Opleidingen » Herregistratie modules » Toekomstgericht onderwijs

Literatuur
Je maakt gebruik van de meest recente literatuur, in de vorm van artikelen, met betrekking tot leiderschap, professionele ontwikkeling en onderwijs. Voorafgaand aan iedere bijeenkomst wordt literatuur verstrekt.

Docenten
Kerndocent en vaste contactpersoon in deze module is Rob Freeke, docent en adviseur bij de Marnix Academie in Utrecht. Enkele gastdocenten verzorgen de inhoud van een dagdeel.

Toetsing
De schoolleider beschrijft in een paper op welke wijze er leiding gegeven is aan visieontwikkeling in het team met betrekking tot 21e-eeuws leren van kinderen en leerkrachten. De schoolleider bepaalt met het team van welke handelingsverlegenheid en praktijkvragen er sprake is in het realiseren van de visie op 21e-eeuws leren. De handelingsverlegenheid wordt verwerkt in het plan van aanpak, waarin het gaat om het beantwoorden van praktijkvragen over 21e eeuws leren binnen de school. Dit plan wordt gepresenteerd in de afsluitende bijeenkomst.

Studiebelasting
De studiebelasting is 5 EC (140 uur) en bestaat uit het lezen van literatuur, het maken van praktijk- en reflectieopdrachten n het uitvoeren van kleinschalige onderzoeksopdrachten.

Professionaliseringsthema
Deze module valt onder het thema 'Toekomstgericht onderwijs'. Kijk voor meer informatie over dit thema bij het Schoolleidersregister PO.
 

 

 

Voorlichting
Wil je meer weten over onze opleidingen? Dan ben je van harte welkom bij een van de voorlichtingsbijeenkomsten. Je krijgt er informatie over de opleidingen, kunt praten met studenten en een persoonlijk adviesgesprek aanvragen. De voorlichting wordt gegeven door kerndocenten van de opleidingen.

Een voorlichtingsbijeenkomst heeft bij de meeste locaties een vast programma, het is dus geen inloopavond.  

 

De eerstvolgende voorlichtingsbijeenkomsten zijn:

Rotterdam: locatie Hogeschool Inholland, Posthumalaan 90
Woensdag 12 februari van 17.00 tot 20.00 uur (Opleiding Schoolleider)

Leiden: locatie Hogeschool Leiden, Zernikedreef 11
Maandag 10 februari van 18.30 tot 20.00 uur

Gouda: locatie Driestar Hogeschool, Burgemeester Jamessingel 2
Maandag 10 februari van 18.30 tot 20.00 uur

Utrecht: locatie Marnix Academie, Vogelsanglaan 1
Donderdag 23 januari van 19.30 tot 21.00 uur

Ede: locatie Christelijke Hogeschool Ede, Oude Kerkweg 100
Donderdag 30 januari van 19.00 tot 21.30 uur

Zwolle: locatie Hogeschool Viaa, Assendorperdijk 11
Woensdag 5 februari van 19.30 tot 21.00 uur