Opleidingen » Herregistratie modules » Toekomstgericht onderwijs

Toetsing
Je beschrijft in een paper op welke wijze er leiding gegeven is aan visieontwikkeling in het team met betrekking tot 21e-eeuws leren van kinderen en leerkrachten. Je bepaalt met het team van welke handelingsverlegenheid en praktijkvragen er sprake is in het realiseren van de visie op 21e- eeuws leren.

Literatuur
Je maakt gebruik van de meest recente literatuur in de vorm van artikelen, met betrekking tot leiderschap, ontwikkeling en onderwijs. Deze ontvang je voorafgaand aan iedere bijeenkomst. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van videomateriaal.

De handelingsverlegenheid verwerk je in het plan van aanpak, waarin het gaat om het beantwoorden van praktijkvragen over 21e-eeuws leren binnen de school. Dit plan presenteer je in de afsluitende bijeenkomst.

Docenten
Henk van der Hoef, Jolijn Slingerland MEd en Rob Freeke MEd.

Studiebelasting
De studiebelasting is 5 EC (140 uur) en bestaat uit het lezen van literatuur, het maken van een praktijkopdracht en reflectie-opdrachten, en het uitvoeren van kleinschalige onderzoeksopdrachten.

Professionaliseringsthema
Deze module valt onder het thema 'Toekomstgericht onderwijs'. Kijk voor meer informatie over dit thema bij het Schoolleidersregister PO
 

 

 

Voorlichtingsavond
Wil je meer weten over onze opleidingen? Dan ben je van harte welkom bij een van de voorlichtingsbijeenkomsten. Je krijgt er informatie over de opleidingen, kunt praten met studenten en een persoonlijk adviesgesprek aanvragen. De voorlichting wordt gegeven door kerndocenten van de opleidingen.

Een voorlichtingsavond heeft een vast programma, het is dus geen inloopavond. 

Aanmelden voorlichtingsavond

Loading