2 Intakeformulieren
Je ontvangt een bevestiging van aanmelding van het secretariaat met een set intakeformulieren. Je vult de betreffende formulieren in en stuurt deze retour naar het secretariaat van Penta Nova.

Stap 3 Intakegesprek
Je wordt uitgenodigd voor het intakegesprek met de kerndocent of de opleidingsmanager. Het gesprek wordt gevoerd op basis van de ingevulde intakeformulieren.
Het intakegesprek duurt maximaal een uur. Na het gesprek wordt het advies geformuleerd of wordt er aanvullende informatie gevraagd.

Stap 4 Definitieve inschrijving
Bij een positief advies word je definitief ingeschreven als student en ontvang je daarvan een schriftelijke bevestiging. Na de definitieve inschrijving ontvang je de benodigde informatie voor de eerste bijeenkomst.

In het intakegesprek komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • het door de student opgestelde position paper waarin de aankomende student zijn eigen positie en functioneren op de werkplek analyseert
  • de leerwerkplek van de student en of deze voldoet aan de eisen
  • de motivatie van de student
 

Voorlichtingsavond
Ben je geïnteresseerd in het volgen van deze master? Kom dan naar een voorlichtingsavond.

Algemene voorwaarden
Penta Nova heeft toelatingseisen en algemene voorwaarden geformuleerd om de kwaliteit van de opleidingen te garanderen. Lees de algemene voorwaarden aandachtig door voor je je aanmeldt. Klik hier voor de algemene voorwaarden in PDF.

Voorlichtingsbijeenkomsten
Wij vertellen je graag meer over de master! Kom daarom naar de voorlichting in Utrecht of Zwolle. De voorlichting in Utrecht wordt verzorgd door dr. Lisette Uiterwijk, coördinator en kerndocent van de master. In Zwolle wordt de voorlichting gegeven door lesplaatscoördinator Gerbrand Kloppenburg. Zij lichten toe wat de opleiding inhoudt, voor wie de opleiding is en wat je er mee kunt in het onderwijs. Ook is er een student van de master aanwezig om al je vragen te beantwoorden. 

Utrecht: locatie Marnix Academie
Vogelsanglaan 1
Donderdag 18 april van 12.30 - 14.00 uur lunchbijeenkomst (er wordt een lunch geserveerd)

Zwolle: locatie Hogeschool Viaa
Grasdorpstraat 2
Woensdag 10 april Vanaf 15.00 uur (master)

De voorlichting heeft een vast programma, het is dus geen inloop.

 

 

Loading