Opleidingen » Herregistratie modules » Anders organiseren

Literatuur
Je maakt gebruik van de meest recente literatuur, in de vorm van artikelen, met betrekking tot leiderschap, professionele ontwikkeling en onderwijs. Voorafgaand aan iedere bijeenkomst wordt literatuur verstrekt.

Docenten
De module wordt verzorgd door Bert van Velthooven, docent en onderwijsadviseur, en Jolijn Slingerland, onderwijsadviseur en opleidingsdocent. Beiden zijn werkzaam bij het Marnix Onderwijs Centrum en in hun werk gericht op het samenwerken met anderen aan onderwijsvernieuwing.

Toetsing
Tijdens de afsluitende bijeenkomst verzorg je een presentatie van een leerarrangement dat je gedurende de module hebt ontwikkeld, en in lijn daarmee een plan van aanpak voor de eigen school.

In het plan van aanpak blijkt de strategische rol en de regierol van de schoolleider, hoe de schoolleider anticipeert op mogelijkheden die de 21e eeuw biedt t.a.v. bijvoorbeeld digitale mogelijkheden, kennisverbreding en samenwerken en netwerkrelaties.

Studiebelasting
De studiebelasting is 5 EC (140 uur) en bestaat uit het lezen van literatuur, het maken van een praktijkopdracht en reflectie-opdrachten, en het uitvoeren van kleinschalige onderzoeksopdrachten.

Professionaliseringsthema
Deze module wordt door het SRPO gewaardeerd met 35 punten. De module valt onder het thema Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Kijk voor meer informatie over de thema's bij het Schoolleidersregister PO.