Opleidingen » Herregistratie modules

Vanaf 2018 moet elke schoolleider in het primair onderwijs geregistreerd zijn in het Schoolleidersregister Primair Onderwijs (SRPO). Na deze registratie volgt de herregistratie van de schoolleider. De herregistratie vindt plaats op basis van informeel en/of formeel leren aan de hand van zeven door het SRPO vastgestelde thema’s.

Penta Nova biedt je per professionaliseringsthema één of meerdere modules aan die je kunt inzetten voor de herregistratie. Een module heeft een studiebelasting van 5 EC (European Credits) wat overeenkomt met 140 uur studiebelasting. Het niveau van de modules is post-hbo.

Na positieve afronding van iedere module ontvang je een certificaat. De herregistratiemodules zijn gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO. Je kunt je hiermee herregisteren in het Schoolleidersregister PO.


Module: Leidinggeven aan de school als gemeenschap (thema Persoonlijk leiderschap)
Hoe ontwikkel je als schoolleider een visie op de positie van de school als gemeenschap en de brede identiteit van de school? En hoe zorg je ervoor dat teamleden, ouders en andere partners hierbij betrokken worden? Wat is eigenlijk de gezamenlijke visie op goed onderwijs? Het zijn centrale kwesties die aan bod komen in deze 5-daagse leergang. Je gaat aan de slag met transformatief leiderschap en leert hoe je als leidinggevende de intrinsieke motivatie van je team versterkt. Deze module wordt aangeboden in samenwerking met Verus, Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs.

Leslocatie afwisselend in Woerden (Verus) en Utrecht (Marnix Academie)
Lesdagen: 8 november 2018, 29 november, 10 januari 2019, 31 januari, 14 februari. 
Lestijden: 9.30 - 16.30 uur
Kerndocent: dr. Jacomijn van der Kooij
Prijs: € 1.695,-

Module: Leidinggeven aan een IKC (thema Regie en strategie)
De belangrijkste opdracht van het onderwijs is het activeren en ondersteunen van de cognitieve en persoonlijke ontwikkeling bij kinderen. Deze boeiende opdracht heeft geleid tot het ontstaan van Integrale Kindcentra (IKC). Hoe ontwerp je als schoolleider-IKC een gezamenlijke visie die leidt tot een verantwoord aanbod dat de ontwikkeling van kinderen op het gebied van spelen en leren stimuleert? Hoe organiseer je samenwerking en overleg tussen de verschillende professionals en partners? Tijdens deze module maak je een beleidsplan voor de integrale ontwikkeling van een IKC.

Leslocatie Utrecht; Marnix Academie
Lesdagen: 4 februari 2019, 4 maart, 8 april, 20 mei en 17 juni. Lestijden: 9.30 - 16.30 uur
Kerndocent: Rob Freeke MEd , Lesly de Groot
Prijs: € 1.695,-
 

Module: Kennis- en kwaliteitsontwikkeling
Maximale ontwikkeling en leeropbrengsten van leerlingen vormen het doel van elke school. Dat vergt inspanningen van zowel leerlingen als medewerkers.
In deze module leer je als schoolleider hoe je de lerende houding van medewerkers bevordert en kwaliteitsontwikkeling in de organisatie verankert.

Leslocatie Utrecht; Marnix Academie
Lesdagen: 30 januari 2019, 6 maart, 17 april, 22 mei, 26 juni. Lestijden: 9.30 - 16.30 uur.
Docenten: Marco van der Zwaard MEd, Rob Freeke MEd
Prijs: € 1.695,-


Module: In relatie staan tot de omgeving
De positie van de school is aan het veranderen. Steeds meer komt de buitenwereld in al haar facetten de school binnen. Als schoolleider leer je in deze module hoe je in relatie staat tot ouders, het bestuur en andere stakeholders. Doel is om de samenwerking tussen scholen en ouders te verbeteren en daarmee de resultaten van leerlingen te optimaliseren.

Leslocatie Ede; Christelijke Hogelschool Ede
Lesdagen Ede: 1 november 2018, 15 november, 6 december, 10 januari 2019, 24 januari.
Lestijden: 9.30 - 16.30 uur.
Leslocatie Leiden; Hogeschool Leiden
Lesdagen Leiden : 8 maart 2019, 29 maart, 12 april, 24 mei, 7 juni.  Lestijden: 9.30 - 16.30 uur.
Docenten: Miriam Scheurs, Lenneke Dokter
Prijs: € 1.695,-

Module: Leidinggeven aan toekomstgericht onderwijs
De 21e eeuw vraagt van scholen om keuzes te maken in hoe om te gaan met de veranderingen in de educatieve leeromgeving. Hoe ga je om met nieuwe leermiddelen? In hoeverre dragen deze bij aan het vergroten van het leerrendement? Wat betekent dit voor de infrastructuur? Dit zijn vragen waarop je in deze module beleid leert te ontwikkelen. 

Leslocatie Utrecht; Marnix Academie
Lesdagen: 23 januari 2019, 13 februari, 27 maart, 24 april en 29 mei. Lestijden: 9.30 - 16.30 uur
Docenten: Jolijn Slingerland MEd, Rob Freeke MEd
Prijs: € 1.695,-
 

Module: Effectief omgaan met incidenten en crises (thema Wildcard)
Een school is als organisatie altijd in beweging. Deze beweging wordt soms verstoord door incidenten of calamiteiten. Gebeurtenissen die een beroep doen op de schoolleider als regisseur en strateeg in het herstellen en bevorderen van de sociale veiligheid in de school. In de module Effectief omgaan met incidenten en crises ga je aan de slag met je persoonlijk handelen en leidinggeven aan dergelijke situaties.

Leslocatie Utrecht, Marnix Academie
Lesdagen: 2 oktober 2019 (halve dag), 6 november, 11 december, 15 januari 2020, 5 februari, 11 maart (halve dag).
Lestijden: 9.30 - 16.30 uur
Docenten:
Prijs: €1.695,-

 

Download hier de folder Herregistratietrajecten voor schoolleiders

Voorlichtingsavonden

Voorlichtingsavond
Wil je meer weten over onze opleidingen? Dan ben je van harte welkom bij een van de voorlichtingsbijeenkomsten. Je krijgt er informatie over de opleidingen, kunt praten met studenten en een persoonlijk adviesgesprek aanvragen. De voorlichting wordt gegeven door kerndocenten van de opleidingen.

Een voorlichtingsavond heeft een vast programma, het is dus geen inloopavond. 

Aanmelden voorlichtingsavond

Loading