Nieuws
Nieuwsoverzicht

Aanvragen Lerarenbeurs 2018-2019

9 april 2018 nieuws

Leerkrachten die investeren in hun eigen ontwikkeling en professionalisering investeren tegelijkertijd in beter onderwijs voor hun leerlingen. Het volgen van een (master)opleiding is niet alleen verrijkend voor de leraar zelf, maar kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de schoolontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs op een school. Met de Lerarenbeurs kunnen bevoegde leraren in het primair onderwijs tot en met het hoger beroepsonderwijs een bachelor- of masteropleiding volgen.

Aanvragen Lerarenbeurs 2018-2019

Diverse regelingen
Via de Lerarenbeurs ontvangt een leraar een stevige financiële tegemoetkoming voor collegegeld en studie- en reiskosten. Daarnaast kan het schoolbestuur subsidie krijgen om de leraar studieverlof te geven en een vervanger aan te stellen. Naast de Lerarenbeurs zijn er andere regelingen en tegemoetkomingen voor leraren, waaronder de opleidingen voor cultuurbegeleider en bewegingsonderwijs. Daarover staat meer informatie op de website van DUO en op Leraar.nl.

Lerarenbeurs: aanvragen tot en met 30 juni
U kunt de lerarenbeurs aanvragen van 1 april tot en met 30 juni 2018. Informatie over alle mogelijkheden en voorwaarden vindt u op de website van DUO. In de loop van april vernieuwt DUO haar website: het blijft echter gewoon mogelijk om de Lerarenbeurs aan te vragen.