Opleidingen » Directeur van buiten

Ben je leidinggevende die van buiten het onderwijs komt en de functie van schoolleider ambieert als nieuwe stap in uw carrière? Dan is dit zij-instroom Dubbelspoor iets voor jou.

Dubbelspoor is een competentie- en praktijkgerichte opleiding die uitgevoerd wordt door het Marnix Onderwijscentrum (MOC)  in samenwerking met de Academie voor Schoolleiderschap Penta Nova, en de deeltijdopleiding Leraar basisonderwijs van de Marnix Academie.

Kenmerken Dubbelspoor
Het is een eenjarig opleidingstraject voor mensen die van buiten het onderwijs als gediplomeerd schoolleider in het beroep willen instromen. Het ‘dubbele’ karakter van de opleiding betekent dat, naast de primaire focus op het behalen van het diploma Directeur Primair Onderwijs (DPO), gedurende de gehele opleiding onderdelen uit het eerste jaar van de deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs (Deeltijd-Pabo) in het curriculum worden geïntegreerd. Hierdoor wordt basiskennis over het beroep van leraar opgedaan. Het maakt een directe transfer vanuit leiderschap en management naar de onderwijspraktijk van leraren en omgekeerd mogelijk.

Het succesvol doorlopen van de opleiding Dubbelspoor geeft recht op het diploma Directeur Primair Onderwijs. Het met goed gevolg afronden van het leraarprogramma van de deeltijdopleiding van de Marnix Academie (binnen Dubbelspoor) geeft de mogelijkheid tot vermindering van de studielast wanneer men besluit via de deeltijdopleiding Leraar basisonderwijs de leraarbevoegdheid te verwerven. De studiebelasting is gemiddeld 25 uur per week (inclusief stage en contacttijd).

Profiel kandidaten Dubbelspoor
Dubbelspoor gaat uit van reeds opgedane ervaring en verworven competenties. Elders verworven competenties worden vooral verwacht op het domein Management.

Kandidaten die in aanmerking komen voor het eenjarig traject hebben minimaal:
• een afgeronde hbo- of academische opleiding
• ervaring met aansturing van professionals in teams
• voldoende studiemogelijkheden (studeren/stages)

Lees meer over dit traject op de website van het Marnix Onderwijscentrum.  Je kunt zich hier ook aanmelden. 

Lees meer over: Hoe word ik schoolleider?