Opleidingen » Master » Toelatingseisen

Instroom

Voorwaarden voor toelating tot het eerste jaar zijn:

  • ten minste een afgeronde bachelor opleiding voor het onderwijs;
  • een (basis)opleiding onderwijsmanagement
  • een leidinggevende positie/functie in een onderwijsorganisatie met enkele jaren ervaring;
  • de student heeft een werkplek die voldoet aan de eisen van leerwerkplek;
  • de intakeprocedure wordt met een positief studieadvies afgerond.

De intakeprocedure bestaat uit een toets op de formele ingangseisen en een gesprek tussen de studentkandidaat en de coördinerende docent of een lector. In dit gesprek komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Het door de student opgestelde ‘position paper’ waarin de aankomende student zijn eigen positie en functioneren op de werkplek analyseert;
  • De leerwerkplek van de student en of deze voldoet aan de eisen;
  • De motivatie van de student.
 

Voorlichtingsavond
Ben je geïnteresseerd in het volgen van deze master? Kom dan naar een voorlichtingsavond.

Doorstroom

Om te kunnen doorstromen naar het tweede jaar moet de student 75% van de te behalen ECTS (European Credits) behaald hebben.

Intakeprocedure

Leren doe je met elkaar. Daarom heeft Penta Nova een intakeprocedure voor de opleiding Master Educational Leadership verplicht gesteld. Hieronder staan die stappen beschreven.

Stap 1 Voorlopige aanmelding
Je meldt je aan

Stap 2 Ontvangst
Je ontvangt een bevestiging van aanmelding van het secretariaat met een set intakeformulieren. Je vult de betreffende formulieren in en stuurt deze retour naar het secretariaat van Penta Nova.

Stap 3 Intakegesprek
Je wordt uitgenodigd voor het intakegesprek met de kerndocent of de opleidingsmanager. Het gesprek wordt gevoerd op basis van het ingevulde intakeformulieren.

Het intakegesprek duurt maximaal een uur. Na het gesprek wordt het advies geformuleerd of wordt er aanvullende informatie gevraagd.

Stap 4 Definitieve inschrijving
Bij een positief advies word je definitief ingeschreven als student en ontvang je daarvan een schriftelijke bevestiging. Na de definitieve inschrijving ontvang je de benodigde informatie voor de eerste bijeenkomst. 

Algemene voorwaarden

Penta Nova heeft toelatingseisen en algemene voorwaarden geformuleerd om de kwaliteit van de opleidingen te garanderen. Lees de algemene voorwaarden aandachtig door voor je je aanmeldt. Klik hier voor de algemene voorwaarden in PDF.

Voorlichtingsavonden
Wij vertellen je graag meer over de master! Kom daarom naar de voorlichting op 20 september! De voorlichtingsavond in Utrecht wordt verzorgd door Dr. Lisette Uiterwijk, coördinator en kerndocent van de master. In Zwolle wordt de voorlichting gegeven door lesplaatscoördinator Gerbrand Kloppenburg. Zij lichten toe wat de opleiding inhoudt, voor wie de opleiding is en wat je er mee kunt in het onderwijs. Ook is er een student van de master aanwezig om al je vragen te beantwoorden.

De voorlichtingsavond vindt plaats tussen 19:30 en 21:00 uur.  Een voorlichtingsavond heeft een vast programma, het is dus geen inloopavond.

Loading