alumni MEL » Community of Practice

Community of Practice

Vanuit het lectoraat Leiderschap in het onderwijs van Penta Nova start in 2021 een Community of Practice (CoP) Waardegericht leiderschap, specifiek gericht op alumni van de Master Educational Leadership.

De CoP is één van de initiatieven vanuit het lectoraat om een brug te slaan tussen praktijk en onderzoek om leiderschap in de scholen te ondersteunen. In de CoP werken schoolleiders uit verschillende sectoren van het onderwijs op een onderzoeksmatige manier samen, waarbij waardegericht leiderschap als belangrijk middel gezien wordt voor school-, onderwijs- en teamontwikkeling.

Bij waardegericht leiderschap gaat het om het bevorderen van waardegerichte interacties rondom thema’s die leven in de eigen schoolpraktijk zodat een gezamenlijke taal en verbinding ontstaat, vanuit een bewustzijn van eigen waarden. Hoe ga je als schoolleider om met botsende waarden? Hoe maak je waarden bespreekbaar in de school? Of: hoe koppel je organisatiewaarden aan thema’s die leven in de praktijk? Zijn vragen die aan bod kunnen komen.

In een CoP gaat het om het samen leren vanuit theorie en praktijk, om het delen en construeren van kennis met het doel te komen tot verbetering van het eigen handelen in de praktijk. Tijdens de bijeenkomsten wordt literatuur besproken en gekoppeld aan de praktijk. Daarnaast wordt onderzoek gedaan in de eigen school om meer zicht te krijgen op wat werkt op het gebied van waardegericht leiderschap en hoe dit door anderen in de school (docenten, leerlingen, ouders) ervaren wordt. Onderzoeksresultaten worden gedeeld en gebruikt om in het eigen leiderschap en de eigen school een verbeterslag te maken. Tevens vindt kennisdeling plaats met onderzoekers uit de kenniskring van het lectoraat, waardoor het op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen gewaarborgd wordt.

Doelgroep
Alumni van de Master Educational Leadership die op een onderzoekende manier bezig willen zijn in de eigen school, die de verdieping in literatuur willen zoeken en het eigen leiderschap blijvend willen versterken.

Praktisch
Frequentie: Vijf keer per jaar (een dagdeel per twee maanden)
Begeleiding: dr. Lisette Uiterwijk, associate lector leiderschap in het onderwijs en opleidingscoördinator van de Master Educational Leadership
Start:  zo snel mogelijk in 2021
Kosten: € 650,- per jaar
Locatie: Marnix Academie in Utrecht

Deelname aan de CoP kan ingezet worden voor herregistratie onder de noemer ‘informeel leren’.

Inschrijven