alumni MEL » Kennis en kwaliteit

Kennis en Kwaliteit

Maximale ontwikkeling en leeropbrengsten van leerlingen vormen het doel van elke school. Goede leerresultaten vergen inspanningen van zowel leerlingen als medewerkers. Het streven naar kwaliteitsontwikkeling is de kern van professionalisering. Dit meerdaagse traject gaat in op hoe je als schoolleider de lerende houding van medewerkers bevordert en kwaliteitsontwikkeling in de organisatie verankert.

Doelen

Tijdens de bijeenkomsten komen de volgende doelen aan bod:

 1. Verbanden tussen de ontwikkeling van de kennis en de kwaliteit van het onderwijs herkennen en beïnvloeden.
 2. Aspecten van kennis- en kwaliteitsontwikkeling in de school als professionele leergemeenschap herkennen en vormgeven in de praktijk.
 3. De ontwikkeling van de school op basis van een duidelijke visie op kennis- en kwaliteitsontwikkeling vormgeven: vormgeven aan organisatiekenmerken en hogere-orde-denken.
 4. Strategieën hanteren voor samenwerking, leren en onderzoeken.
 5. Integraal te kijken naar de school en de betekenis voor samenhang en borging.

Opzet

De module beslaat een startdag, een tweedaags seminar en een afsluitende dag, waarin theorie en praktijk aan elkaar gekoppeld worden. Kwaliteitszorg is een strategisch middel dat tussen de oren van alle medewerkers zit en waar zij in hun dagelijkse praktijk profijt van hebben. In deze module belichten we de vier aspecten van kennis- en kwaliteitsontwikkeling:

 • strategisch kwaliteitsmanagement;
 • professionele leergemeenschap;
 • onderzoeksmatig werken;
 • verantwoording.

Voorwaarden voor die gezamenlijke strategische benadering zijn:

 • Dat de schoolleider erin slaagt de organisatie om te vormen tot een professionele leergemeenschap, waarin alle teamleden (formeel en informeel) leren en kennis overdragen.
 • Dat het onderzoeksmatig werken gestimuleerd wordt in het team en de schoolleider daarin zelf het voortouw neemt. De schoolleider heeft als taak het gebruik van onderzoeksgegevens te stimuleren om daaruit (samen) lessen te trekken over verbeteringen van het onderwijs in de klas of op de school.

Deze gezamenlijke strategische benadering biedt veel ruimte voor verbetering - bijvoorbeeld rond het gebruik van data - om de werkwijze binnen en buiten de klas te verbeteren.

Intelligente verantwoording is een vanzelfsprekend onderdeel van een professionele en transparante organisatie. Als professionele schoolleider kun je aan anderen uitleggen wat jij en je school hebben gedaan, waarom en wat het resultaat is geweest. Die transparantie dient niet alleen de externe kwaliteitscontrole door het bestuur en de inspectie. Beoordelingen van collega’s, ouders, ‘peers’ en andere organisaties, dienen als feedback om verdere verbeteringen door te voeren. Het is in die zin niet zozeer een sluitstuk, maar een wezenlijk onderdeel van de kwaliteitscyclus. 

Praktisch

Wanneer en waar:

 • Woensdag 20 januari 2021 van 9.30 tot 16.30 uur op de Marnix Academie in Utrecht
 • Dinsdag 2 en woensdag 3 februari van 9.30 tot 20.00 uur en van 9.00 tot 16.00 uur (tweedaagse), in Garderen
 • Woensdag 3 maart van 9.30 – 16.30 uur op de Marnix Academie in Utrecht

Voor wie: Alumni van de Master Educational Leadership
Begeleiding: Marco van der Zwaard MSc MEL, docent van de Master Educational Leadership
Studiebelasting: 5 ECTS (140 uur)
Resultaat: Na positieve afronding van deze module ontvang je een certificaat. Schoolleiders uit het PO kunnen dit certificaat inzetten voor herregistratie in het Schoolleidersregister PO.
Kosten: € 995,- (speciale alumniprijs, vol = vol)

Inschrijven