Opleidingen » Herregistratie modules » School als gemeenschap

Programma
Dag 1

 • Thema: Visies op goed onderwijs
 • Visie op en praktijk van onderwijs gericht op persoonsvorming, socialisering en kennisontwikkeling en de rol van de dialoog hierbinnen.

Dag 2

 • Thema: Levensbeschouwelijke identiteit in diversiteit.
 • Vooraf gedaan: Identiteitsscan van de eigen school met maatschappelijke, pedagogische, didactische en levensbeschouwelijke aspecten.
 • De brede identiteit van de school.
 • Inleiding op transformatief leiderschap

Dag 3

 • Thema: Identiteitsontwikkeling en waardencreatie in de school als gemeenschap
 • Identiteitsontwikkeling gezien als cultuurontwikkeling in een school.
 • De verschillende lagen van de levensbeschouwelijke identiteit van de school.

Dag 4

 • Thema: Transformatief leiderschap in de school als gemeenschap.
 • Inspirerend handelen binnen een transformationeel paradigma
 • Professionele leergemeenschappen – hoe pas je dit toe binnen een community als de school.
 •  

Dag 5

 • Thema: Het verhaal van de school
 • De narratieve benadering als strategie van leidinggeven aan schoolontwikkeling.
 • Het verhaal van de school als katalysator van schoolontwikkeling
 • Het voeren van de professionele dialoog over goed onderwijs als basis voor het verhaal.

Literatuur
Je maakt gebruik van de meest recente literatuur in de vorm van artikelen, met betrekking tot leiderschap, ontwikkeling en onderwijs. Deze ontvang je voorafgaand aan iedere bijeenkomst. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van videomateriaal.

Toetsing
De afronding van de opleiding bestaat uit een visiestuk over wat de theoretische, persoonlijke en organisatorische aspecten van de module voor de komende vijf jaar voor de eigen onderwijsorganisatie betekenen. Je beschijft een visie, de aanpak en het verandermanagement. Het is de bedoeling dat dit document tot stand komt in samenwerking met het eigen team.

Docenten
Kerndocent: drs. Jacomijn van der Kooij. Daarnaast wordt gewerkt met gastdocenten vanuit Penta Nova, Verus en verbonden aan universiteiten.

Studiebelasting
De studiebelasting is 5 EC (140 uur). Voor de cursusdagen inclusief voorbereiding wordt 20 uur per keer gerekend. De overige 40 uur besteed je aan de identiteitsscan van de eigen school en de afrondende opdracht.

Professionaliseringsthema
Deze module valt onder het thema 'Persoonlijk leiderschap'. Kijk voor meer infomatie over dit thema bij het Schoolleidersregister PO


 

Voorlichtingsavond
Wil je meer weten over onze opleidingen? Dan ben je van harte welkom bij een van de voorlichtingsbijeenkomsten. Je krijgt er informatie over de opleidingen, kunt praten met studenten en een persoonlijk adviesgesprek aanvragen. De voorlichting wordt gegeven door kerndocenten van de opleidingen.

Een voorlichtingsavond heeft een vast programma, het is dus geen inloopavond. 

Loading