Opleidingen » Herregistratie modules » Kennis en Kwaliteit

Toetsing
Strategische analyse van kennis- en kwaliteitsontwikkeling in eigen organisatie, gekoppeld aan een reflectie op eigen leerproces op basis van leervragen gerelateerd aan de vijf competenties voor schoolleiders PO.

Literatuur
Je maakt gebruik van de meest recente literatuur, in de vorm van artikelen, met betrekking tot leiderschap, professionele ontwikkeling en onderwijs. Deze ontvang je voorafgaand aan iedere bijeenkomst. 

Docenten
De kerndocenten Marco van der Zwaard MEd en Rob Freeke MEd zijn werkzaam op het gebied van professionalisering, organisatieontwikkeling en leiderschap. Beiden zijn inhoudelijk medeverantwoordelijk voor de opleidingen voor schoolleiders en middenmanagers van Penta Nova. Ook verzorgen zij trainingen, coaching en procesbegeleiding op het gebied van leiderschap.

Studiebelasting
De studiebelasting is 5 EC (140 uur) en bestaat uit het lezen van literatuur, het maken van praktijk- en reflectie-opdrachten. Ook het uitvoeren van kleinschalige onderzoeksopdrachten is onderdeel van de training.

Professionaliseringsthema
Deze module valt onder het thema 'Kennis en kwaliteitsontwikkeling'. Kijk voor meer infomatie over dit thema bij het Schoolleidersregister PO
 

Procedure inschrijving module herregistratie Penta Nova
Een cursus kan alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen. Het gemiddelde aantal aanmeldingen dat nodig is om de herregistratie module doorgang te laten vinden is 12. 
De cursist ontvangt uiterlijk 3 weken voor de start van de module bericht of de cursus doorgaat.
Bij het niet doorgaan van de module zal de cursist gevraagd worden of de inschrijving gehandhaafd kan blijven voor dezelfde module op een later moment.  Ook zal op de mogelijkheid worden gewezen om een andere module te volgen in het kader van de herregistratie.