Opleidingen » Herregistratie modules » Relatie tot omgeving

Toetsing
Op basis van een onderzoek van de eigen omgeving (in relatie tot de school) presenteert de schoolleider welke interventies hij kan doen om de effectiviteit van de samenwerking met de omgeving te bevorderen.

Literatuur
Je maakt gebruik van de meest recente literatuur, in de vorm van artikelen, met betrekking tot leiderschap, ontwikkeling en onderwijs. Deze ontvang je voorafgaand aan iedere bijeenkomst. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van videomateriaal.

Docenten
Miriam Schreurs is onderwijskundige die haar loopbaan begon voor de klas. Ze is mede oprichter van Iederwijs en heeft jarenlange ervaring als schoolleider. Daarnaast heeft Miriam psychotherapie gestudeerd en is ze mediator. Miriam richt zich binnen het onderwijs op innovatie. Naast haar grote onderwijshart is ze ondernemer en leidt ze een social enterprise. Centraal in haar werk staat het werken in partnerschappen. Miriam maakt gebruik van verrassende nieuwe werkvormen, waardoor het mogelijk wordt een nieuwe kijk te ontwikkelen op de uitdagingen waar je voor staat.

Lenneke Dokter is directeur van OBS de Vroonhoeve te Alphen aan den Rijn, een school met zo’n 350 leerlingen en 25 leerkrachten. Nadat Lenneke is begonnen als leerkracht en IB’er, werkt Lenneke al enige jaren als schoolleider. De rol van ouders in de driehoek leerling – school – ouders is voor Lenneke cruciaal en daarom heeft Lenneke zich gespecialiseerd op het thema Ouderbetrokkenheid. Lenneke heeft i.s.m. Hogeschool Leiden onderzoek gedaan naar de effecten van ouderbetrokkenheid en binnen de expertgroep werkt ze samen met het lectoraat Ouderschap & Ouderbegeleiding en professionals binnen de pabo aan een betere samenwerking met ouders, met als doel een positief effect op de ontwikkeling van het kind.

 

Studiebelasting
De studiebelasting is 5 EC (140 uur) en bestaat uit het lezen van literatuur, het maken van een praktijkopdracht en reflectie-opdrachten, en het uitvoeren van kleinschalige onderzoeksopdrachten.

Professionaliseringsthema
Deze module valt onder het thema 'In relatie staan tot de omgeving'. Kijk voor meer informatie over dit thema op het Schoolleidersregister PO


Procedure inschrijving module herregistratie Penta Nova
Een cursus kan alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen. Het gemiddelde aantal aanmeldingen dat nodig is om de herregistratie module doorgang te laten vinden is 12. 
De cursist ontvangt uiterlijk 3 weken voor de start van de module bericht of de cursus doorgaat.
Bij het niet doorgaan van de module zal de cursist gevraagd worden of de inschrijving gehandhaafd kan blijven voor dezelfde module op een later moment.  Ook zal op de mogelijkheid worden gewezen om een andere module te volgen in het kader van de herregistratie.