Maatwerk

Naast het aanbod aan reguliere opleidingen voor schoolleiders biedt Penta Nova ook trajecten op jouw eigen locatie aan.
Deze zogenaamde incompany trajecten bieden je de kans om de inhoud van de opleiding of training af te stemmen op je eigen situatie. Het komt ook regelmatig voor dat meerdere besturen een maatwerktraject laten uitvoeren.

De voordelen van trajecten op locatie zijn:
• scholing op eigen locatie; geen reistijd
• programma op maat
• praktijksituaties uit eigen scholen

Werkwijze
Het maatwerktraject start met een uitgebreide intake over de inhoud van het traject en de wensen van de opdrachtgever. Op basis van het intakegesprek wordt een inhoudelijk concept gemaakt en dit wordt teruggekoppeld naar de opdrachtgever. Na een inhoudelijk akkoord worden de financiën gepresenteerd in een offerte.
Bij langere trajecten wordt er tussentijds geëvalueerd met de opdrachtgever en indien nodig wordt het traject aangepast.

Om een beeld te schetsen van maatwerktrajecten volgt hier een korte opsomming van mogelijkheden:

Oriëntatie op management (OOM) 6 maanden
Middenmanagement primair onderwijs (MM PO) 1 jaar
Middenmanagement voortgezet onderwijs (MM VO) 1 jaar
Schoolleider Basisbebekwaam (OSL BB) 1 jaar
Schoolleider Vakbekwaam (OSL VB) 1 jaar
Master Educational Leadership (MEL) 2 jaar
Zij-instroom Directeur van buiten 1 jaar


Wil je meer weten? Neem contact met de opleidingsmanager Peter Dijkxhoorn via e-mail of telefoon 030-2753580