Nieuws
Nieuwsoverzicht

Module Kennis en kwaliteit

Het derde professionaliseringsthema voor herregistratie in het schoolleidersregister PO blijkt een actueel en aansprekend thema. In deze module worden nieuwe inzichten aangereikt en toegepast op het gebied van het leiding geven aan en organiseren van de ontwikkeling van kennis en kwaliteit in scholen.

Module Kennis en kwaliteit

Op dit moment verzorgt Penta Nova een in-company-variant in drie scholenclusters van het westen tot noordoosten van ons land, namelijk Oud-Beijerland, Nieuwegein en Borger. Daarnaast draait in Utrecht een lesgroep voor open inschrijvingen. Volgend jaar wordt dit thema opnieuw voor open inschrijvingen aangeboden in Zwolle en Utrecht.
Zie voor de data en verdere inhoudelijke informatie: https://www.pentanova.nl/opleidingen/herregistratie-modulen/module3 of neem contact op met Marco van der Zwaard MSc MEL m.vanderzwaard@viaa.nl

Hieronder enkele ervaringen van deelnemers:

“Op een professionele en stimulerende wijze volgen directieleden van Fluenta het traject voor herregistratie bij Penta Nova. Kwaliteitsverbetering staat voorop, en nadrukkelijk is de eigen inbreng bij dit professionaliseringstraject verweven met theoretische achtergronden en verdieping. Op een prettige, karakteristieke manier draagt Marco van der Zwaard bij aan onze kennisontwikkeling, gekoppeld aan de eigen schoolpraktijk.”

Hilbert Boverhof – schoolleider

“Fluenta heeft als motto geloof in de toekomst. Eigenaarschap is voor ons een belangrijk thema. Eigenaarschap vraagt om ruimte delen, nemen en laten. Hier sluit Marco van der Zwaard in de professionalisering van de directies naadloos op aan. Het geeft ons energie, verbinding en verdieping.” 

Matthijs Wesseloo – directeur bestuurder

Voor mij werkt het louterend. Lezen, naast de praktijk leggen, sparren met mijn adjunct, luisteren naar de open- en sturende vragen van de docent. Uitgedaagd worden. Luisteren naar mede directies.

Ik vind het traject tot op dit moment leerzaam en aansluitend bij mijn behoefte om theoretisch zaken te onderbouwen d.m.v. het lezen van veel verschillende artikelen.

Ik vind het top!”

Ruud König – schoolleider