alumni MEL » Internationale studiereis

Internationale studiereis

Internationale variant van herregistratiemodule 3 Kennis- en kwaliteitsontwikkeling

Vanwege de coronacrisis komt deze activiteit tijdelijk te vervallen

Kennis- en kwaliteitsontwikkeling in Nederland
Werken aan de ontwikkeling van kennis en kwaliteit als schoolleider vraagt continue reflectie op de vraag: wat is de kwaliteit van het onderwijs dat wij voor ogen hebben en hoe is deze kwaliteit te ontwikkelen? De betekenis die wij in Nederland toekennen aan onderwijs en de kwaliteit ervan wordt in sterke mate bepaald door de context van de scholen, de invloed van de samenleving en de sporen vanuit het verleden.

Maximale ontwikkeling en leeropbrengsten van leerlingen is het doel van elke school. Goede leerresultaten – in de brede zin van het woord – vragen niet alleen inspanningen van leerlingen, maar net zo goed van medewerkers en de organisatie als geheel. De schoolleider heeft een grote rol bij onderwijsvernieuwing (Harris & Jones, 2010). Die rol zit zowel in het duurzaam invoeren van onderwijsverbeteringen als in het stimuleren van een leercultuur (Fullan, 2002). De leiderschapsfactor die het meest van invloed lijkt te zijn op het leren van leerlingen is het stimuleren van en deelnemen aan professionele ontwikkeling van leraren (Robinson, Lloyd & Rowe, 2008; Cunningham, 2012). Professionele ontwikkeling van zowel medewerkers als school is daarmee een belangrijke opdracht voor alle onderwijsprofessionals in de school (Verbiest, 2009). (Kemper, Zevering, & Zegwaard, 2017, p. 7)

Cross-cultureel leren
Het ervaren van een totaal andere culturele en maatschappelijke context stimuleert een diepgaande reflectie op je persoonlijke idealen en op de actuele ontwikkelingen in ons Nederlandse onderwijs en de school waar je als schoolleider leiding aan geeft. Met een dit leertraject bieden wij de mogelijkheid een dergelijke cross-culturele ervaring op te doen.

Centraal staat het gesprek over de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs en de kennis die daarvoor nodig is. Hierbij spiegelen we onze beelden over onderwijskwaliteit aan de lokale mentale modellen over wat kwaliteit is en hoe je dat bevordert.

Doel
Deze reis vormt een internationale variant van de herregistratiemodule kennis- en kwaliteitsontwikkeling. Hiervoor worden de doelen en inhouden van deze module aangehouden, zoals geaccrediteerd bij het Schoolleidersregister PO.

Doel: Verbinding creëren vanuit een cross-cultureel perspectief tussen:

  • de mogelijkheden en verwachtingen van de omgeving de school ten aanzien van het realiseren van de kwaliteit van het onderwijs
  • de inhoudelijke en strategische kennis- en vaardigheden van de schoolleider ten aanzien van ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs
  • de persoonlijke idealen als schoolleider ten aanzien van de kwaliteit van onderwijs

Inhoud
De studiereis wordt opgezet als een leeronderzoek, waarin gebruik gemaakt wordt van etnografische principes. Vanuit dat perspectief formuleert de groep vooraf een specifieke probleemstelling met bijbehorende deelvragen. Door middel van een beknopt literatuuronderzoek wordt de probleemstelling aangescherpt en uiteindelijk gezamenlijk vastgesteld. Op basis hiervan wordt een ontwerp voor de studiereis gemaakt en worden de deelvragen geformuleerd.

Door dit leertraject worden schoolleiders in staat gesteld in internationale context een gedegen praktijktheoretische verdieping en -verbreding te verkrijgen. De studenten leren op een cross culturele manier te denken en te werken. Kenmerk daarvan is dat door kritische reflectie op ervaringen (experiential learning) in een andere culturele context schoolleiders zich bewust worden van eigen mentale modellen en het eigen referentiekader. Door dit comparatieve leerproces kunnen deelnemers hun scope aanmerkelijk verbreden (Yamazaki & Kayes, 2004).

Praktisch

Wanneer: drie voorbereidingsbijeenkomsten (13.00 – 16.00 uur)
Internationale studiereis
Terugkombijeenkomst (13.00 – 16.00 uur)

Begeleiding: dr. Lisette Uiterwijk, associate lector leiderschap in het onderwijs en opleidingscoördinator van de Master Educational Leadership
Wie: alumni van de Master Educational Leadership (maximaal 10 deelnemers)
Waar: nader te bepalen (door de deelnemers)
Resultaat: Herregistratiecertificaat Module 3 Kennis- en kwaliteitsontwikkeling
Het volgen van een compleet professionaliseringsthema heeft een studiebelasting van 5 EC’s (dit staat gelijk aan 140 uur). Dit aantal wordt in deze internationale versie gerespecteerd.
Kosten: € 1.500,- + de kosten voor de studiereis (afhankelijk van de bestemming)

Referenties

Kemper, R, Zevering, W., & Zegwaard, S. (2015). Professionaliseringsthema Kennis- en kwaliteitsontwikkeling.
Yamazaki, Y. & Kayes, D. C. (2004). An Experiential Approach to Cross-Cultural Learning: A Review and Integration of Competencies for Successful Expatriate Adaptation. Academy of Management Learning & Education, 3(4): 362-379.

Inschrijven