Opleidingen » Herregistratie modules » Leiding aan verandering

Toetsing
De deelnemers maken op een onderzoeksmatige wijze een ontwerp voor een veranderplan over een specifieke schoolontwikkeling; zij voeren het veranderplan uit en verzamelen data waarmee zij de praktijkvragen van het veranderplan beantwoorden. Zij presenteren de resultaten van hun leidinggeven aan de uitvoering van het veranderplan.

Literatuur
Je maakt gebruik van de meest recente literatuur, in de vorm van artikelen, met betrekking tot leiderschap, ontwikkeling en onderwijs. Deze ontvang je voorafgaand aan iedere bijeenkomst. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van videomateriaal.

Docenten
Drs. Marieke van Vliet en Rob Freeke (MEd). Beide docenten zijn binnen Penta Nova werkzaam op het gebied van leiderschap en onderwijs. Ze zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor diverse opleidingsonderdelen en trainingen. Rob Freeke is gespecialiseerd in onderzoek, leiderschap en verandermanagement; Marieke van Vliet is gespecialiseerd in coaching, teamleren en onderzoek.

Studiebelasting
De studiebelasting is 5 EC (140 uur) en bestaat uit het lezen van literatuur, het maken van een praktijkopdracht en reflectie-opdrachten, en het uitvoeren van kleinschalige onderzoeksopdrachten.

Professionaliseringsthema
Deze module valt onder het thema 'Leidinggeven aan verandering'. Kijk voor meer informatie over dit thema bij het Schoolleidersregister PO

Procedure inschrijving module herregistratie Penta Nova

Een cursus kan alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen. Het gemiddelde aantal aanmeldingen dat nodig is om de herregistratie module doorgang te laten vinden is 12. 

De cursist ontvangt uiterlijk 3 weken voor de start van de module bericht of de cursus doorgaat.

Bij het niet doorgaan van de module zal de cursist gevraagd worden of de inschrijving gehandhaafd kan blijven voor dezelfde module op een later moment.  Ook zal op de mogelijkheid worden gewezen om een andere module te volgen in het kader van de herregistratie.