Opleidingen » Herregistratie modules

Sinds 2018 moet elke schoolleider in het primair onderwijs geregistreerd zijn in het Schoolleidersregister Primair Onderwijs (SRPO). Na vier jaar word je als schoolleider geacht je te herregisteren. De herregistratie vindt plaats op basis van informeel en/of formeel leren aan de hand van de door het SRPO vastgestelde professionaliseringsthema’s. Het formeel leren kan via een masteropleiding of door professionalisering middels scholing met een herregistratiewaarde van 100 punten of meer.

Penta Nova biedt je per professionaliseringsthema één of meerdere modules aan die je kunt inzetten voor de herregistratie. De modules van Penta Nova zijn door het SRPO gecertificeerd en gewaardeerd met 35 tot 70 punten. Je kunt je dus al herregistreren na het volgen van twee modules. In het overzicht hieronder vind je de herregistratiewaarde per module.

Na positieve afronding van iedere module ontvang je een certificaat. 

Module: Leidinggeven aan de school als gemeenschap (thema Persoonlijk leiderschap) 70 punten

Hoe ontwikkel je als schoolleider een visie op de positie van de school als gemeenschap en de brede identiteit van de school? En hoe zorg je ervoor dat teamleden, ouders en andere partners hierbij betrokken worden? Wat is eigenlijk de gezamenlijke visie op goed onderwijs? Het zijn centrale kwesties die aan bod komen in deze 5-daagse leergang. Je gaat aan de slag met transformatief leiderschap en leert hoe je als leidinggevende de intrinsieke motivatie van je team versterkt. Deze module wordt aangeboden in samenwerking met Verus, Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs. 

Lees meer

Module: Leidinggeven aan een IKC (thema Regie en strategie) 70 punten

De belangrijkste opdracht van het onderwijs is het activeren en ondersteunen van de cognitieve en persoonlijke ontwikkeling bij kinderen. Deze boeiende opdracht heeft geleid tot het ontstaan van Integrale Kindcentra (IKC). Hoe ontwerp je als schoolleider-IKC een gezamenlijke visie die leidt tot een verantwoord aanbod dat de ontwikkeling van kinderen op het gebied van spelen en leren stimuleert? Hoe organiseer je samenwerking en overleg tussen de verschillende professionals en partners? Tijdens deze module maak je een beleidsplan voor de integrale ontwikkeling van een IKC.

Lees meer

Module: Kennis- en kwaliteitsontwikkeling (thema Kennis-en kwaliteitsontwikkeling) 70 punten

Maximale ontwikkeling en leeropbrengsten van leerlingen vormen het doel van elke school. Dat vergt inspanningen van zowel leerlingen als medewerkers.
In deze module leer je als schoolleider hoe je de lerende houding van medewerkers bevordert en kwaliteitsontwikkeling in de organisatie verankert.

Lees meer

Module: Leidinggeven aan toekomstgericht onderwijs (thema Toekomstgericht onderwijs) 70 punten

De 21e eeuw vraagt van scholen om keuzes te maken in hoe om te gaan met de veranderingen in de educatieve leeromgeving. Hoe ga je om met nieuwe leermiddelen? In hoeverre dragen deze bij aan het vergroten van het leerrendement? Wat betekent dit voor de infrastructuur? Dit zijn vragen waarop je in deze module beleid leert te ontwikkelen. 

Lees meer

Module: Effectief omgaan met incidenten en crises (thema Wildcard) 35 punten

Een school is als organisatie altijd in beweging. Deze beweging wordt soms verstoord door incidenten of calamiteiten. Gebeurtenissen die een beroep doen op de schoolleider als regisseur en strateeg in het herstellen en bevorderen van de sociale veiligheid in de school. In deze module ga je aan de slag met je persoonlijk handelen en leidinggeven aan dergelijke situaties.

Lees meer

Module: Anders organiseren (thema Toekomstgericht onderwijs) 35 punten

Veel scholen hebben de wens om hun onderwijs authentiek en ervaringsgerichter te maken. Maar hoe doe je dat? Wat heeft ons onderwijs in de toekomst nodig en hoe organiseer je dat als schoolleider samen met je team? Ga hiermee aan de slag in deze module: met behulp van andere denkwijzen en tools leer je je andere denkwijzen eigen maken én hoe je je team erin begeleidt.

Lees meer

Module: Strategisch leiderschap (thema Regie en strategie) 70 punten

Strategische keuzes worden voor de schoolleider steeds belangrijker. Maar hoe maak je zulke keuzes in goede afweging en hoe maak je daarbij gebruik van de verschillende sturingsdomeinen? In deze module ga je aan de slag met jouw strategisch denken en handelen. Je krijgt handvatten om vanuit ‘hogere orde denken’ beslissingen te nemen zodat je kunt blijven aansluiten bij relevante maatschappelijke ontwikkelingen.

Lees meer

Module: Goed schoolleiderschap (thema Persoonlijk leiderschap) 70 punten

Goed schoolleiderschap gaat over wie je bent als professional en over wie je wilt zijn. Over de keuzes die je maakt en de effecten daarvan: op jezelf, en op de praktijk waarin je werkzaam bent. Persoonlijke professionele ontwikkeling is het onderwerp dat centraal staat in deze module. Onderwerpen die aanbod komen zijn bijvoorbeeld wie ben je als professional, wie wil je zijn, wat kun je en wat doe je?

Lees meer

Voorlichtingsavonden

 

Wil je meer weten over onze opleidingen? Dan ben je van harte welkom bij een van onze voorlichtingsbijeenkomsten. De voorlichting wordt gegeven door kerndocenten van de opleiding. Tijdens de voorlichting kun je in gesprek gaan met studenten die al jouw vragen kunnen beantwoorden. Je krijgt er genoeg informatie over de opleiding zelf en je kunt een adviesgesprek aanvragen.

In verband met de coronamaatregelen vinden de voorlichtingsbijeenkomsten online plaats. 

Aanmelden voorlichting

Loading