Nieuws
Nieuwsoverzicht

Artikel Meta Krüger in SchoolManagement Totaal

In opdracht van de VO Academie en het Nationaal Regieorgaan Onderwijs hebben Meta Krüger en Inge Andersen een kwalitatieve meta-analyse gedaan naar de effecten van formeel en informeel leren van schoolleiders op het individu, de schoolorganisatie en de kwaliteit van het onderwijs.

Artikel Meta Krüger in SchoolManagement Totaal