Opleidingen » Herregistratie modules » Toekomstgericht onderwijs

Toetsing
De schoolleider beschrijft in een paper op welke wijze er leiding gegeven is aan visieontwikkeling in het team met betrekking tot 21e-eeuws leren van kinderen en leerkrachten. De schoolleider bepaalt met het team van welke handelingsverlegenheid en praktijkvragen er sprake is in het realiseren van de visie op 21e- eeuws leren.

Literatuur
Je maakt gebruik van de meest recente literatuur, in de vorm van artikelen, met betrekking tot leiderschap, ontwikkeling en onderwijs. Deze ontvang je voorafgaand aan iedere bijeenkomst. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van videomateriaal.

De handelingsverlegenheid wordt verwerkt in het plan van aanpak, waarin het gaat om het beantwoorden van praktijkvragen over 21e-eeuws leren binnen de school. Dit plan wordt gepresenteerd in de afsluitende bijeenkomst.

Docenten
Henk van der Hoef, Jolijn Slingerland MEd en Rob Freeke MEd.

Studiebelasting
De studiebelasting is 5 EC (140 uur) en bestaat uit het lezen van literatuur, het maken van een praktijkopdracht en reflectie-opdrachten, en het uitvoeren van kleinschalige onderzoeksopdrachten.

Professionaliseringsthema
Deze module valt onder het thema 'Toekomstgericht onderwijs'. Kijk voor meer informatie over dit thema bij het Schoolleidersregister PO
 

Procedure inschrijving module herregistratie Penta Nova
Een cursus kan alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen. Het gemiddelde aantal aanmeldingen dat nodig is om de herregistratie module doorgang te laten vinden is 12. 
De cursist ontvangt uiterlijk 3 weken voor de start van de module bericht of de cursus doorgaat.
Bij het niet doorgaan van de module zal de cursist gevraagd worden of de inschrijving gehandhaafd kan blijven voor dezelfde module op een later moment.  Ook zal op de mogelijkheid worden gewezen om een andere module te volgen in het kader van de herregistratie.