Opleidingen » Master » Inhoud opleiding

Zowel vanuit de overheid als in recent onderzoek is er veel aandacht voor de kwaliteit en de positie van de schoolleider. De Master Educational Leadership (MEL) is speciaal ontwikkeld om de professionalisering van schoolleiders te ondersteunen. Meer weten over de master? Kom naar onze voorlichtingsavond.

Uitgangspunten Master Educational Leadership

✅ Gecombineerde competenties voor primair en voortgezet onderwijs
✅ Dublin-descriptoren (masterniveau)
✅ Onderzoeksmatig leidinggeven
✅ Praktijkgericht (hbo-master)
✅ Leren van en met elkaar

Inhoud
In de master staat de onderzoekende schoolleider die vorm kan geven aan opbrengstgericht werken centraal. De master is verdeeld over vier semesters met elk een eigen thema en subthema’s (zie hieronder). Daarnaast is er gedurende de gehele opleiding aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en onderzoek.

De master is opgebouwd uit vier semesters:
1.   Educational leadership
2.   Organisatie en innovatie
3.   School en contexten
4.   Masterpiece/praktijkonderzoek

“De relevantie van de onderwerpen wordt gekoppeld aan actuele inzichten en voorbeelden.”

Organisatie
Binnen de Master Educational Leadership onderscheiden we studiedagen, leerkringen, masterclasses, zelfstudie en externe oriëntatiedagen. De studiedagen worden aangeboden in de vorm van interactieve colleges. In de leerkringen wordt met kleine groepen studenten, begeleid of onbegeleid, gewerkt aan opdrachten, aan reflectie en aan persoonlijke ontwikkeling.
Masterclasses zijn korte (interactieve) colleges die verzorgd worden door excellente gastdocenten die toonaangevend zijn in hun vakgebied. Onder zelfstudie vallen die activiteiten en opdrachten die door de student thuis of in zijn werkkring uitgevoerd worden, zowel zelfstandig als in samenwerking met anderen. 

Praktijk en opdrachten
De Master Educational Leadership is een professionele hbo-master. Dit houdt in dat de praktijk een belangrijke rol speelt in de opleiding. Door middel van onderzoek, zowel in de literatuur als in de praktijk, worden nieuwe inzichten verworven om de eigen organisatie te verbeteren.

Je ontwikkelt de volgende competenties:
✅ Visiegerichtheid
✅ Omgevingsbewustzijn
✅ Leiderschapsstrategieën
✅ Organisatiebewustzijn
✅ Hogere-ordedenken

Stage en studiereis
In het derde semester staat het thema de school en haar contexten centraal. Aan dit thema wordt inhoud gegeven onder andere door een externe stage in een niet-onderwijsorganisatie (tweede semester) en door een buitenlandse studiereis (derde semester).

Studenten ronden de opleiding af met een eindonderzoek, het masterpiece, en behalen daarmee de mastergraad Master of Arts. Het lectoraat 'Leiderschap in het onderwijs' levert middels onderzoek een bijdrage aan de Master Educational Leadership.

Voorlichtingsbijeenkomsten
Wij vertellen je graag meer over de master! Kom daarom naar de voorlichting in Utrecht of Zwolle. De voorlichting in Utrecht wordt verzorgd door dr. Lisette Uiterwijk, coördinator en kerndocent van de master. In Zwolle wordt de voorlichting gegeven door lesplaatscoördinator Gerbrand Kloppenburg. Zij lichten toe wat de opleiding inhoudt, voor wie de opleiding is en wat je er mee kunt in het onderwijs. Ook is er een student van de master aanwezig om al je vragen te beantwoorden. 

De voorlichting in Zwolle vindt plaats op woensdag 14 november 2018 (van 19.00 tot 20.30 uur). De voorlichting heeft een vast programma, het is dus geen inloop.

 

Loading