Incompany

Naast de reguliere opleidingen voor schoolleiders biedt Penta Nova aan scholen of besturen trajecten op de eigen locatie aan. 
Deze zogenaamde incompany trajecten bieden een school of bestuur de kans om de inhoud van de opleiding of training af te stemmen op de eigen werksituatie van de collega's binnen de school of scholen binnen het bestuur. Het komt ook regelmatig voor dat meerdere besturen samen een maatwerktraject laten uitvoeren.

De voordelen van trajecten op locatie zijn:

  • het programma wordt op maat aangeboden, gebaseerd op de scholingsbehoeften van de collega's
  • praktijksituaties uit de eigen scholen staan centraal in de opleiding
  • scholing vindt plaats op de eigen locatie; je hebt dus geen extra reistijd
     

Werkwijze
Het incompany traject start met een uitgebreide intake over de inhoud van het traject en de wensen van de opdrachtgever. Op basis van het intakegesprek wordt een inhoudelijk concept gemaakt en dit wordt teruggekoppeld naar de opdrachtgever. Na een inhoudelijk akkoord worden de financiën gepresenteerd in een offerte.
Bij langere trajecten is er een tussentijdse evaluatie met de opdrachtgever en indien nodig wordt het traject aangepast.

Incompany trajecten kunnen op verschillende wijzen opgebouwd worden. Bij de reguliere erkende opleidingen zijn relatief kleine accenten mogelijk binnen de kaders van de accreditatie. Bij herregistratiemodules kunnen bestaande modules aangepast en eventueel samengevoegd worden binnen de kaders van het Schoolleidersregister. Ook is het mogelijk een geheel eigen traject te ontwerpen dat ter registratie wordt voorgelegd aan het Schoolleidersregister.

Om een beeld te schetsen van de mogelijkheden volgen hieronder voorbeelden van recente incompany trajecten:

Opleiding Middenmanagement PO (2019-2020) 
Incompany traject opleiding Middenmanagement in het kader van Partners in Professionalisering (PIP) van de Utrechtste schoolbesturen gezamenlijk:
PCOU Utrecht
SPO Utrecht
KSU Utrecht

Opleiding Middenmanagement VO  (2019-2021) 
Incompany Talenttraject teamleiders van scholen in het vo in Zeeland voor:
ZeeProf; samenwerkende vo scholen in Zeeland

Opleiding Schoolleider Basisbekwaam (2018-2020)
Incompany Talenttraject voor samenwerkende schoolbesturen:
Scope Scholengroep Alphen aan den Rijn
SCOH Den Haag
PCPO Westland
SCO Delft
Octant Nootdorp

Lezing Onderzoekende houding en onderzoekscultuur (2019)
Lezing door dr. Lisette Uiterwijk, associate lector Penta Nova voor:
Medewerkers ROC Twente

Herregistratiemodule Kennis- en Kwaliteitsontwikkeling (2018-2019)
Maatwerktraject internationale reis Malawi voor:
Hervormde Schoolvereniging Nijkerk 

Leergang Middenmanagement PO (2018-2019)
Incompany traject talentvolle coördinatoren voor:
PCO Gelderse Vallei in Barneveld

Lezing Onderzoekende houding en onderzoekscultuur (2018)
Lezing door dr. Lisette Uiterwijk, associate lector Penta Nova voor:
Docenten Johannes Fontanus College

Lezing Onderzoeksmatig Leiderschap (2018)
Lezing door dr. Lisette Uiterwijk, associate lector Penta Nova voor:
Johannes Fontanes College Barneveld

Herregistratiemodules op maat (2018-2019)
Professionalisering directeuren, een combinatie van herregistratiethema’s Persoonlijk Leiderschap en Kennis en Kwaliteit voor:
LOGOS, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs

Herregistratiemodule Toekomstgericht Onderwijs (2017-2018)
Professionalisering leidinggevenden, incompany traject herregistratie op maat voor:
PCPO Rijssen

Herregistratie module kennis-en Kwaliteitsontwikkeling (2018)
Incompany traject herregistratie op maat voor:
CGS De Waard Oud Beijerland

Wil je meer weten? Neem contact met het secretariaat van Penta Nova via e-mail of telefoon 030-2753580.