Opleidingen » Herregistratie modulen

Vanaf 2018 moet elke schoolleider in het primair onderwijs geregistreerd zijn in het Schoolleidersregister Primair Onderwijs (SRPO). Na deze registratie volgt de herregistratie van de schoolleider. De herregistratie vindt plaats op basis van informeel en/of formeel leren aan de hand van zeven door het SRPO vastgestelde thema’s.

Penta Nova biedt je per professionaliseringsthema één of meerdere modules aan die je kunt inzetten voor de herregistratie. Een module heeft een studiebelasting van 5 EC (European Credits) wat overeenkomt met 140 uur studiebelasting. Het niveau van de modulen is Post-HBO.

Na positieve afronding van iedere module ontvang je een certificaat. De herregistratiemodules zijn gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO, je kunt je hiermee herregisteren in het Schoolleidersregister PO.

Procedure inschrijving module herregistratie Penta Nova
Een cursus kan alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen. Het gemiddelde aantal aanmeldingen dat nodig is om de herregistratie module doorgang te laten vinden is 12. 

De cursist ontvangt uiterlijk 3 weken voor de start van de module bericht of de cursus doorgaat.

Bij het niet doorgaan van de module zal de cursist gevraagd worden of de inschrijving gehandhaafd kan blijven voor dezelfde module op een later moment.  Ook zal op de mogelijkheid worden gewezen om een andere module te volgen in het kader van de herregistratie.

Module 1: Leidinggeven aan de school als gemeenschap (thema Persoonlijk leiderschap)
Hoe ontwikkel ik als schoolleider een visie op de positie van de school als gemeenschap en de brede identiteit van de school? En hoe zorg ik ervoor dat teamleden, ouders en andere partners hierbij betrokken worden? Wat is eigenlijk onze gezamenlijke visie op goed onderwijs? Het zijn centrale kwesties die aan bod komen in deze 5-daagse leergang. Je gaat aan de slag met transformatief leiderschap en leert hoe je als leidinggevende de intrinsieke motivatie van je team versterkt. Deze module wordt aangeboden in samenwerking met Verus, Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs.

Leslocatie Woerden; Verus
Lesdagen: 2 november 2017, 7 december, 18 januari 2018, 15 februari en 15 maart. Lestijden: 9.30 - 16.30 uur
Kerndocent: drs. Jacomijn van der Kooij
Prijs: € 1.695,-
 

Module 2: Leidinggeven aan een IKC (thema Persoonlijk leiderschap)
De belangrijkste opdracht van het onderwijs is activeren en ondersteunen van de cognitieve en persoonlijke ontwikkeling bij kinderen. Deze boeiende opdracht heeft geleid tot het ontstaan van Integrale Kindcentra (IKC). Met nieuwe vormen van samenwerking tussen professionals van de kinderopvang en het onderwijs en partners zoals ouders en andere buitenschoolse organisaties. Hoe ontwerp je als schoolleider-IKC een gezamenlijke visie die leidt tot een verantwoord aanbod dat de ontwikkeling van kinderen op het gebied van spelen en leren stimuleert? Hoe organiseer je samenwerking en overleg tussen de verschillende professionals en partners? Tijdens deze module maak je een beleidsplan voor de integrale ontwikkeling van een IKC.

Leslocatie Utrecht; Marnix Academie
Lesdagen: 8 februari 2018, 8 maart, 5 april, 17 mei en 7 juni. Lestijden: 9.30 - 16.30 uur
Kerndocent: Rob Freeke MEd , Lesly de Groot
Prijs: € 1.695,-
 

Module 3: Kennis- en kwaliteitsontwikkeling
Maximale ontwikkeling en leeropbrengsten van leerlingen vormen het doel van elke school. Goede leerresultaten vergen inspanningen van zowel leerlingen als medewerkers. Het streven naar kwaliteitsontwikkeling is de kern van professionalisering. Leer in deze module hoe je als schoolleider de lerende houding van medewerkers bevordert en kwaliteitsontwikkeling in de organisatie verankert.

Deze module wordt uitgevoerd door Penta Nova. 
Leslocatie Utrecht; Marnix Academie
Lesdagen: 17 januari 2018, 14 februari, 14 maart, 11 april, 23 mei. Lestijden 9.30 - 16.30 uur.
Docenten: Marco ven der Zwaard MEd, Rob Freeke MEd
Prijs:  € 1.695,-
 

Module 4: In relatie staan tot de omgeving
De positie van de school is aan het veranderen. Steeds meer komt de buitenwereld in al haar facetten de school binnen. Als schoolleider leer je in deze module hoe je in relatie staat tot ouders, het bestuur en andere stakeholders. Dit met als doel om de samenwerking tussen scholen en ouders te verbeteren en daarmee de resultaten van leerlingen te optimaliseren.

Deze module wordt uitgevoerd door Penta Nova. Je kunt kiezen uit twee leslocaties:
Leslocatie Ede; Christelijke Hogelschool Ede
Lesdagen: 2 november 2017, 16 november, 7 december, 11 januari 2018 en 2 februari. Lestijden: 9.30 - 16.30 uur.
Leslocatie Leiden; Hogeschool Leiden
Lesdagen: 16 maart 2018, 6 april, 20 april, 18 mei en 1 juni. Lestijden: 9.30 - 16.30 uur.
Docenten: Miriam Scheurs, Lenneke Dokter
Prijs: € 1.695,-
 

Module 5: Omgaan met verschillen 
Passend onderwijs stelt opnieuw de vraag hoe er rekening gehouden kan worden met verschillen tussen kinderen. Een vraag van alle tijden! De benadering van verschillen tussen kinderen is tegenwoordig anders. Werden verschillen vroeger als probleem geduid; tegenwoordig is er een benadering om verschillen te waarderen en gebruik te maken van verschillen om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren en te verdiepen. Het gaat dan om diversiteit en de relatie tussen OGW en HGW. De schoolleider draagt de visie op het omgaan met verschillen uit en is in dit verband cruciaal. 

Leslocatie: Utrecht; Marnix Academie
Lesdagen: 12 januari 2018, 16 februari, 16 maart, 20 april en 11 mei. Lestijden: 9.00 - 16.30 uur.
Docenten: drs. Bert van Velthooven, Rob Freeke MEd
Prijs: € 1.695,-
 

Module 6: Leidinggeven aan verandering
Veranderingen duurzaam doorvoeren in het onderwijs blijkt een lastige zaak. Een belangrijke oorzaak is het niet planmatig aanpakken van een veranderingstraject. In de module wordt een concreet veranderingstraject uit de eigen praktijk planmatig aangepakt. Hierdoor leer je hoe je als schoolleider leiding moet geven aan verandering.

Leslocatie Den Haag; Hogeschool Inholland
Lesdagen: 4 oktober 2017, 15 november 2017, 31 januari 2018, 28 maart 2018 en 16 mei 2018. Lestijden: 9.00 - 16.00 uur
Docenten: Rob Freek MEd, drs. Marieke van Vliet
Prijs: € 1.695,-
 

Module 7: Toekomstgericht onderwijs
De 21e eeuw vraagt van scholen keuzes hoe om te gaan met de veranderingen in de educatieve leeromgeving. Hoe ga je om met nieuwe leermiddelen? In hoeverre dragen deze bij aan het vergroten van het leerrendement? Wat betekent dit voor de infrastructuur? Vragen waarop je in deze module leert beleid te ontwikkelen. 

Leslocatie Utrecht; Marnix Academie
Lesdagen: 24 januari 2018, 21 februari, 28 maart, 18 april en 23 mei. Lestijden: 9.30 - 16.30 uur
Docenten: Jolijn Slingerland MEd, Rob Freeke MEd
Prijs: € 1.695,-
 

Download hier de brochure Herregistratiemodulen