Nieuws
Nieuwsoverzicht

Lisette Uiterwijk promoveert

Op 8 september promoveert Lisette Uiterwijk, werkzaam bij het Marnix Onderwijscentrum en Penta Nova, op het onderwerp ‘onderzoeksmatig leiden en leren’. We vroegen haar naar de belangrijkste uitkomsten.

Lisette Uiterwijk promoveert

Met dit promotieonderzoek wil je inzicht krijgen in het onderzoeksmatig werken van bestuurders, schoolleiders en leraren. Waarom? 
Omdat onderzoeksmatig werken bijdraagt aan de kwaliteit van onderwijs. Het is belangrijk dat je kunt onderbouwen waarom je bepaalde vernieuwingen doorvoert. En dat je niet voorbij gaat aan beschikbare kennis en inzichten van anderen.

Wat versta je onder onderzoeksmatig werken?
Het houdt in dat onderwijsprofessionals werken met een onderzoekende houding, onderzoeksvaardigheden beheersen en een onderzoekende cultuur in de school vormgeven. Ik heb onderzocht hoe zo’n cultuur gerealiseerd kan worden en hoe de leraar invloed kan hebben op de onderzoekende houding van leerlingen. Daarmee bedoel ik een houding waarbij leerlingen nieuwsgierig en kritisch zijn.

En wat heb je ontdekt?
Een van de belangrijkste en verrassendste uitkomsten van mijn onderzoek is dat self efficacy een grote rol speelt. Het geloof in jezelf is een voorwaarde om een onderzoekende houding te bereiken. Het is een psychologische factor die meer effect heeft dan bijvoorbeeld sociale druk of druk van bovenaf. Een van mijn aanbevelingen is dan ook om als leidinggevende, of als opleiding niet alleen te kijken naar onderzoeksvaardigheden, maar om een veilig klimaat te creëren waarin die self efficacy kan groeien. Het is belangrijk om aandacht te  hebben voor bijvoorbeeld complimenten, succeservaringen en intervisie.

Je beschrijft ook succesfactoren om een onderzoekende houding te stimuleren.
Ja dat klopt. Ik heb diverse factoren gevonden die invloed hebben op hoe bestuurders en schoolleiders elkaar stimuleren en ook hoe schoolleiders en leraren elkaar stimuleren. Een veilige werkomgeving is bijvoorbeeld heel belangrijk. Maar ook: je verwachtingen uitspreken, verantwoordelijkheid delen en elkaar kritisch durven bevragen op het waarom van iemands handelen.

Wat gebeurt er met de uitkomsten van je onderzoek?
Ik ben opleidingscoördinator van de masteropleiding Educational Leadership. De uitkomsten van mijn onderzoek zijn al grotendeels opgenomen in het curriculum. En via onze masterstudenten komt deze nieuwe kennis ook de scholen binnen.

Wat heeft het promotietraject jou gebracht?
Het is heel goed geweest eens iets tot op de bodem uit te zoeken. Ik ben daardoor op een andere manier naar onderwijs, kennisontwikkeling en de wereld gaan kijken. Het heeft me gescherpt. En mijn wereld is vergroot, door de internationale congressen die ik bezocht heb. Ik kan het iedereen aanraden.

Wil je de promotie bijwonen? Dat kan. Bekijk hier de uitnodiging en laat Lisette tijdig via de e-mail weten dat je erbij zult zijn: l.uiterwijk@hsmarnix.nl

Lisette is senior adviseur bij het Marnix Onderwijscentrum, opleidingscoördinator van de master Educational Leadership, lid van de Kenniskring Leiderschap in het onderwijs van Penta Nova en kennismakelaar bij de NRO Kennisrotonde.

Lees ook een eerder interview met Lisette Uiterwijk: Hoe stimuleer je een onderzoekende houding?