Opleidingen » Herregistratie modules » Leiding geven aan IKC

Literatuur
Je maakt gebruik van de meest recente literatuur, in de vorm van artikelen, met betrekking tot leiderschap, professionele ontwikkeling en onderwijs. Voorafgaand aan iedere bijeenkomst wordt literatuur verstrekt.

Docenten
De module wordt verzorgd door Rob Freeke, docent en adviseur bij de Marnix Academie in Utrecht, en Annemarie Stolper, als directeur verbonden aan een IKC.

Toetsing
De schoolleider verzorgt tijdens de afsluitende bijeenkomst een presentatie waarin hij/zij laat zien op welke wijze er leiding wordt gegeven aan het eigen IKC of welke accenten de schoolleider zou leggen in het geval hij/zij (nog) niet aan een IKC verbonden is. Aandacht gaat uit naar visieontwikkeling, samenwerking, communicatie e.d. zoals beschreven in de doelen.

Studiebelasting
De studiebelasting is 5 EC (140 uur) en bestaat uit het lezen van literatuur, het maken van praktijk- en reflectieopdrachten en het uitvoeren van kleinschalige onderzoeksopdrachten.

Professionaliseringsthema 
Deze module wordt door het SRPO gewaardeerd op 70 punten. De module valt onder de thema's Bedrijfsvoering | Onderwijsinrichting en schoolorganisatie | HRM in het onderwijs | Wildcard. Kijk voor meer informatie over de thema's bij het Schoolleidersregister PO.

 

Wil je meer weten over onze opleidingen? Dan ben je van harte welkom bij een van onze voorlichtingsbijeenkomsten. De voorlichting wordt gegeven door kerndocenten van de opleiding. Tijdens de voorlichting kun je in gesprek gaan met studenten die al jouw vragen kunnen beantwoorden. Je krijgt er genoeg informatie over de opleiding zelf en je kunt een adviesgesprek aanvragen.

In verband met de coronamaatregelen vinden de voorlichtingsbijeenkomsten online plaats.