Opleidingen » Herregistratie modules » Toekomstgericht onderwijs

Literatuur
Je maakt gebruik van de meest recente literatuur, in de vorm van artikelen, met betrekking tot leiderschap, professionele ontwikkeling en onderwijs. Voorafgaand aan iedere bijeenkomst wordt literatuur verstrekt.

Docenten
Kerndocent en vaste contactpersoon in deze module is Rob Freeke, docent en adviseur bij de Marnix Academie in Utrecht. Enkele gastdocenten verzorgen de inhoud van een dagdeel.

Toetsing
De schoolleider beschrijft in een paper op welke wijze er leiding gegeven is aan visieontwikkeling in het team met betrekking tot 21e-eeuws leren van kinderen en leerkrachten. De schoolleider bepaalt met het team van welke handelingsverlegenheid en praktijkvragen er sprake is in het realiseren van de visie op 21e-eeuws leren. De handelingsverlegenheid wordt verwerkt in het plan van aanpak, waarin het gaat om het beantwoorden van praktijkvragen over 21e eeuws leren binnen de school. Dit plan wordt gepresenteerd in de afsluitende bijeenkomst.

Studiebelasting
De studiebelasting is 5 EC (140 uur) en bestaat uit het lezen van literatuur, het maken van praktijk- en reflectieopdrachten n het uitvoeren van kleinschalige onderzoeksopdrachten.

Professionaliseringsthema
Deze module wordt door het SRPO gewaardeerd met 70 punten. De module valt onder de thema's 'Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen | Wildcard. Kijk voor meer informatie over de thema's bij het Schoolleidersregister PO.

 

 

 

Wil je meer weten over onze opleidingen? Dan ben je van harte welkom bij een van onze voorlichtingsbijeenkomsten. De voorlichting wordt gegeven door kerndocenten van de opleiding. Tijdens de voorlichting kun je in gesprek gaan met studenten die al jouw vragen kunnen beantwoorden. Je krijgt er genoeg informatie over de opleiding zelf en je kunt een adviesgesprek aanvragen.

In verband met de coronamaatregelen vinden de voorlichtingsbijeenkomsten online plaats.