Opleidingen » Herregistratie modules » Kennis en kwaliteit

Literatuur
Je maakt gebruik van de meest recente literatuur, in de vorm van artikelen, met betrekking tot leiderschap, professionele ontwikkeling en onderwijs. Voorafgaand aan iedere bijeenkomst wordt literatuur verstrekt.

Docenten
De kerndocenten Marco van der Zwaard MSc MEd en Gerbrand Kloppenburg MSc zijn werkzaam op het gebied van professionalisering, organisatieontwikkeling en leiderschap. Beiden zijn inhoudelijk medeverantwoordelijk voor de opleidingen voor schoolleiders van Penta Nova. Ook verzorgen zij trainingen, coaching en procesbegeleiding op het gebied van leiderschap.

Toetsing
Je maakt een strategische analyse van kennis- en kwaliteitsontwikkeling in je eigen organisatie, gekoppeld aan een reflectie op je eigen leerproces op basis van leervragen gerelateerd aan de vijf competenties voor schoolleiders PO.

Studiebelasting
De studiebelasting is 5 EC (140 uur) en bestaat uit het lezen van literatuur, het maken van praktijk- en reflectie-opdrachten. Ook het uitvoeren van kleinschalige onderzoeksopdrachten is onderdeel van de training.

Professionaliseringsthema
Deze module wordt door het SRPO gewaardeerd met 70 punten. de module valt onder de thema's Onderzoeksmatig werken | Professionele leergemeenschappen | Kwaliteitsmanagement | Transparantie en verantwoording | Wildcard. Kijk voor meer informatie over de thema's bij het Schoolleidersregister PO.

 

 

Wil je meer weten over onze opleidingen? Dan ben je van harte welkom bij een van onze voorlichtingsbijeenkomsten. De voorlichting wordt gegeven door kerndocenten van de opleiding. Tijdens de voorlichting kun je in gesprek gaan met studenten die al jouw vragen kunnen beantwoorden. Je krijgt er genoeg informatie over de opleiding zelf en je kunt een adviesgesprek aanvragen.

In verband met de coronamaatregelen vinden de voorlichtingsbijeenkomsten online plaats.