Opleidingen » Master Educational Leadership » Inhoud opleiding

De Master Educational Leadership is bedoeld voor schoolleiders die een verdiepingsslag willen maken in de kwaliteitsontwikkeling van hun team en school. Centraal in de opleiding staat breed onderwijskundig leiderschap met speciale aandacht voor onderzoeksmatig en waardegericht leiderschap. De focus is gericht op wat de schoolleider kan bijdragen aan de leerlingresultaten in de breedste zin van het woord. Je leert het systematisch vaststellen, onderzoeken en verbeteren van leerling- en schoolresultaten.

Uitgangspunten Master Educational Leadership

✅ Gecombineerde competenties voor primair en voortgezet onderwijs
✅ Dublin-descriptoren (masterniveau)
✅ Onderzoeksmatig leidinggeven
✅ Praktijkgericht (hbo-master)
✅ Leren van en met elkaar

Inhoud
In de master staat de onderzoekende en waardegerichte schoolleider centraal. Schoolleiders stimuleren een onderzoekende cultuur en creëren condities voor waardegerichte interacties.
De master kent drie in elkaar verweven lijnen: in de themalijn maak je de verdieping op het gebied van leiderschapstheorie, in de onderzoekslijn leer je onderzoek doen en als een onderzoeksmatig schoolleider te werk te gaan en in de persoonlijke lijn werk je aan persoonlijke doelen.

De master is opgebouwd uit vier semesters:
1.   Educational leadership
2.   Leidinggeven aan organisatieontwikkeling
3.   School en context
4.   Onderzoeksmatig leidinggeven

“De relevantie van de onderwerpen wordt gekoppeld aan actuele inzichten en voorbeelden.”

Organisatie
Binnen de Master Educational Leadership onderscheiden we studiedagen, leerkringen, masterclasses, zelfstudie en externe oriëntatiedagen. De studiedagen worden aangeboden in de vorm van interactieve colleges. In de leerkringen wordt met kleine groepen studenten, begeleid of onbegeleid, gewerkt aan opdrachten, aan reflectie en aan persoonlijke ontwikkeling.
Masterclasses zijn korte (interactieve) colleges die verzorgd worden door excellente gastdocenten die toonaangevend zijn in hun vakgebied. Onder zelfstudie vallen die activiteiten en opdrachten die door de student thuis of in zijn werkkring uitgevoerd worden, zowel zelfstandig als in samenwerking met anderen. 

Praktijk en opdrachten
De Master Educational Leadership is een professionele hbo-master. Dit houdt in dat de praktijk een belangrijke rol speelt in de opleiding. Door middel van onderzoek, zowel in de literatuur als in de praktijk, worden nieuwe inzichten verworven om de eigen organisatie te verbeteren.

Je ontwikkelt de volgende competenties:
✅ Visiegerichtheid
✅ Omgevingsbewustzijn
✅ Leiderschapsstrategieën
✅ Organisatiebewustzijn
✅ Hogere-ordedenken

Externe oriëntatie en studiereis
Tijdens de opleiding voert de schoolleider in het eerste jaar een externe oriëntatie uit, waarbij meegelopen wordt met een leidinggevende buiten het onderwijs. In het tweede jaar wordt een internationale studiereis gemaakt.

Studenten ronden de opleiding af met een eindonderzoek, het masterpiece, en behalen daarmee de mastergraad Master of Arts. Het lectoraat 'Leiderschap in het onderwijs' levert middels onderzoek een bijdrage aan de Master Educational Leadership.

Wil je meer weten over onze Master Educational Leadership? Neem dan deel aan een voorlichting of meeloopdag.

Voorlichting
De voorlichting van de Master Educational Leadership in Utrecht wordt verzorgd door dr. Schelte Beltman en Judith Amels, kerndocent en onderzoeksdocent van de master. In Zwolle wordt de voorlichting gegeven door Gerbrand Kloppenburg MSc, kerndocent van de master en lesplaatscoördinator. In Haarlem verzorgt Marieke van Vliet de voorlichting, zij is tutor van de persoonlijke lijn in de master. Zij lichten toe wat de opleiding inhoudt, voor wie de opleiding is en wat je er mee kunt in je onderwijspraktijk. Ook is er een student van de master aanwezig om al je vragen te beantwoorden.

Bekijk de voorlichtingsdata en meld je aan.

 

Loading