alumni MEL

 

 

Tijdens de MEL wordt intensief geleerd en samengewerkt. De opleiding wordt ieder jaar opnieuw enorm positief geëvalueerd. Daar zijn we trots op en daar willen we ook na de MEL verder vorm aan geven. Alumni van onze opleiding geven aan dat zij graag met elkaar willen blijven nadenken over de nieuwste theorieën en onderzoeken op het gebied van leiderschap in het onderwijs. Het doel van het alumninetwerk is dan ook om onze alumni te binden en te boeien.

Daarvoor organiseren we interessante bijeenkomsten ter inspiratie, om weer even terug in de leerstand te komen en uiteraard ook om andere alumni uit de MEL te ontmoeten. Het gaat om professionalisering en om verbinding met elkaar en met de opleiding.

We bieden de volgende activiteiten en trajecten voor alumni aan:

Alumni Netwerkdag
Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen, praat bij met oud-studiegenoten en ontmoet andere alumni van de MEL. 
Op deze dag hebben de welbekende drie lijnen (themalijn, onderzoekslijn en persoonlijke lijn) een plek in het programma. Een mooie mix van inhoud, ontmoeting en netwerken.
 
Alumninetwerk – de buitenkring
Binnen het alumninetwerk zijn we op zoek naar alumni die zitting willen nemen in de buitenkring. Deelnemers aan de buitenkring zijn in eerste instantie vooral ambassadeurs van het MEL alumni-netwerk. Onder ambassadeurschap verstaan we voornamelijk het zijn van een schakel tussen de organisatie van het alumni netwerk (de alumnicommissie) en de oud-studenten. Daarnaast vragen we de buitenkring om mee te denken over hoe we een zo groot mogelijk bereik kunnen hebben onder de oud-studenten. Als deelnemer van de buitenkring kun je tevens gevraagd worden om te helpen met het uitwerken van ideeën die binnen de alumnicommissie ontstaan. Hierbij kun je denken aan het aanleveren van kopij voor de nieuwsbrief of het meedenken over de jaarlijkse alumni-netwerk-dag.
Het is de bedoeling dat de buitenkring en de alumnicommissie elkaar jaarlijks eenmaal treffen. Denk jij mee in de Alumni-buitenkring? Meld je dan nu aan!
 
Meerdaags leertraject kennis- en kwaliteitsontwikkeling
Maximale ontwikkeling en leeropbrengsten van leerlingen vormen het doel van elke school. Goede leerresultaten vergen inspanningen van zowel leerlingen als medewerkers. Het streven naar kwaliteitsontwikkeling is de kern van professionalisering. Dit meerdaagse traject gaat in op hoe je als schoolleider de lerende houding van medewerkers bevordert en kwaliteitsontwikkeling in de organisatie verankert.
 
Boundary crossing gaat uit van leren door het leggen van verbindingen tussen verschillende praktijken. Uit onderzoek blijkt dat boundary-crossing een groot leerpotentieel in zich heeft.
In dit leertraject wordt boundary-crossing naar keuze op twee verschillende manieren vorm gegeven, namelijk boundary-crossing binnen het onderwijs en boundary crossing in de eigen schoolomgeving.
 
Community of Practice Waardegericht leiderschap
Vanuit het lectoraat Leiderschap in het onderwijs van Penta Nova start in januari 2020 een Community of Practice (CoP) Waardegericht leiderschap, specifiek gericht op alumni van de Master Educational Leadership. De CoP is één van de initiatieven vanuit het lectoraat om een brug te slaan tussen praktijk en onderzoek om leiderschap in de scholen te ondersteunen. In de CoP werken schoolleiders uit verschillende sectoren van het onderwijs op een onderzoeksmatige manier samen, waarbij waardegericht leiderschap als belangrijk middel gezien wordt voor school-, onderwijs- en teamontwikkeling.
 
Internationaal leertraject Cross-culturele reflectie op onderwijskwaliteit
Werken aan de ontwikkeling van kennis en kwaliteit als schoolleider vraagt continue reflectie op de vraag: wat is de kwaliteit van het onderwijs dat wij voor ogen hebben en hoe is deze kwaliteit te ontwikkelen? De betekenis die wij in Nederland toekennen aan onderwijs en de kwaliteit ervan wordt in sterke mate bepaald door de context van de scholen, de invloed van de samenleving en de sporen vanuit het verleden. Het ervaren van een totaal andere culturele en maatschappelijke context stimuleert een diepgaande reflectie op je persoonlijke idealen en op de actuele ontwikkelingen in ons Nederlandse onderwijs en de school waar je als schoolleider leiding aan geeft. Met een dit leertraject bieden wij de mogelijkheid een dergelijke cross-culturele ervaring op te doen.

Organisatie

De organisatie van het Alumninetwerk MEL ligt in handen van de Alumnicommissie MEL. De leden zijn: 

Erica Coppens, meerscholendirecteur bij stichting Trinamiek, MEL cohort 2013/2014 in Utrecht
Jos Houtveen, Schoolleider PO, MEL cohort 2016/2017 in Utrecht
Jaap van den Berg, Senior teamleider onderbouw van Gilde Vakcollege Techniek, MEL cohort 2015/2016 in Utrecht
Lisette Uiterwijk, Associate lector leiderschap en opleidingscoördinator van de Master Educational Leadership
Naomi van Bladel, directeur SBO Michaëlschool in Amersfoort, MEL cohort 2016/2017 in Utrecht

     

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast werken we met een buitenkring

Wil je af en toe meedenken / mee organiseren? Kom in de Alumnicommissie-buitenkring.

Contact: alumnipentanova@pentanova.nl

Lidmaatschap
Iedereen die bij de master Educational Leadership van Penta Nova is afgestudeerd is automatisch lid. Per deelname aan een activiteit zal een kostendekkende bijdrage worden gevraagd.

Ben je alumnus van de MEL, maar is je mailadres veranderd waardoor je wellicht berichten mist? Laat het ons weten via: alumnipentanova@pentanova.nl

Actueel

Wat doe je na de MEL... Erik van Faassen

Wat doe je na de MEL... Erik van Faassen

24 januari 2020 General