Master Educational Leadership in Seminars

Ontwikkel je tot onderzoeksmatige en waardegerichte schoolleider!

Zowel vanuit de overheid als in recent onderzoek is er veel aandacht voor de kwaliteit en de positie van de schoolleider. De Master Eductional Leadership is speciaal ontwikkeld voor jou als schoolleider, om jouw professionalisering te ondersteunen en te verdiepen.

Maatschappelijke noodzaak

Schaalvergroting en fusies, maar ook krimp zorgen ervoor dat het leiding geven aan scholen in Nederland steeds complexer wordt. Daarnaast kenmerken globalisering en transparantie, mede ondersteund en veroorzaakt door het gebruik van ICT-technieken, onze maatschappij. De school is dus niet meer een instituut op zich, maar een organisatie die midden in de maatschappij staat. Van jou als schoolleider wordt verwacht dat jij de positie van de school versterkt door de schoolomgeving bij de school te betrekken.
Bovenstaande ontwikkelingen hebben gevolgen voor het onderwijs en de mensen die daarin werkzaam zijn. Scholen zijn meer dan ooit in beweging! Daarvoor zijn er in een schoolorganisatie goed opgeleide professionals nodig die deze bewegingen kunnen sturen en leiden. 

Opleiding

De Master Educational Leadership leidt je op tot onderzoeksmatige en waardegerichte schoolleider: je kunt een onderzoekscultuur in de school creëren, waarin nieuwsgierig en kritisch gehandeld wordt en waarbij gedeelde waarden richting geven aan het handelen en aan de beslissingen die genomen worden. Centraal in onze aanpak staat zowel de verdieping als versterking van jouw be roepspraktijk. Verdieping ten behoeve van de complexe leiderschapspraktijk door onder andere vanuit de theorie en concepten te kijken naar: ‘wat speelt er zich af’. Versterking van de rol van de schoolleider ten behoeve van de innovatie van de beroepspraktijk: ‘hoe speelt het zich af’.

De master is ontwikkeld op basis van de Leiderschapspraktijken zoals gedefinieerd door het Schoolleidersregister po en Schoolleidersregister vo, namelijk: 

 • Leiding geven aan visiegericht werken 
 • Leidinggeven aan het ontwikkelen van mensen 
 • Leiding geven aan schoolontwikkeling 
 • Leiding geven aan onderwijskwaliteit 
 • Leidinggeven aan verbinding met de omgeving 

De opleiding is opgebouwd uit drie leerlijnen die steeds de beroepspraktijk centraal stellen. De Themalijn verkent inhoudelijk de aspecten van leiderschap en de leider schapspraktijken. Vanuit de Onderzoekslijn werken we aan onderzoeksmatig leiderschap; een schoolleider die lei ding kan geven aan een school met een onderzoeksmatige cultuur. De Persoonlijke lijn heeft als kern de persoonlijk professionele ontwikkeling. 

Uitgangspunten Master Educational Leadership

 • Gecombineerde Leiderschapspraktijken voor primair en voortgezet onderwijs 
 • Dublin-descriptoren en het NLQF kader – niveau 7 (masterniveau) 
 • Onderzoeksmatig leidinggeven 
 • Beroepspraktijk centraal 
 • Leren van en met elkaar 

Korte karakteristiek Studiedagen in seminars 

Het programma wordt aangeboden over twee jaar en kent per studiejaar 8 á 9 seminars in de vorm van een tweedaagse (op dinsdag en woensdag). Gedurende een seminar komen alle drie de leerlijnen aan bod. Naast het formeel leren is er veel ruimte voor (collectief) informeel leren. 

Werkvormen: 

 • Studiedagen 
 • Tutorbijeenkomsten (met maximaal acht studenten) 
 • Masterclasses 
 • Zelfstudie 
 • Externe oriëntatie 
 • Internationale studiereis 

Meer weten?

Wil je meer weten over deze variant? Lees verder over toelatingseisen, investering, locatie en meer.