Opleidingen » Herregistratie modules » Relatie tot omgeving

Toetsing
Op basis van een onderzoek van de eigen omgeving (in relatie tot de school) presenteer je welke interventies je kunt doen om de effectiviteit van de samenwerking met de omgeving te bevorderen.

Literatuur
Je maakt gebruik van de meest recente literatuur in de vorm van artikelen, met betrekking tot leiderschap, ontwikkeling en onderwijs. Deze ontvang je voorafgaand aan iedere bijeenkomst. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van videomateriaal.

Docenten
Miriam Schreurs is onderwijskundige die haar loopbaan begon voor de klas. Ze is mede oprichter van Iederwijs en heeft jarenlange ervaring als schoolleider. Daarnaast heeft Miriam psychotherapie gestudeerd en is ze mediator. Miriam richt zich binnen het onderwijs op innovatie. Naast haar grote onderwijshart is ze ondernemer en leidt ze een social enterprise. Centraal in haar werk staat het werken in partnerschappen. Miriam maakt gebruik van verrassende nieuwe werkvormen, waardoor het mogelijk wordt een nieuwe kijk te ontwikkelen op de uitdagingen waar je voor staat.

Lenneke Dokter is directeur van OBS de Vroonhoeve te Alphen aan den Rijn, een school met zo’n 350 leerlingen en 25 leerkrachten. Nadat Lenneke is begonnen als leerkracht en IB’er, werkt ze al enige jaren als schoolleider. De rol van ouders in de driehoek leerling – school – ouders is voor Lenneke cruciaal en daarom heeft ze zich gespecialiseerd in het thema Ouderbetrokkenheid. Lenneke heeft i.s.m. Hogeschool Leiden onderzoek gedaan naar de effecten van ouderbetrokkenheid. Binnen de expertgroep werkt ze samen met het lectoraat Ouderschap & Ouderbegeleiding en professionals binnen de pabo aan een betere samenwerking met ouders, met als doel een positief effect op de ontwikkeling van het kind.

Marije Kortenoeven is 

Studiebelasting
De studiebelasting is 5 EC (140 uur) en bestaat uit het lezen van literatuur, het maken van een praktijkopdracht en reflectie-opdrachten, en het uitvoeren van kleinschalige onderzoeksopdrachten.

Professionaliseringsthema
Deze module valt onder het thema 'In relatie staan tot de omgeving'. Kijk voor meer informatie over dit thema op het Schoolleidersregister PO

 

 

Voorlichtingsavond
Wil je meer weten over onze opleidingen? Dan ben je van harte welkom bij een van de voorlichtingsbijeenkomsten. Je krijgt er informatie over de opleidingen, kunt praten met studenten en een persoonlijk adviesgesprek aanvragen. De voorlichting wordt gegeven door kerndocenten van de opleidingen.

Een voorlichtingsavond heeft een vast programma, het is dus geen inloopavond. 

Aanmelden voorlichtingsavond

Loading