Schrijf je in

Je kunt je nu inschrijven voor studiejaar 2019-2020.

Op de pagina Roosters kun je zien op welke leslocaties we welke opleidingen aanbieden. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen gaat er daadwerkelijk een groep starten op de betreffende locatie. Bij de indeling doen wij ons best je eerste of tweede voorkeur qua leslocatie te honoreren. 

Klik op een opleiding dan opent het inschrijfformulier van de betreffende opleiding. 

Oriëntatie
Oriëntatie op management 

Middenmanagement 
Middenmanagement PO alle modules (lesdag woensdag)
Middenmanagement PO alle modules (lesdag woensdagmiddag/avond in Ede)
Middenmanagement PO alle modules (lesdag zaterdag in Leiden)


Losse modules:
Middenmanagement PO Module 1
Middenmanagement PO Module 2
Middenmanagement PO Module 3 

Middenmanagement VO alle modules
Losse modules:
Middenmanagement VO Module 1
Middenmanagement VO Module 2
Middenmanagement VO Module 3 

Opleiding Schoolleider 
Schoolleider Basisbekwaam (éénjarige opleiding)
Schoolleider Basisbekwaam (verkort traject)
Schoolleider Vakbekwaam (éénjarige opleiding)
Schoolleider Vakbekwaam (seminars)

Herregistratiemodules schoolleider 
Leidinggeven aan de school als gemeenschap
Leidinggeven aan een IKC 
Kennis- en Kwaliteitsontwikkeling 
In relatie staan tot de omgeving
Leidinggeven aan toekomstgericht onderwijs
Effectief omgaan met incidenten en crises
Strategisch leiderschap

Master
Master Educational Leadership

 

Algemene voorwaarden
Penta Nova heeft toelatingseisen en algemene voorwaarden geformuleerd om de kwaliteit van de opleidingen te garanderen. Lees de algemene voorwaarden aandachtig door voor je je aanmeldt. Klik hier voor de algemene voorwaarden in PDF.