Nieuws
Nieuwsoverzicht

Visitatie Master Educational Leadership positief!

16 juni 2017 nieuws visitatie
Op 31 mei heeft de visitatie van de MEL ten behoeve van de accreditatie door een panel van deskundigen plaatsgevonden. De gesprekken met de verschillende geledingen zoals docenten, examencommissie, alumni, studenten, werkveld en bestuurders verliepen in een goede sfeer en zijn door alle deelnemers als waardevol ervaren.
Visitatie Master Educational Leadership positief!
Gedegen opleiding
Het voorlopige oordeel van het panel is dat de MEL een gedegen en goed verzorgde opleiding is.
Met name was het panel lovend over het programma, de studiebegeleiding en de toetsing van de opleiding.
 
Op basis van het definitieve rapport verwachten we dat de NVAO medio augustus de opleiding definitief zal accrediteren.
Alle betrokkenen willen we hartelijk danken voor hun bijdrage aan dit mooie resultaat.