Maatwerk

Naast de reguliere opleidingen voor schoolleiders biedt Penta Nova ook trajecten op jouw eigen locatie aan.
Deze zogenaamde incompany trajecten bieden je de kans om de inhoud van de opleiding of training af te stemmen op je eigen situatie. Het komt ook regelmatig voor dat meerdere besturen een maatwerktraject laten uitvoeren.

De voordelen van trajecten op locatie zijn:

  • het programma wordt op maat aangeboden, gebaseerd op de scholingsbehoeften van de collega's
  • praktijksituaties uit de eigen scholen staan centraal in de opleiding
  • scholing vindt plaats op de eigen locatie; je hebt dus geen extra reistijd

Werkwijze
Het maatwerktraject start met een uitgebreide intake over de inhoud van het traject en de wensen van de opdrachtgever. Op basis van het intakegesprek wordt een inhoudelijk concept gemaakt en dit wordt teruggekoppeld naar de opdrachtgever. Na een inhoudelijk akkoord worden de financiën gepresenteerd in een offerte.
Bij langere trajecten wordt er tussentijds geëvalueerd met de opdrachtgever en indien nodig wordt het traject aangepast.

Maatwerktrajecten kunnen op verschillende wijzen opgebouwd worden. Bij reguliere erkende opleidingen zijn relatief kleine accenten mogelijk binnen de kaders van de accreditatie. Bij herregistratiemodules kunnen bestaande modules aangepast en eventueel samengevoegd worden binnen de kaders van het Schoolleidersregister. Ook is het mogelijk een geheel eigen traject te ontwerpen dat ter registratie wordt voorgelegd aan het Schoolleidersregister.

Om een beeld te schetsen van de mogelijkheden volgen hieronder voorbeelden van recente maatwerktrajecten:

Opleiding Middenmanagement (2019-2020) 
Incompany traject opleiding Middenmanagement in het kader van Partners in Professionalisering (PIP)
PCOU Utrecht
SPO Utrecht
KSU Utrecht

Opleiding Middenmanagement VO  (2019-2021) 
Incompany Talenttraject teamleiders voor VO scholen in Zeeland
ZeeProf; samenwerkende VO scholen in Zeeland

Opleiding Schoolleider Basisbekwaam (2018-2020)
Incompany Talenttraject voor samenwerkende schoolbesturen
Scope Scholengroep Alphen aan den Rijn
SCOH Den Haag
PCPO Westland
SCO Delft
Octant Nootdorp

Lezing Onderzoekende houding en onderzoekscultuur (2019)
Lezing door dr. Lisette Uiterwijk, associate lector Penta Nova
Medewerkers ROC Twente

Herregistratiemodule Kennis- en Kwaliteitsontwikkeling (2018-2019 )
Hervormde Schoolvereniging Nijkerk
Maatwerktraject internationale reis Malawi

Leergang Middenmanagement PO (2018-2019)
Incompany traject talentvolle coördinatoren
PCO Gelderse Vallei in Barneveld

Lezing Onderzoekende houding en onderzoekscultuur (2018)
Lezing door dr. Lisette Uiterwijk, associate lector Penta Nova
Docenten Johannes Fontanus College

Lezing Onderzoeksmatig Leiderschap (2018)
Lezing door dr. Lisette Uiterwijk, associate lector Penta Nova
Johannes Fontanes College Barneveld

Herregistratiemodules op maat (2018-2019)
Professionalisering directeuren
Combinatie van herregistratiethema’s Persoonlijk Leiderschap en Kennis en Kwaliteit
LOGOS, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs.

Herregistratiemodule Toekomstgericht Onderwijs (2017-2018)
Professionalisering leidinggevenden in company herregistratiemodule op maat
PCPO Rijssen

Herregistratie module kennis-en Kwaliteitsontwikkeling (2018)
Incompanytraject herregistratie op maat
CGS De Waard Oud Beijerland

Wil je meer weten? Neem contact met het secretariaat van Penta Nova via e-mail of telefoon 030-2753580.