Opleidingen » Herregistratie modulen » Kennis en Kwaliteit

Toetsing
Strategische analyse van kennis- en kwaliteitsontwikkeling in eigen organisatie, gekoppeld aan een reflectie op eigen leerproces op basis van leervragen gerelateerd aan de vijf competenties voor schoolleiders PO.

Literatuur
Je maakt gebruik van de meest recente literatuur, in de vorm van artikelen, met betrekking tot leiderschap, professionele ontwikkeling en onderwijs. Deze ontvang je voorafgaand aan iedere bijeenkomst. 

Docenten
De kerndocenten Gerbrand Kloppenburg MA MSc en Marco van der Zwaard MEd zijn werkzaam op het gebied van professionalisering, organisatieontwikkeling en leiderschap. Beiden zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor respectievelijk de masteropleiding Educational Leadership en de opleidingen voor schoolleiders en middenmanagers van Penta Nova. Ook verzorgen zij trainingen, coaching en procesbegeleiding op het gebied leiderschap.

Studiebelasting
De studiebelasting is 5 EC (140 uur) en bestaat uit het lezen van literatuur, het maken van praktijk- en reflectie-opdrachten. Ook het uitvoeren van kleinschalige onderzoeksopdrachten is onderdeel van de training.

Professionaliseringsthema
Deze module valt onder het thema 'Kennis en kwaliteitsontwikkeling'. Kijk voor meer infomatie over dit thema bij het Schoolleidersregister PO