Opleidingen » Herregistratie modules » Omgaan met incidenten

Literatuur
Je maakt gebruik van de meest recente literatuur in de vorm van artikelen, met betrekking tot leiderschap, professionele ontwikkeling en onderwijs. Deze ontvang je voorafgaand aan iedere bijeenkomst.

Docenten
De kerndocenten Marco van der Zwaard MSc en Gerbrand Kloppenburg MSc zijn werkzaam op het gebied van professionalisering, organisatieontwikkeling en leiderschap. Beiden zijn inhoudelijk medeverantwoordelijk voor de opleidingen voor schoolleiders van Penta Nova. Ook verzorgen zij trainingen, coaching en procesbegeleiding op het gebied van leiderschap.

Toetsing
Je maakt een strategische analyse van sociale veiligheid in je eigen organisatie, gekoppeld aan een reflectie op je eigen leerproces op basis van leervragen gerelateerd aan de vijf competenties voor schoolleiders PO.

Studiebelasting
De studiebelasting is 5 EC (140 uur) en bestaat uit het lezen van literatuur, het maken van praktijk- en reflectie-opdrachten. Ook het uitvoeren van kleinschalige onderzoeksopdrachten is onderdeel van de training.

Professionaliseringsthema
Deze module wordt door het SRPO gewaardeerd met 35 punten. De module is in te zetten als Wildcard en is door het Schoolleidersregister PO gevalideerd. Kijk voor meer informatie over de professionaliseringsthema's en de Wildcard bij het Schoolleidersregister PO.