Nieuws
Nieuwsoverzicht

Subsidieregeling vervangingskosten schoolleiders bij studie verruimd

7 juli 2017 nieuws subsidie, beurs

De subsidieregeling 'Regeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders' is op twee onderdelen aangepast. Schoolleiders die op of na 8 oktober 2016 zijn gestart met een masteropleiding, komen nu ook in aanmerking voor subsidie voor het resterende deel van hun studie vanaf het moment van aanvraag van de subsidie. Ook wordt in de regeling rekening gehouden met het volgen van een premastertraject.

Subsidieregeling vervangingskosten schoolleiders bij studie verruimd

Tot nu toe kon slechts subsidie worden aangevraagd vóór aanvang van de masteropleiding. Na de aankondiging van deze regeling voor schoolleiders op de Nationale Schoolleiders Top op 8 oktober 2016 zijn sommige schoolleiders meteen begonnen aan een masteropleiding, waarbij zij rekenden op subsidiëring vanuit de nog te verschijnen regeling. Om studie-uitval van deze groep te voorkomen is de regeling verruimd.
 
Veel schoolleiders blijken een masteropleiding te willen volgen waarvoor het volgen van een premastertraject vereist is. Ook voor het volgen van een premastertraject kan nu dus subsidie worden aangevraagd. Dit is echter altijd in combinatie met de aanvraag van subsidie voor een masteropleiding.
 
Het aanvragen van subsidie voor deze regeling kan dit jaar nog tot 15 oktober. Bekijk voor meer informatie de website van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).