alumni MEL

 

 

Tijdens de MEL wordt intensief geleerd en samengewerkt. De opleiding wordt ieder jaar opnieuw enorm positief geëvalueerd. Daar zijn we trots op en daar willen we ook na de MEL verder vorm aan geven. Alumni van onze opleiding geven aan dat zij graag met elkaar willen blijven nadenken over de nieuwste theorieën en onderzoeken op het gebied van leiderschap in het onderwijs. Het doel van het alumninetwerk is dan ook om onze alumni te binden en te boeien.

Daarvoor organiseren we interessante bijeenkomsten ter inspiratie, om weer even terug in de leerstand te komen en uiteraard ook om andere alumni uit de MEL te ontmoeten. Het gaat om professionalisering en om verbinding met elkaar en met de opleiding.

We bieden de volgende activiteiten en trajecten voor alumni aan:

Alumni Netwerkdag
Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen, praat bij met oud-studiegenoten en ontmoet andere alumni van de MEL. 
Op deze dag hebben de welbekende drie lijnen (themalijn, onderzoekslijn en persoonlijke lijn) een plek in het programma. Een mooie mix van inhoud, ontmoeting en netwerken.
 
Alumninetwerk – de buitenkring
Binnen het alumninetwerk zijn we op zoek naar alumni die zitting willen nemen in de buitenkring. Deelnemers aan de buitenkring zijn in eerste instantie vooral ambassadeurs van het MEL alumni-netwerk. Onder ambassadeurschap verstaan we voornamelijk het zijn van een schakel tussen de organisatie van het alumni netwerk (de alumnicommissie) en de oud-studenten. Daarnaast vragen we de buitenkring om mee te denken over hoe we een zo groot mogelijk bereik kunnen hebben onder de oud-studenten. Als deelnemer van de buitenkring kun je tevens gevraagd worden om te helpen met het uitwerken van ideeën die binnen de alumnicommissie ontstaan. Hierbij kun je denken aan het aanleveren van kopij voor de nieuwsbrief of het meedenken over de jaarlijkse alumni-netwerk-dag.
Het is de bedoeling dat de buitenkring en de alumnicommissie elkaar jaarlijks eenmaal treffen. Denk jij mee in de Alumni-buitenkring? Meld je dan nu aan!
 
Meerdaags leertraject kennis- en kwaliteitsontwikkeling
Maximale ontwikkeling en leeropbrengsten van leerlingen vormen het doel van elke school. Goede leerresultaten vergen inspanningen van zowel leerlingen als medewerkers. Het streven naar kwaliteitsontwikkeling is de kern van professionalisering. Dit meerdaagse traject gaat in op hoe je als schoolleider de lerende houding van medewerkers bevordert en kwaliteitsontwikkeling in de organisatie verankert.
 
Boundary crossing gaat uit van leren door het leggen van verbindingen tussen verschillende praktijken. Uit onderzoek blijkt dat boundary-crossing een groot leerpotentieel in zich heeft.
In dit leertraject wordt boundary-crossing naar keuze op twee verschillende manieren vorm gegeven, namelijk boundary-crossing binnen het onderwijs en boundary crossing in de eigen schoolomgeving.
 
Community of Practice Waardegericht leiderschap
Vanuit het lectoraat Leiderschap in het onderwijs van Penta Nova start in januari 2020 een Community of Practice (CoP) Waardegericht leiderschap, specifiek gericht op alumni van de Master Educational Leadership. De CoP is één van de initiatieven vanuit het lectoraat om een brug te slaan tussen praktijk en onderzoek om leiderschap in de scholen te ondersteunen. In de CoP werken schoolleiders uit verschillende sectoren van het onderwijs op een onderzoeksmatige manier samen, waarbij waardegericht leiderschap als belangrijk middel gezien wordt voor school-, onderwijs- en teamontwikkeling.
 
Internationaal leertraject Cross-culturele reflectie op onderwijskwaliteit
Werken aan de ontwikkeling van kennis en kwaliteit als schoolleider vraagt continue reflectie op de vraag: wat is de kwaliteit van het onderwijs dat wij voor ogen hebben en hoe is deze kwaliteit te ontwikkelen? De betekenis die wij in Nederland toekennen aan onderwijs en de kwaliteit ervan wordt in sterke mate bepaald door de context van de scholen, de invloed van de samenleving en de sporen vanuit het verleden. Het ervaren van een totaal andere culturele en maatschappelijke context stimuleert een diepgaande reflectie op je persoonlijke idealen en op de actuele ontwikkelingen in ons Nederlandse onderwijs en de school waar je als schoolleider leiding aan geeft. Met een dit leertraject bieden wij de mogelijkheid een dergelijke cross-culturele ervaring op te doen.

Organisatie

De organisatie van het Alumninetwerk MEL ligt in handen van de Alumnicommissie MEL. De leden zijn: 

Erica Coppens, meerscholendirecteur bij stichting Trinamiek, MEL cohort 2013/2014 in Utrecht
Jos Houtveen, Schoolleider PO, MEL cohort 2016/2017 in Utrecht
Jaap van den Berg, Senior teamleider onderbouw van Gilde Vakcollege Techniek, MEL cohort 2015/2016 in Utrecht
Lisette Uiterwijk, Associate lector leiderschap en opleidingscoördinator van de Master Educational Leadership
Naomi van Bladel, directeur SBO Michaëlschool in Amersfoort, MEL cohort 2016/2017 in Utrecht

     

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast werken we met een buitenkring

Wil je af en toe meedenken / mee organiseren? Kom in de Alumnicommissie-buitenkring.

Contact: alumnipentanova@pentanova.nl

Lidmaatschap
Iedereen die bij de master Educational Leadership van Penta Nova is afgestudeerd is automatisch lid. Per deelname aan een activiteit zal een kostendekkende bijdrage worden gevraagd.

Ben je alumnus van de MEL, maar is je mailadres veranderd waardoor je wellicht berichten mist? Laat het ons weten via: alumnipentanova@pentanova.nl

Actueel

Nieuwsoverzicht

Hoe is het met...oud lector Meta Krüger

10 juli 2020 General lectoraat, oud lector

Een boek schrijven, Franse taal studeren en een cursus muziekgeschiedenis. Meta is drukker dan ooit.

Hoe is het met...oud lector Meta Krüger

Begin oktober 2017 hield ik mijn afscheidsrede als lector. Dat is dus alweer meer dan 2 ½ jaar geleden. Hoe het inmiddels met mij gaat? Heel erg goed! Toen bekend werd dat ik met pensioen zou gaan, kreeg ik van heel veel collega´s en vrienden te horen dat me dat vast zwaar zou vallen. Ik zou zo´n workaholic zijn dat ik vast wel in een diep zwart gat zou vallen. Er waren ook mensen die zich erover verbaasden dat ik meteen overal uitstapte. ‘Maar die redactie kun je toch wel blijven doen?’ ‘Maar je blijft toch wel lid van onze commissie?’ ‘Maar je wilt toch nog weleens een lezing geven?’ Altijd weer antwoordde ik ontkennend. Ik vertelde dan dat ik ervoor koos om in deze fase van mijn leven andere dingen te gaan doen dan wat ik al zo veel jaren had gedaan. Na mijn docentschap aan een Pedagogische Academie met een HAVO-top heb ik gewerkt bij de UvA Lerarenopleiding en later Onderwijskunde, bij de HvA, bij de Stichting Nascholing Amsterdam, bij de NSO, bij E&S Advies en Management en de laatste acht jaar als lector bij Penta Nova. Altijd heb ik met veel plezier en voldoening gewerkt. Nu leek het mij goed om mezelf voor het blok te zetten: wat voor ander leven bestaat er nog naast het werk? Het leek me een mooie uitdaging.

En dat was een goede beslissing. Ik heb deze eerste pensioenjaren ervaren als zeer plezierig. Ik ben na mijn afscheid vrijwel meteen begonnen met het schrijven van een boek op basis van dagboekaantekeningen die ik al vele jaren had liggen: ´Lief kankerdagboek´. Ik houd van schrijven en dit ging nu eens niet over werk. Wat spannend om een niet-vakboek uit te geven! Door die activiteit ben ik uiteindelijk ook vrijwilliger geworden bij de Stichting Darmkanker. Ik lever onder andere een bijdrage aan hun conferenties en ik houd interviews met patiënten ten behoeve van hun nieuwsbrief. Mooi en spannend werk.

Al heel lang speelde bij mij de wens om mijn Frans op te halen, omdat ik dat zo´n prachtige taal vind. Inmiddels heb ik al twee cursussen voor gevorderden achter de rug. Ook heb ik in het afgelopen semester een cursus muziekgeschiedenis gevolgd. Elke donderdagochtend fietste ik door de stad naar het Cromhouthuis aan de Herengracht in Amsterdam om daar verwend te worden met mooie verhalen over componisten en hun muziek en met heerlijke muziek om naar te luisteren. En thuis verder luisteren en me verder verdiepen natuurlijk.

Nu heb ik nog niet eens genoemd hoe fijn het is om meer tijd te hebben voor onze vrienden. Zomaar even elkaar zien en spreken zonder het idee te hebben ´eigenlijk moet ik….´ En tijd voor concerten, cabaret en andere voorstellingen, voor het bijhouden van literatuur. Of zomaar de ochtend beginnen met het lezen van de krant. Daarnaast zijn mijn man en ik deze lente alweer een paar keer weggegaan met onze boot die in Friesland ligt. Puur genieten om weg te kunnen gaan als het weer er goed uitziet. Over een week (of misschien over twee weken?) gaan we er voor een aantal weken tussenuit. In het hoogseizoen blijven we lekker thuis.

Of ik Penta Nova dan helemaal niet mis? Moet ik eerlijk zijn? Nee, ik mis het werk niet. Wel kijk ik met enorm veel plezier terug op die acht jaren. Wat een heerlijke tijd heb ik gehad met mooi en uitdagend werk. Wat heb ik veel kunnen neerzetten en ontwikkelen binnen en buiten Penta Nova. Juist omdat ik zo tevreden terug kan kijken, kan ik nu volop genieten van andere dingen. Hoe mooier je werk was hoe plezieriger je pensioen, is mijn ervaring. En nu in de coronacrisis tijd lijkt het me helemaal niet zo prettig om te werken, alles vanuit huis en met Zoom en Teams. Ik wens jullie daar allemaal sterkte mee. Ooit zal het over zijn!