Opleidingen » Herregistratie modules » Omgaan met verschillen

Programma

Dag 1: Visie op leiderschap aan omgaan met verschillen

 • Passend Onderwijs: OGW-HGW-Diversiteit
 • Onderzoeksmatig, transformationeel en lerend leiderschap.
 • Meervoudig kijken naar omgaan met verschillen.
 • Visieontwikkeling over Omgaan met verschillen.
 • De kwaliteit van de zorgstructuur

Dag 2: Het bepalen van onderwijsbehoeften

 • Meervoudig kijken naar kinderen
 • Taak en taal van de leraar als pedagoog
 • Verschillen in leren en gedrag
 • Schoolbrede aandacht voor leren en gedrag
 • Het gebruik van data, instrumenten en een onderzoekende houding
 • Effectief rapporteren

Dag 3: Verschillen in het team

 • Onderwijskundig kwaliteit
 • Samenwerken en leren in het team.
 • Teamontwikkeling
 • De schoolorganisatie: taken en verantwoordelijkheden
 • Gespreid leiderschap
 • Data verzamelen en interpreteren

Dag 4: Externe partners

 • Ondernemend Leiderschap
 • Wetgeving
 • Ouders
 • Onderwijsinspectie
 • Hattie en handelingsgericht werken
 • Data verzamelen, interpreteren en het stellen van vragen

Dag 5: Handelingsgericht werken en schoolontwikkeling

 • Verandermanagement
 • Veranderstijlen
 • Implementatie en borging
 • Principes van praktijkonderzoek.
 • Bepalen van handelingsverlegenheid.
 • Bepalen van de praktijkvragen.

Toetsing

 • Analyse en beoordeling van de zorgstructuur
 • Ontwerp en uitvoering van visie op de zorg in het team
 • Het analyseren en beoordelen van de schoolorganisatie en teamcultuur voor het realiseren van de zorgstructuur.
 • Het ontwerp voor het verbeteren van een onderdeel van de zorgstructuur

Literatuur

 • Fullan, M. (2014). De schoolleider. Strategieën die het verschil maken. Helmond: Onderwijs maak je samen.
 • Harinck, F., Ven, A. van de, & Willemse, M. (2012). Onderwijszorg en de keten. Op weg naar een samenwerkingsmodel voor leraren, zorgspecialisten en ouders. Garant, Antwerpen-Apeldoorn. 9
 •  Hilst, B. van der (2015) Blauwdruk voor de emergente school.
 • Jettinghoff, K., & Grootscholte, M. (2014). Omgaan met verschillen in de klas. Onderzoek naar de professionaliserings- en ondersteuningsbehoeften van leraren bij het omgaan met verschillen in de klas. CAOP Research & Europa, Den Haag.
 • Ledoux, G., Blok, H., Boogaard, M. & Krüger, M. (2009). Opbrengstgericht werken: over de waarde van meetgestuurd onderwijs. SCO-Kohnstamm Instituut van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Universiteit van Amsterdam. 15  
 • Lingsma, M. (2012) Aan de slag met teamcoaching.
 • Meersbergen, E. van en Vries, P. de (2013) Handelingsgericht werken in passend onderwijs. Utrecht: Perspectief Uitgevers.
 • Schoor, J. van der, Kloppenburg, M. en Groen, R. (2009). Leve het verschil! - Beter samenwerken, beter presteren met de teamrollen van Belbin. Den Haag: Academic Service/SDU.

Docenten
Drs. Bert van Velthooven, drs. Marieke van Vliet en Rob Freeke MEd. Deze docenten zijn binnen Penta Nova werkzaam op het gebied van leiderschap en onderwijs. Ze zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor diverse opleidingsonderdelen en trainingen. Bert van Velthooven is gespecialiseerd in OGW-HGW en leiderschap, Rob Freeke is gespecialiseerd in onderzoek, leiderschap en verandermanagent; Marieke van Vliet is gespecialiseerd in coaching, teamleren en onderzoek.

Studiebelasting
De studiebelasting is 5 EC (140 uur) en bestaat uit het lezen van literatuur, het maken van een praktijkopdracht en reflectie-opdrachten, en het uitvoeren van kleinschalige onderzoeksopdrachten.

Certificering door Schoolleidersregister PO (SRPO) in voorbereiding

Professionaliseringsthema
Deze module valt onder het thema 'Omgaan met verschillen'. Kijk voor meer informatie over dit thema bij het Schoolleidersregister PO

Procedure inschrijving module herregistratie Penta Nova

Een cursus kan alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen. Het gemiddelde aantal aanmeldingen dat nodig is om de herregistratie module doorgang te laten vinden is 12. 

De cursist ontvangt uiterlijk 3 weken voor de start van de module bericht of de cursus doorgaat.

Bij het niet doorgaan van de module zal de cursist gevraagd worden of de inschrijving gehandhaafd kan blijven voor dezelfde module op een later moment.  Ook zal op de mogelijkheid worden gewezen om een andere module te volgen in het kader van de herregistratie.