Opleidingen » Herregistratie modulen » School als gemeenschap

Programma
Dag 1

 • Thema: Levensbeschouwelijke identiteit in diversiteit.
 • Vooraf gedaan: Identiteitsscan van de eigen school met maatschappelijke, pedagogische, didactische en levensbeschouwelijke aspecten.
 • De brede identiteit van de school.
 • Inleiding op transformatief leiderschap.
 • Docent: dr. Gerdien Bertram-Troost (Vrije Universiteit, Faculteit Gedrags-  en Bewegingswetenschappen en Faculteit Godgeleerdheid)

Dag 2

 • Thema: Visies op goed onderwijs
 • Visie op en praktijk van onderwijs gericht op persoonsvorming, socialisering en kennisontwikkeling en de rol van de dialoog hierbinnen.
 • Docent: prof. dr. Jan Hoogland (Hogeschool Viaa, lector Vormend Onderwijs)

Dag 3

 • Thema: Identiteitsontwikkeling en waardencreatie in de school als gemeenschap
 • Identiteitsontwikkeling gezien als cultuurontwikkeling in een school.
 • De verschillende lagen van de levensbeschouwelijke identiteit van de school.
 • Docent: dr. Bas van den Berg (Marnix Academie, lector Dynamische identiteitsontwikkeling)

Dag 4

 • Thema: Transformatief leiderschap in de school als gemeenschap.
 • Inspirerend handelen binnen een transformationeel paradigma
 • Professionele leergemeenschappen – hoe pas je dit toe binnen een community als de school.
 • Docent: dr. Bram de Muijnck (Driestar Educatief, lector onderwijs en identiteit)

Dag 5

 • Thema: Het verhaal van de school
 • De narratieve benadering als strategie van leidinggeven aan schoolontwikkeling.
 • Het verhaal van de school als katalysator van schoolontwikkeling
 • Het voeren van de professionele dialoog over goed onderwijs als basis voor het verhaal.
 • Docent: dr. Theo van der Zee (Radboud Universiteit Nijmegen en Verus).

Literatuur
Je maakt gebruik van de meest recente literatuur, in de vorm van artikelen, met betrekking tot leiderschap, ontwikkeling en onderwijs. Deze ontvang je voorafgaand aan iedere bijeenkomst. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van videomateriaal.

Toetsing
De afronding van de opleiding bestaat uit een visiestuk over wat de theoretische, persoonlijke en organisatorische aspecten van de module voor de komende vijf jaar voor de eigen onderwijsorganisatie betekenen. Hierbij wordt een visie, de aanpak en het verandermanagement beschreven. Het is de bedoeling dat dit document tot stand komt in samenwerking met het eigen team.
Je ontvangt na positieve afronding een certificaat dat zowel door Penta Nova als door Verus is uitgegeven.

Docenten
Kerndocent: drs. Jacomijn van der Kooij
Gastdocenten: dr. Gerdien Bertram, prof. dr. Jan Hoogland, dr. Bas van er Berg, dr. Bram de Muynck, dr. Theo van der Zee

Studiebelasting
De studiebelasting is 5 EC (140 uur). Voor de cursusdagen inclusief voorbereiding wordt 20 uur per keer gerekend. De overige 40 uur wordt besteed aan de identiteitsscan van de eigen school en de afrondende opdracht.

Professionaliseringsthema
Deze module valt onder het thema 'Persoonlijk leiderschap'. Kijk voor meer infomatie over dit thema bij het Schoolleidersregister PO

Procedure inschrijving module herregistratie Penta Nova

Een cursus kan alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen. Het gemiddelde aantal aanmeldingen dat nodig is om de herregistratie module doorgang te laten vinden is 12. 

De cursist ontvangt uiterlijk 3 weken voor de start van de module bericht of de cursus doorgaat.

Bij het niet doorgaan van de module zal de cursist gevraagd worden of de inschrijving gehandhaafd kan blijven voor dezelfde module op een later moment.  Ook zal op de mogelijkheid worden gewezen om een andere module te volgen in het kader van de herregistratie.